Môže SZČO čerpať podporu z opatrenia č.2 aj keď je práve DPN alebo na OČR?