Robím ekonómku u nájomcu, ktorý má v nájme súkromné lesné hospodárstvo, ktoré vlastnia viacerí prenajímatelia.  Jeden z prenajímateľov, ktorý má podiel 4/36 zomrel v januári 2019. Blíži sa koniec roka a peniaze, ktoré mal dostať zosnulý prenajímateľ máme stále na bankovom účte, pretože dedičské konanie ešte stále nie je uzavreté.

Ak by sa do konca roka dedičské konanie neuzavrelo nájomca by platil veľkú daň a následne odvody, lebo peniaze mu nepatria a do nákladoch si ich nemôže dať, lebo ich nemá komu poslať.

Prenajímatelia  navrhujú , aby tieto peniaze vzal do depozitu notár zosnulej.

Otázka: Ak by notár súhlasil s tým, že tieto peniaze dá do depozitu môžem si ich dať v deň úhrady na depozitný účet do oprávnených  nákladov?

 Ďakujem

Poláková