Dodatočné zistenie o nesplnení podmienok podanej nepodpísanej žiadosti. Ako ďalej, je možnosť zrušiť túto žiadosť?