Po prečítaní Vášho e – booku Stravovanie živnostníka 2018/2019 som sa dozvedel , že počas dovolenky SZČO

si tento nemôže uplatňovať stravné formou stravných lístkov . SZČO predsa nie je zamestnanec , zo ZP nemá nárok

na dovolenku ! Dokazovanie SZČO , že v pracovný deň pracoval formou vydanej faktúry , vydaného bločku z ERP ,

dodacieho listu a podobne nepovažujem za potrebné , stačí podľa mňa u SZČO ktorá predáva tovar vrátane jeho

servisu a opravy , uplatňovanie stravného na dni keď má stanovené otváracie hodiny prevádzky vrátane soboty !

Aký je Váš názor na danú problematiku ?