Od akého termínu je prechod na e-kasu povinný pre všetkých podnikateľov, ktorým vyplýva zo zákona táto povinnosť?