Dobrý deň,

Chcem sa spýtať či je stále v platnosti nasledovné ustanovenie:

„Na príjem z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva nadobudnutých v období do 31.12.2003 sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa na zdanenie tohto príjmu využije ešte oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2003, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom obchodného podielu presahuje päť rokov.“

https://podpora.financnasprava.sk/459001-Pr%C3%ADjmy-z-prevodu-obchodn%C3%A9ho-podielu-nadobudnut%C3%A9ho-pred-1-1-2004

Ak áno, chápem správne, že na FO, ktorá predáva svoj obchodný podiel, ktorého prvá časť bola prvý krát nadobudnutá pred 1.1.2014 sa nevzťahuje žiadna daň a tým pádom ani žiadny odvod?

Ďakujem