Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Mediácia a alternatívne riešenie sporov v rámci územnej samosprávy

Seminár sa bude venovať aktuálnym témam, ktoré súvisia s problematikou mediácie a iných alternatívnych riešení sporov v činnosti samospráv obcí a miest.
Odprezentujeme možnosti mediácie nielen ako spoločensko-právneho fenoménu s akcentom na riešenie problémových situácii v danom teritóriu, ale súčasne ako prevencia v rámci predchádzania sporov. Sú to totiž práve mestá, obce a samosprávne kraje, ktoré implementáciou mediácie do svojej činnosti získajú potenciál ponúknuť novú sociálnu službu s jej možnosťou aktívnej občianskej participácii na živote spoločnosti. Aplikácia mediácie môže zároveň slúžiť ako účinná forma pomoci občanom, ktorí hľadajú a majú záujem využiť iné ako adjudikatórne spôsoby riešenia sporov, občanom vo finančnej núdzi,resp. občanom s nižším vzdelaním a právnym vedomím. Prostredie obcí je optimálnym terénom pre mediáciu, v ktorom sa môže naplno prejaviť jej procesný a obsahový potenciál aj pri prevencii riešenia sporov.
Seminár má ambíciu informovať nielen o výhodách mediácie, o spôsobe jej implementácie do práce obcí, miestnej štátnej správy i samosprávnych krajov. ale napríklad predstaviť mediáciu aj ako pozitívnu životnú filozofiu použiteľnú pri práci ľuďmi, akcentovať jej úlohu pri získaní a zachovaní dôvery a dobrých vzťahov medzi predstaviteľmi územnej samosprávy, resp. miestnej štátnej správy na jednej strane a občanmi na strane druhej.
Prínos pre Vás:

Oboznámime vás so základnými piliermi mediácie na Slovensku v zmysle aktuálnych legislatívnych úprav ako súčasti alternatívneho, mimosúdneho riešenia sporov.
Ponúkneme základné informácie o možnostiach mediácie v obciach a jej aplikačných možnostiach, formách, nástrojoch a metódach.
Predstavíme Vám praktické súvislosti s aplikáciou mediácie na Magistráte hl.m. SR Bratislavy, vrátane kazuistík.
Prekonzultujeme podmienky činnosti vzorového projektu Mediačnej kancelárie v rámci činnosti konkrétnych miest, obcí, resp. samosprávnych krajov.
Oboznámime Vás so základným manuálom zvládania konfliktných situácii z pozície starostu, prednostu, pracovníka obecného úradu/magistrátu, poslanca ako „laického“ mediátora.
Predstavíme Vám možnosti spolupráce s Centrami právnej pomoci a možnosti využitia služby mediátora plateného touto inštitúciou pre sociálnej slabších občanov.
Naznačíme súvislosť konfliktov v rámci obcí s ďaľšími mediačnými segmentami, o.i. rodinnou mediáciou, pracovnou mediáciou, environmentálnou mediáciou, školskou mediáciou, a pod.
Budeme analyzovať právny pôdorys tvorený nielen zákonom č.420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, ale predovšetkým právnymi normami, ktoré umožňujú aplikáciu niektorej z foriem ARS, predovšetkým: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov či zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Prednášajúci: JUDr. František Kutlík, od roku 2004 profesionálny mediátor, lektor mediácie a pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzite Palackého, International Islamic University Malaysia a Univerzite v Padove v Taliansku. 2007 -2012 viceprezident Svetového mediačného fóra (WMF), on line mediátor pri Arbitrážnej komore v Miláne, predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie konfliktov (SIMARS). Autor publikácii Mediácia pre účastníkov konania (MS SR), Mediácia v samospráve (NOS) , spoluautor zborníkov EU Mediation Law and Practice (Oxford Publishing), Civil and Commercial Mediation in Europe (Intersentia), EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer), Mediácia v zdravotníctve (Wolters Kluwer). Autor scenára inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR). Zástupca SR v projekte EU o implementácii cezhraničnej mediácie do právnych systémov jednotlivých krajín Univerzita vo Valencii, zástupca SR v projekte EU o obchodnej a spotrebiteľskej mediácii, JAMS ADR Centre Roma, evaluátor projektu Ministerstva spravodlivosti Talianska v samospráve v meste Arzignano, Taliansko. Prezentácia na odborných medzinárodných konferenciách – o.i. Helsinki, Záhreb,Viedeň , Jeruzalem , Belfast , Kuala Lumpur, Haag , Caracas , La Valetta, Štrasburg .
Účastnícky poplatok:80,00 € bez DPH96,00 € s DPHV účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX Variabilný symbol: číslo objednávky
Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.
Program:

typológia konfliktov v obciach,
špecifiká mediácia v rámci činnosti obcí,
skúsenosti s činnosťou Mediačnej kancelárie na Magistráte hl.m.SRBratislavy,
možnosti laickej mediácie pracovníkmi obecných úradov, miestnej štátnej správy, resp.poslancami samospráv,
mediácia dovnútra samospráv – pracovné spory zamestnancov a obchodné spory príspevkových a rozpočtových organizácii,
riešenie sťažností orgánmi obcí a aplikačné inštrumenty mediácie,
komunitná mediácia zastrešovaná orgánmi obcí,
proklientsky orientovaná činnosť obcí a mediácia (petície, verejné diskusie a zhromaždenia občanov),
manažment mediačnej kancelárie v rámci činnosti obcí,
špecializovaná mediácia pre rómske etnikum a skúsenosti s projektom Rady Európy,
interkultúrna mediácia v rámci činnosti pri práci s cudzincami.

Harmonogram:

08:30 – 9:00
registrácia

9:00 – 10:00
prednáška

10:00 – 10:20
prestávka

10:20 – 11:20
prednáška

11:20 – 11:30
prestávka

11:30 – 12:30
prednáška

12:30 – 13:15
obedňajšia prestávka

13:15 – 15:00
prednáška, diskusia

15:00
predpokladaný záver seminára

 

Školenie online objednávka

Pre prihlásenie sa na školenie vyplňte svoje údaje. Aby sme predišli nedorozumeniam, vyplňte ich pravdivo a uveďte aktuálne dáta. Organizátor školenia vás bude informovať o ďalšom postupe.
  • Po objednaní seminára prostredníctvom portálu Podnikam.sk vám bude uplatnená zľava 5% z cenníkovej ceny seminára. Ak ste členom klubu Podnikam.sk získate zľavu až 15% z cenníkovej ceny! Staňte sa členom prémiového Klubu Podnikam.SK

  • Odoslaním súhlasím s podmienkami používania.

marec, 2023

pon

ut

str

štv

pia

so

ne

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Žiadne školenia, kurzy a semináre pre vybraný rozsah parametrov

Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X