Dobrý deň,

chcem sa opýtať na zníženie ZI s.r.o. formou nehnuteľného majetku – domu, nadobudnutého v roku 2006 bez DPH, v rokoch 2006-2013 bolo vykonané technické zhodnotenie s odpočtom DPH, dom bol prenajímaný ako kancelária v uvedených rokoch s DPH, potom prestal byť používaný na podnikanie, uplatňovali sa len účtovné odpisy. Podlieha zníženie základného imania zákonu o DPH resp. úprave dani podľa §54?