Som poviinná ako SZČO / zamestnavateľ/ prihlásiť sa do registra partnerov verejného sektora , keď dostavam príspevky Opatrenie 2,3A? Opakované príspevky nepresiahnu hranice 250 000