Členovia pozemkového spoločenstva sa považujú za závislé osoby podľa zákona o dani z príjmov. Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe (aj k družstvu resp. pozemkovému spoločenstvu). V prípade naplnenia účasti na vedení vzniká medzi osobami personálne prepojenie, ktoré je postačujúcou podmienkou pre vznik závislosti medzi osobami.

Preto je potrebné predávať palivové drevo za trhovú cenu. Ak drevo nie je predávané za trhovú cenu, je potrebné rozdiel vo výnosoch dodaniť cez daňové priznanie. Zároveň, ak by sa drevo predávalo so zľavou, pôjde u podielnika o nepeňažný príjem.