Poprosila by som postup pre zrušenie registračnej pokladnice. Ďalej sme sa rozhodli, že nebudeme vybavovať od 01.07.2019 E-kasu, ale postačovala by nám aj VRP, nakoľko účtujeme len inkasa odoslaných faktúr. Poprosila by som aj o zaslanie postupu čo treba spraviť pre vybavenie VRP . Ide o SZČO platcu DPH, ktorý sa na fin. správu prihlasuje cez elektron. osobný kľúč. Je nutné hneď po zrušení RP mať vybavenú VRP alebo E-kasu? Je sankcia za to, že sa RP nezruší na čas a teda nebudeme mať hneď k dispozícii E-kasu alebo VRP?