Dobrý deň,

sro poskytujúca komplexné IT služby, má zároveň dodávateľské faktúry na konzultačné a implementačné práce v oblasti IT.

Moja otázka je, či sú tieto prijaté dodávateľské faktúry za IT služby súčasťou nákladov v roku 2020, aj keď v danom roku ešte neboli uhradené.

Ďakujem