Dobrý deň, v roku 2021 som mal príjem zo závislej činnosti podľa paragrafu 39 ods. 5. vo výške 500 eur. Príjem bol zdanený u zdroja, ktorý taktiež odviedol zo sumy odvody do poisťovní. Je potrebné tento príjem uviesť aj v účtovnej uzávierke, alebo len v daňovom priznaní? Ak áno, neviem sa nikde dočítať, ako, v akej výške a kam tento príjem v uzávierke uviesť (500 eur alebo došlých 360,44 eur alebo 445/suma bez dane), a tiež či odvody zaplatené zdrojom 55 eur pripočítať v uzávierke do kolonky Platby poistného a príspevkov. Pri uvedení v uzávierke mi tá následne nesedí z príjmom v daňovom priznaní (teda niečo robím zle). Ďakujem za pomoc, už som po hodinách googlenia trochu zúfalý.