Dobrý deň,

prosím Vás správny postup pri zrážkach zo mzdy zamestnancovi, ktorý má vydané  5 exekučné príkazy od toho istého súdneho exekútora, kde každá exekúcia je v inej výške. Celková výška exekúcií je 45 656,70 €. Zamestnanec je slobodný, avšak v spoločnej domácnosti s priateľkou sa stará o dve spoločné maloleté deti vo veku 2 a 4 roky. Zamestnanec má hrubú mzdu 644 € a čistá mzda je 514,24 €. Ako vypočítam výšku zrážky exekúcie a ako určiť poradie exekúcii.      Každý exekučný príkaz obsahuje údaj nárok oprávneného, kde je výška pohľadávky + nezaplatené úroky ku dňu 30.07.2019 + denný poplatok z omeškania 1% denne zo sumy pohľadávky od 10.02.2017 do zaplatenia úrok ku dňu 30.07.2019 + trovy oprávneného v exekučnom konaní.

ďalej je tam údaj predbežné trovy exekúcie vo výške XXX + DPH podľa platnej sadzby a uvedené číslo účtu exekútora a VS. Je potrebné ešte túto zrážku rozdeliť na časť pre oprávneného a exekútora. Číslo účtu oprávneného na exekučnom príkaze nie je uvedené.

Za pomoc a Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem

Homjáková