Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Mediácia a alternatívne riešenie sporov v rámci územnej samosprávy

Seminár sa bude venovať aktuálnym témam, ktoré súvisia s problematikou mediácie a iných alternatívnych riešení sporov v činnosti samospráv obcí a miest.
Odprezentujeme možnosti mediácie nielen ako spoločensko-právneho fenoménu s akcentom na riešenie problémových situácii v danom teritóriu, ale súčasne ako prevencia v rámci predchádzania sporov. Sú to totiž práve mestá, obce a samosprávne kraje, ktoré implementáciou mediácie do svojej činnosti získajú potenciál ponúknuť novú sociálnu službu s jej možnosťou aktívnej občianskej participácii na živote spoločnosti. Aplikácia mediácie môže zároveň slúžiť ako účinná forma pomoci občanom, ktorí hľadajú a majú záujem využiť iné ako adjudikatórne spôsoby riešenia sporov, občanom vo finančnej núdzi,resp. občanom s nižším vzdelaním a právnym vedomím. Prostredie obcí je optimálnym terénom pre mediáciu, v ktorom sa môže naplno prejaviť jej procesný a obsahový potenciál aj pri prevencii riešenia sporov.
Seminár má ambíciu informovať nielen o výhodách mediácie, o spôsobe jej implementácie do práce obcí, miestnej štátnej správy i samosprávnych krajov. ale napríklad predstaviť mediáciu aj ako pozitívnu životnú filozofiu použiteľnú pri práci ľuďmi, akcentovať jej úlohu pri získaní a zachovaní dôvery a dobrých vzťahov medzi predstaviteľmi územnej samosprávy, resp. miestnej štátnej správy na jednej strane a občanmi na strane druhej.
Prínos pre Vás:

Oboznámime vás so základnými piliermi mediácie na Slovensku v zmysle aktuálnych legislatívnych úprav ako súčasti alternatívneho, mimosúdneho riešenia sporov.
Ponúkneme základné informácie o možnostiach mediácie v obciach a jej aplikačných možnostiach, formách, nástrojoch a metódach.
Predstavíme Vám praktické súvislosti s aplikáciou mediácie na Magistráte hl.m. SR Bratislavy, vrátane kazuistík.
Prekonzultujeme podmienky činnosti vzorového projektu Mediačnej kancelárie v rámci činnosti konkrétnych miest, obcí, resp. samosprávnych krajov.
Oboznámime Vás so základným manuálom zvládania konfliktných situácii z pozície starostu, prednostu, pracovníka obecného úradu/magistrátu, poslanca ako „laického“ mediátora.
Predstavíme Vám možnosti spolupráce s Centrami právnej pomoci a možnosti využitia služby mediátora plateného touto inštitúciou pre sociálnej slabších občanov.
Naznačíme súvislosť konfliktov v rámci obcí s ďaľšími mediačnými segmentami, o.i. rodinnou mediáciou, pracovnou mediáciou, environmentálnou mediáciou, školskou mediáciou, a pod.
Budeme analyzovať právny pôdorys tvorený nielen zákonom č.420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, ale predovšetkým právnymi normami, ktoré umožňujú aplikáciu niektorej z foriem ARS, predovšetkým: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov či zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Prednášajúci: JUDr. František Kutlík, od roku 2004 profesionálny mediátor, lektor mediácie a pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzite Palackého, International Islamic University Malaysia a Univerzite v Padove v Taliansku. 2007 -2012 viceprezident Svetového mediačného fóra (WMF), on line mediátor pri Arbitrážnej komore v Miláne, predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie konfliktov (SIMARS). Autor publikácii Mediácia pre účastníkov konania (MS SR), Mediácia v samospráve (NOS) , spoluautor zborníkov EU Mediation Law and Practice (Oxford Publishing), Civil and Commercial Mediation in Europe (Intersentia), EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer), Mediácia v zdravotníctve (Wolters Kluwer). Autor scenára inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR). Zástupca SR v projekte EU o implementácii cezhraničnej mediácie do právnych systémov jednotlivých krajín Univerzita vo Valencii, zástupca SR v projekte EU o obchodnej a spotrebiteľskej mediácii, JAMS ADR Centre Roma, evaluátor projektu Ministerstva spravodlivosti Talianska v samospráve v meste Arzignano, Taliansko. Prezentácia na odborných medzinárodných konferenciách – o.i. Helsinki, Záhreb,Viedeň , Jeruzalem , Belfast , Kuala Lumpur, Haag , Caracas , La Valetta, Štrasburg .
Účastnícky poplatok:80,00 € bez DPH96,00 € s DPHV účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX Variabilný symbol: číslo objednávky
Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.
Program:

typológia konfliktov v obciach,
špecifiká mediácia v rámci činnosti obcí,
skúsenosti s činnosťou Mediačnej kancelárie na Magistráte hl.m.SRBratislavy,
možnosti laickej mediácie pracovníkmi obecných úradov, miestnej štátnej správy, resp.poslancami samospráv,
mediácia dovnútra samospráv – pracovné spory zamestnancov a obchodné spory príspevkových a rozpočtových organizácii,
riešenie sťažností orgánmi obcí a aplikačné inštrumenty mediácie,
komunitná mediácia zastrešovaná orgánmi obcí,
proklientsky orientovaná činnosť obcí a mediácia (petície, verejné diskusie a zhromaždenia občanov),
manažment mediačnej kancelárie v rámci činnosti obcí,
špecializovaná mediácia pre rómske etnikum a skúsenosti s projektom Rady Európy,
interkultúrna mediácia v rámci činnosti pri práci s cudzincami.

Harmonogram:

08:30 – 9:00
registrácia

9:00 – 10:00
prednáška

10:00 – 10:20
prestávka

10:20 – 11:20
prednáška

11:20 – 11:30
prestávka

11:30 – 12:30
prednáška

12:30 – 13:15
obedňajšia prestávka

13:15 – 15:00
prednáška, diskusia

15:00
predpokladaný záver seminára

 

Školenie online objednávka

Pre prihlásenie sa na školenie vyplňte svoje údaje. Aby sme predišli nedorozumeniam, vyplňte ich pravdivo a uveďte aktuálne dáta. Organizátor školenia vás bude informovať o ďalšom postupe.
  • Po objednaní seminára prostredníctvom portálu Podnikam.sk vám bude uplatnená zľava 5% z cenníkovej ceny seminára. Ak ste členom klubu Podnikam.sk získate zľavu až 15% z cenníkovej ceny! Staňte sa členom prémiového Klubu Podnikam.SK

  • Odoslaním súhlasím s podmienkami používania.

júl, 2018

pon

ut

str

štv

pia

so

ne

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Žiadne školenia, kurzy a semináre pre vybraný rozsah parametrov

Copyright © iSITA s.r.o. Všetky práva vyhradené. iSITA si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X