Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

SITA/Nina Bednáriková
9. marca 2011 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami a vedú účtovníctvo. To znamená, že živnostníci, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky alebo vedú daňovú evidenciu, nemajú povinnosť zostaviť účtovnú závierku.

Kto je účtovnou jednotkou?

Podľa zákona o účtovníctve sa za účtovné jednotky považujú:

 • Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu (klasickí živnostníci podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia)
 • Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ak neúčtujú v sústave podvojného účtovníctva (§ 37 obchodného zákonníka). Do tejto skupiny patria aj osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia napr. advokáti, lekári, tlmočníci, znalci, prípadne fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva pozostáva zo všeobecných náležitostí, ktorými sú:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
 • bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska
 • identifikačné číslo, ak ho účtovná jednotka má pridelené (ak nie, uvedie sa rodné číslo daňovníka)
 • deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje
 • deň zostavenia účtovnej závierky
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje
 • podpisový záznam fyzickej osoby
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve

Okrem všeobecných náležitostí obsahuje účtovná závierka tieto výkazy:

 • Výkaz o majetku a záväzkov – obsahuje údaje o majetku podnikateľa, obežnom majetku, pohľadávkach a na druhej strane záväzkoch a tieto údaje porovnáva vždy v dvoch účtovných  obdobiach aktuálnom a predchádzajúcom
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch – rekapituluje príjmy a výdavky v aktuálnom účtovnom období a rozdiel medzi nimi sa musí rovnať čiastkovému základu dane uvedenému v daňovom priznaní.
Výkazy sa vypĺňajú v celých eurách. Účtovné výkazy tvoria povinnú prílohu daňového priznania. V prípade, že si uplatňujete výdavky paušálne alebo vediete daňovú evidenciu, nemusíte k daňovému priznaniu prikladať účtovné výkazy.

Uzatváranie účtovných kníh

Na to, aby ste vedeli vyplniť účtovné výkazy je potrebné najskôr uzatvoriť účtovné knihy. Pri uzavieraní účtovných kníh sa:

 1. zisťujú sumy príjmov a výdavkov podľa členenia v peňažnom denníku,
 2. zaúčtujú sa uzávierkové operácie a to tak, že:
  • sa zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov, do položky „príjmy celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
  • sa znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov do položky „príjmy celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
  • sa zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov do položky „výdavky celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
  • sa znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov do položky „výdavky celkom“ a do položiek podľa ich druhového členenia,
 3. zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových operácií. Na základe údajov z knihy pohľadávok, záväzkov, pomocných kníh a peňažného denníka a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzku sa zostavuje účtovná závierka.

Podnikateľ podáva daňové priznanie TYP B

TYB B daňového priznania dani z príjmov podáva daňovník, ktorý mal okrem príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) aj iné zdaniteľné príjmy. Tiež ho podáva aj daňovník, ktorý nemal príjmy zo závislej činnosti, ale má zdaniteľné príjmy uvedené v § 6 až 8.(príjmy z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku – úroky, ostatné príjmy – prenájom pôdy). V daňovom priznaní typu B uvedie daňovník svoje príjmy a výdavky v oddiele VI. podľa druhu príjmu. Ak je živnostník, príjmy a výdavky uvádza v riadku 2.

Čiastkový základ dane (vypočítaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) uvedený v riadkoch 40 (zisk) alebo 41 (strata) sa musia rovnať riadku 11 vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.

Zníženie základu dane

Nezdaniteľná časť

Podľa § 11ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa v daňovom priznaní typu B, oddiel X.,  riadok 70, môže základ dane znížiť o sumu zodpovedajúcu 19,2 – násobku životného minima platného k 1.januáru príslušného zdaňovacie obdobia ročne na daňovníka. Pre rok 2010 je výška odpočítateľnej položky 4 025,70 eur.

Dôchodkové sporenie, účelové sporenie

Nezdaniteľnou súčasťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v oddiele X., riadok 72 v daňovom priznaní typu B, príspevky na účelové sporenie – riadok 73 alebo na poistné na životné poistenie – riadok 74. V zdaňovacom období si môže daňovník znížiť základ dane na dôchodkové sporenie, účelové a životné poistenie v úhrne max. o 398, 33 eur.

Daňový bonus

Podľa podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov, si môže za zdaňovacie obdobie roka 2010 daňovník uplatniť daňový bonus v sume 20,00 eur mesačne (za obdobie január – jún 2010, od júla 2010 sa mení na 20,02 eur) za každé vyživované dieťa za predpokladu, že dosiahne:

 • v tomto zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 (z podnikania) aspoň vo výške 1 846,20 eur a súčasne vykáže základ dane (čiastkový základ dane) – nemôže byť v strate.

Ak si daňovník uplatní daňový bonus, musí vyplniť oddiel IV. – údaje o vyživovaných deťoch, ktoré žijú s daňovníkom (meno a priezvisko, rodné číslo a obdobie, za ktoré sa daňový bonus uplatňuje). Ako prílohu k daňovému priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu každého dieťaťa uvedeného v oddiele. jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X