Dobrý deň,

chcem sa opýtať ako funguje v resp. čo je SK Nace v súvislosti s predmetom podnikania. Mám s.r.o do ktorej pristupuje ako ďalší spoločník môj brat, ktorý je licencovaný fyzioterapeut, ktorý doteraz pracoval v zahraničí. Predčasom sa rozhodol so svojimi skúsenosťami vrátiť na Slovensko a rozhodli sme sa, že budeme podnikať v jeho obore. Pri hľadaní vhodného predmetu podnikania sme narazili na viacero nejasností. Keď som hľadal vhodný predmet podnikania na zapísanie zmeny do Obchodného registra našiel som podľa mňa vhodnú klasifikáciu pod kódom SK NACE 86909 v kategórií ostatná zdravotná starostlivosť (kde spadá aj fyzioterapeut). Túto možnosť ale neviem prepojiť s vhodnou kategóriu vrámci predmetu podnikania pod živnostenským úradom. Podľa zistení väčšina s.r.o. s podobným zameraním podniká pod viazanou živnosťou masérske služby, na ktorú treba dokladovať odbornosť v danom obore(viazaná živnosť). Bratova odbornosť ďaleko prevyšuje daný predmet podnikania a skôr mi sedí na SK NACE kód 86909, ktorý ale nevidím nikde pod viazanými živnosťami v zozname viazaných živností. 

Moja otázka:

SK NACE ako kód ekonomickej činnosti a predmet podnikania v rámci pôsobnosti živnostenského úradu nie sú prepojené? Ako je možné, že činnosť ktorú som našiel v zozname činnosti sk nace neviem prepojiť s predmetom podnikania (viazaná živnosť) ? Ako môže podnikateľ podnikať v činnosti, ktorú nevie nájsť pod ponúkanými možnosťami v rámci voľných alebo viazaných živnosti?

Ďakujem za odpoveď