Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Cash flow

nezdaniteľná časť základu dane
Cash flow. Foto: Getty Images
10. decembra 2019 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pri podnikateľskej činnosti veľmi frekventovaný pojem cash flow predstavuje, zjednodušene povedané, tok peňazí. V nasledujúcom článku sa na problematiku cash flow pozrieme detailnejšie.

„Tekutý tok peňazí“

Cash flow, tok hotovosti, predstavuje rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami podniku (v angličtine doslovne „tok tekutých peňazí“). Hrubý cash flow je súčet čistého zisku, amortizácie a nedotknuteľných rezerv. Čistý cash flow je čistý zisk po odčítaní daní a nedotknuteľných rezerv. Bez znalosti peňažných tokov (cash flow) dnes už nie je možné zodpovedne riadiť podnik. Je to tak preto, lebo peňažné toky sú spojené s mnohými aktivitami, ktoré podnik potrebuje na svoju činnosť. Ovládanie kladných aj záporných peňažných tokov pritom vyvoláva otázku, ako by mala byť zabezpečená hotovosť potrebná na prevádzkovú, investičnú aj finančnú činnosť podniku.
Cash flow tvorí príjem peňazí, hlásený čistý príjem obchodnej spoločnosti plus čiastky účtované na znehodnotenie, odčerpanie, odpisy a na zvláštne prídely rezervných fondov, ktoré sú účtovnými zrážkami a nie sú v skutočnosti vyplácané v hotovosti. Znalosť týchto faktorov vedie k lepšiemu pochopeniu schopnosti platiť dividendy.

 • Cash flow statement – výkaz o pohybe hotovosti, výkaz príjmov a platieb obchodnej spoločnosti
 • Cash forecasting – pokladničný rozpočet, premietnutie peňažných potrieb spoločnosti v nasledujúcom účtovnom období
 • Net cash flow – čisté pohotové prostriedky, čistá hotovosť spotrebovaná alebo vyprodukovaná v určitom období nejakou aktivitou alebo výrobkom za jednotku času, vrámci všetkých príjmov a výdavkov, okrem takých bezhotovostných položiek ako sú odpisy

Finančná analýza
Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.

Schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky

Pojmami likvidita a solventnosť sa charakterizuje a kvantifikuje úroveň úhrady záväzkov. Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu. solventnosť predstavuje momentálnu schopnosť úhrady. Medzi základné nástroje riadenia likvidity patrí pracovný kapitál, cash flow a pomerové ukazovatele likvidity.

 • Pracovný kapitál – pomáha určiť, či firma má „trvalé“ finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov, čo pozitívne hodnotia najmä obchodní partneri firmy
 • Prevádzkový cash flow – predstavuje masu peňazí, ktoré majetok firmy vyprodukoval za určité obdobie
 • Ukazovatele likvidity (I.,II.,III. stupňa) – predstavuje pomer likvidných aktív, t.j. položky obežných aktív podľa rýchlosti premeny na peňažné prostriedky (v jednotlivých stupňoch rôzne) ku krátkodobým záväzkom.

Pracovný kapitál

Dôležitou časťou finančného manažmentu podniku je riadenie zdrojov a použitie činného kapitálu (working capital, pracovný kapitál, prevádzkový kapitál) ako súhrn obežných aktív (obežný majetok, bežné aktíva) a pasív (krátkodobé záväzky, bežné pasíva) ako aj činného kapitálu. Na základe doteraz uvedených skutočností môžeme definovať ukazovateľ čistý činný kapitál (čistý pracovný, resp. prevádzkový kapitál) ako rozdiel medzi obežným majetkom podniku a jeho krátkodobými záväzkami. Vyjadruje totiž to, aká časť obežného majetku (zásob) je finančne krytá zdrojmi, ktoré sú podniku dlhodobo k dispozícii. Jeho vypočítané hodnoty majú nasledovnú vypovedaciu schopnosť: Keď je čistý činný kapitál príliš nízky, znamená to, že aj trvale viazaná časť zásob je krytá krátkodobými záväzkami (krátkodobým kapitálom), čo je nebezpečné pre likviditu podniku. Záporná hodnota čistého činného kapitálu znamená, že dokonca aj časť investičného majetku (t. j. budov, strojov a podobne) je krytá krátkodobými zdrojmi. Z hľadiska podnikovej likvidity ide o kritický stav. Na druhej strane nadmerný objem čistého činného kapitálu znižuje rentabilitu vlastného kapitálu podniku. Zbytočne sa totiž viažu dlhodobé zdroje, ktoré sú pre podnik drahšie, než zdroje krátkodobé.

Cash flow

V poslednom období sa čoraz častejšie pri riadení podniku využívajú informácie o peňažných tokoch. Peňažné toky sa ako pojem udomácnili v 70-tych rokoch 20. storočia v USA, preto sa tento anglický výraz „cash flow“ udomácnil aj v európskych krajinách. Pojmom „cash flow“ sa označuje veličina pomenúvajúca prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov pri hospodárskej činnosti podniku za určité časové obdobie. Výkaz cash flow je súčasťou účtovnej uzávierky a prehľadne zachytáva nielen hospodárske, ale aj finančné transakcie podniku. Kompenzácia príjmov a výdavkov v prehľade peňažných tokov znamená zlúčenie príjmov a výdavkov, ktoré spolu súvisia. Ak zlúčime príjmy a výdavky, ktoré spolu súvisia a vykážeme len výsledný tok ako príjem alebo výdavok, hovoríme, že sme vykázali čistý netto príjem alebo výdavok – kompenzovaný peňažný tok. Ak vykážeme oddelene hlavné skupiny príjmov a hlavné skupiny výdavkov, hovoríme, že sme vykázali hrubé brutto príjmy a výdavky – nekompenzované peňažné toky.

Metódy vykazovania peňažných tokov
Prehľad peňažných tokov podáva informácie o peňažných tokoch bežného a minulého bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v členení na:

 • základné podnikateľské činnosti
 • investičné činnosti
 • finančné činnosti

Pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov sa vykazujú hlavné skupiny hrubých brutto, t.j nekompenzovaných príjmov a výdavkov v príslušnej činnosti. Nepriama metóda sa môže použiť len v základných podnikateľských činnostiach a jej základnou črtou je, že sa pri nej vychádza z hospodárskeho výsledku z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, ktorý sa postupne transformuje na peňažné toky.

Výkaz cash flow
· usporiadaný výpočet položiek upravujúcich zisk ako hlavný zdroj prírastku peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia
· cieľom výkazu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich využitie v členení na 3 skupiny

 • na bežnú hospodársku činnosť
 • na investičnú činnosť
 • na finančnú činnosť

· výkaz cash flow je súčasťou účtovnej uzávierky, slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v jednotlivých obdobiach podnikania
· ukazovateľ cash flow poskytuje informácie o finančno-hospodárskej situácii firmy. Vyjadruje vnútorný finančný potenciál firmy. Je dôležitý pri posudzovaní likvidity. Najjednoduchším spôsobom sa ukazovateľ cash flow vypočíta ako rozdiel medzi konečným stavom peňažných prostriedkov a začiatočným stavom peňažných prostriedkov.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

cash flowrozdiel medzi prijímami a výdavkami firmytok peňazívýkaz cash flow

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financovanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X