Spoločnosť s.r.o. si zobrala od inej spoločnosti úver a keďže tento nesplácala, bola podpísaná Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Predmetom Zmluvy je byt,ktorý vlastní dlžník. Ako postupovať z hľadiska DPH / prevod nehnuteľnosti oslobodený od DPH / pri výkone zabezpečovacieho prevodu, ak zabezpečený majetok-záväzok nie je dlžníkom splatený v termíne splatnosti. Nehnuteľnosť dočasne prechádza veriteľovi. Ako má postupovať dlžník-s.r.o.. Ide tu o plnenie DPH dňom splatnosti záväzku? Má sa uvádzať do Daň.priznania, ako prevod oslobodený od dPH ?

Ďakujem za odpoveď.