Spoločnosť kúpila osobný automobil, ktorý sa mal využívať iba na podnikanie . Na základe toho sa uplatnila aj celá DPH na vstupe. Spoločnosť sa po 3 mesiacoch rozhodla využívať automobil aj na súkromné účely  v pomere 80% a 20 %. Akou formou má byť vrátená DPH do štátneho rozpočtu. Na základe mesačných odpisov, z ktorých sa z 20 % odpisu vráti 20 % DPH ?