Dobrý deň, nie som platca DPH a ani nechcem byť. Pozeral som si podmienky na registráciu pre DPH. Mám sa povinnosť registrovať, ak dosiahnem obrat 49 790 EUR. Za posledných 2 mesiacov som vyfakturoval cca 60 000 EUR, z toho však väčšia časť bola spôsoebná predajom softvéru, ktorý má firma v majetku. Predajná cena softvéru bola 35 000 EUR. Vzniká mi povinnosť registrácie pre DPH aj v tomto prípade?