Dobrý deň, v evidencii záväzkov mám neuhradené záväzky z roku 2015,2016,2017. Tieto záväzky sa už nebudú uhrádzať, z dôvodu že išlo o neodborný servis a majitelia firiem sa dohodli o neuhradení ešte v čase splatnosti záväzku. Dobropisy k fa firma nevyhotovila. DPH bolo uplatnené. Táto skutočnosť mi nebola oznámená ani žiadny doklad k tomu nebol vyhotovený. Inventarizácia záväzkov tiež nebola vykonaná. Ako teraz môžem pristúpiť k likvidácii záväzkov z predchádzajúcich období a čo z už odpočítanou DPH?  Účtujem v JU – FO.  V daňovom priznaní sa táto skutočnosť niekde zapíše? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.