Neodpovedali ste mi na otázku, ktorú som Vám položila. To čo ste napísali ako odpoveď , je splnené v mojej otázke. To čo som chcela, aby ste mi  odpovedali nie je ani jednou vetou spomenuté: Prechod z mikro na  malú účtovnú jednotku:
a/ je povinnosťou nahlásiť daňovému úradu zmenu prechodu účtovnej jednotky
b/ treba urobiť niektoré  účtovné úpravy pred podaním DPPO , alebo po podaní DPPO , keď spĺňame 2-ročné obdobie za rok 2017 a 2018, a v roku 2019 už musíme byť malou účtovnou jednotkou.