Spoločnosť s.r.o. účtuje o zásobách spôsobom A – vedie skladovú evidenciu. Nakupuje rôzny materiál, ktorý prijme na sklad (ú. 111/321, následne 112/111) a potom ho dodá odberateľovi aj s montážou (voda, kúrenie). Môže ale v niektorých špecifických situáciách vynechať príjem materiálu na sklad, ale ho rovno zaúčtovať do spotreby? Jedná sa o situáciu, kedy zamestnanci nakúpia materiál vo veľkoobchode a rovno ho aj použijú na konkrétnej zákazke. Materiál je nakúpený v presných množstvách, nič neostáva. Faktúra od dodávateľa (veľkoobchodu) je samostatne vystavená pre túto našu zákazku, teda nie je tam uvedený iný materiál, na inú zákazku. Môžeme teda účtovať rovno 501, 343/321? Ďakujem.