Dobrý deň, musí byť splnomocnenie na elektronický zápis údajov do obchodného registra overené notárom. Ďakujem

Milan