Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – tlačivo

Vykonanie ročného zúčtovania dane sa najčastejšie využíva na preddavky pre príjmy zo závislej činnosti, čiže pre zamestnancov. Tu je vzor:

Žiadosť

o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) …………………………

Poznámka: bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) vykonať.

  I.     Údaje o zamestnancovi

 

Priezvisko

 

Meno

 

Rodné číslo (ak daňovník nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia)

 

Titul (pred menom) Titul (za priezviskom)
Adresa trvalého pobytu
Ulica Súpisné/orientačné číslo PSČ
Obec Štát

Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, ktorého zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania)

 

 

Vyhlasujem, že úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky        (§ 16 zákona) v zdaňovacom období, za ktoré podávam žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých príjmov, ktoré plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.1)                                                                                                                                                            

(vyznačí sa x)

 

II.     uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 

1.      Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), ktorá v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam, žila so mnou v domácnosti (§ 11 ods. 3 zákona) a splnila zákonom stanovené podmienky.

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

 

(vyznačí sa x)

Údaje o manželke (manželovi)  

Priezvisko

 

Meno

 

 

Rodné číslo (ak manželka/manžel nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia)

 

 
Ulica Súpisné/orientačné číslo PSČ  
Obec Štát  
Počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane    

Adresa zamestnávateľa manželky (manžela), príp. iná zárobková činnosť manželky (manžela)

 

 

 Čestne vyhlasujem výšku vlastného príjmu manželky (manžela) dosiahnutého v zdaňovacom období,
za ktoré žiadosť podávam:

Úhrn vlastného príjmu manželky (manžela) v zdaňovacom období                ,    

 

 

2.     Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že na začiatku zdaňovacieho obdobia som bol poberateľom dôchodku (dôchodkov) uvedeného v § 11 ods. 6 zákona a jeho výška nepresiahla v zdaňovacom období sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 zákona.

(vyznačí sa x)

 

 

Úhrnná suma dôchodku (dôchodkov) za zdaňovacie obdobie                ,    

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

3.     Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie (SDS) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom
období, za ktoré žiadosť podávam (§ 11 ods. 8 zákona).

(vyznačí sa x)

 

Úhrn preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS         ,    

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).2)    

 

4. Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam, nakoľko spĺňam podmienky ustanovené v § 11 ods. 12 zákona.

(vyznačí sa x)

 

Úhrn preukázateľne zaplatených príspevkov na DDS         ,    

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).

ŽIA38v15_2

 

   III.            uplatnenie daňového bonusu

 

Uplatňujem si nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona a na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady (§ 37 zákona).    

(vyznačí sa x)

Údaje o vyživovaných deťoch
Meno a priezvisko Rodné číslo Kal. mesiace Meno a priezvisko Rodné číslo Kal. mesiace
           
           
           
           
           

 

    IV.            Uplatnenie poistného a príspevkov 3)

 

Dodatočne si uplatňujem povinné poistné a príspevky3), ktoré som zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam.    

(vyznačí sa x)

Úhrnná suma zaplateného poistného a príspevkov         ,    

Na preukázanie nároku prikladám príslušné doklady.

      V.            Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

 

Žiadam o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a súčasne vyhlasujem, že spĺňam podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ods. 1 zákona za zdaňovacie obdobie, za ktoré žiadosť podávam.

(vyznačí sa x)

 

    VI.            Žiadosť o ZvýŠenie základu dane o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka podľa § 52j ods. 4 zákona

 

Žiadam o zvýšenie základu dane z dôvodu porušenia podmienok týkajúcich sa uplatnenej úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie (§ 5 ods. 9 zákona v znení účinnom
do 31.12.2010).

 

(vyznačí sa x)

 

Úhrnná suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka     ,    

 

VII.            Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

 

Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona
(§ 39 ods. 7 zákona v znení účinnom do 31.12.2015 v nadväznosti na § 52zg ods. 4 zákona).

(vyznačí sa x)

Vyhlasujem, že:

  • v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam, som zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona poberal aj od ……………. iných4) zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, pričom do počtu iných zamestnávateľov neuvádzam zamestnávateľa, ktorého žiadam o ročné zúčtovanie,
  • za zdaňovacie obdobie, za ktoré žiadosť podávam, nie som povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona.

K žiadosti prikladám všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti vystavených podľa § 39 ods. 5 zákona.

Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje a priložené doklady sú pravdivé a úplné.

V …………………………………………….. dňa: ………………………   Podpis žiadateľa: ………………………………………………….

 

Tlačivo je podobné tak pre rok 2016, ako bolo aj v minulosti pre roky 2015 a 2014 a samozrejme k dispozícii aj na stiahnutie: Stiahnuť PDF

Copyright © iSITA s.r.o. Všetky práva vyhradené. iSITA si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X