Dobrý deň,
študent podpísal v prvej firme A Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona o sociálnom poistení dňa 20.12.2017. Dohoda o brigádnickej práci študenta bola podpísaná dňom 20.12.2017 s nástupom do zamestnania 5.1.2018.
V druhej firme B podpísal hore uvedené Oznámenie 30.12.2017 s nástupom do zamestnania 01.01.2018.
Ktorá firma má právo na uplatnenie odvodovej úľavy na daného študenta firma A alebo firma B?