Dobrý deň,

SZČO, účtujúci v sústave JU, platca DPH realizuje opravy a výmeny autoskiel. Ako postupovať v prípade ak si opravu alebo výmenu zrealizuje sám na majetku zaradenom v obchodnom majetku, a uplatňuje si škodu v poisťovni zo svojho havarijného poistenia. Poisťovňa vyžaduje FA. Ako by mal danú situáciu riešiť, keď sám sebe by FA vystavovať nemal.  A ako by malo následne vyzerať účtovanie z hľadiska DPH a dane z príjmu?

A ešte jedna otázka: Zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi škodu na majetku (rozbitie autoskla nepozornosťou). Tento zamestnanec má poistenie zodpovednosti za škodu, teda bude sa to riešiť cez poisťovňu. Bola vystavená FA na zamestnanca, nakoľko poisťovňa potrebovala FA. Poistné plnenie však bude v nižšej sume ako suma vystavenej Fa a zamestnávateľ nebude od zamestnanca vyžadovať doplatenie. Ako toto zaúčtovať? Vopred ďakujem za pomoc a rady.