Prepáčte, celkom tomu nerozumiem, ak mám podať účtovné výkazy v júli 2020, tak termín na podanie je 30.august 2020..
To nie je 3 mesiace, respektíve, čomu dobre nerozumiem?