Prosím o informáciu, či boli v dôsledku pandémie vykonané nejaké zmeny vo vyplácaní dividend pre spoločníkov v s.r.o.

Za odpoveď vopred ďakujem