Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké metódy krátenia tržieb „frčia“ u podnikateľov?

Aké metódy krátenia tržieb „frčia“ u podnikateľov?
Fotobanka Pixmac
14. decembra 2011 Tlačiť

To, že sa niektorému podnikateľovi darí viac ako druhému môže byť spôsobené v zásade dvomi faktormi. Jedným z nich je, že úspešnejší podnikateľ je šikovný a skúsený, tvrdo pracuje, má lepšie kapitálové a technické zázemie a prostriedky, teda môžeme povedať, že má lepšie osobnostné predpoklady a prívetivejšie prostredie v ktorom podniká. Druhou možnosťou prečo sa niekomu darí viac ako druhému je faktor takzvanej „šikovnej úspešnosti“ pri využívaní nelegálnych praktík.

Jednou zo zásadných nelegálnych praktík využívaných podnikateľmi je krátenie tržieb.  Prečo to niektorí robia? Z jednoduchého dôvodu, žiadna tržba – žiadne dane a odvody. Čistý keš!

 

Rovní a rovnejší

Poďme sa spolu pozrieť aké metódy sa dnes využívajú pri krátení tržieb. Tento článok nemá účel dávať návod ako to robiť, skôr naopak, upozorniť ako sa to doteraz robí. Časť týchto metód bude ošetrených od 1.1.2012, kedy sa zavádza povinnosť používania fiškalizovaných registračných pokladníc pre podnikateľov.

 

Chceme zároveň upozorniť na nelegálne praktiky, ktoré negatívne ovplyvňujú (degenerujú) podnikateľské prostredie a zvýhodňujú nepoctivých voči ostatným poctivým podnikateľom.

Prinášame vám ukážky metód, ktoré využívajú nepoctiví podnikatelia za účelom vlastného obohatenia, obchádzania a krátenia daňových povinností. Podstatou všetkých metód na krátenie tržieb je nevyužívanie, resp. manipulácia s registračnou pokladnicou tak, aby si podnikateľ udržal príjmy na uzde tak ako potrebuje. Ak nechce byť platiteľom dane z DPH (na základe obratu), alebo pre nižšiu výšku odvodu dane. Na to, aby to celé fungovalo musí to ísť „bez papiera“ a hlavne „v hotovosti“.  Uvádzame príklad na postupe predaja textilu v režime bez fiškálnej pokladnice

Veľkosklad nakúpil tovar v hodnote 100€. Vystaví dodací list (dočasnú faktúru) Maloobchodníkovi v hodnote 150 €, ktoré zaplatí Maloobchodník v hotovosti a nedostane od Veľkoskladu žiadny doklad. Následne Maloobchodník predáva nakúpený tovar spotrebiteľovi v hodnote 500€ kde si Maloobchodník môže určiť akú výšku peňazí (tovaru) prizná. Spotrebiteľ obdrží „podvodný“ pokladničný doklad, prípadne neobdrží žiadny.

 

Výsledok

 • Maloobchodník:  Marža 350€. DPH: 0€. Odvody 0€. Daň z príjmu 0€. Čistý príjem: 350€.
 • Veľkoobchodník: Nákup 100€, Marža 50€, DPH: 0€. Odvody 0€. Daň z príjmu 0€. Čistý príjem: 50€.

Tu uvádzame ukážku postupu predaja textilu v režime s fiškálnou pokladnicou. Ako vidieť z obrázku nižšie zmena by mala priniesť:

 

 • presnú evidenciu príjmov u podnikateľských subjektov (v každom článku predaja)Ak existuje nezničiteľný doklad o tržbe z koncového predaja zapísaný vo fiškálnej pamäti pokladnice, obchodník nutne potrebuje právoplatný doklad od svojho dodávateľa – nákladovú účtenku, či faktúru, aby nemusel zdaniť (spotrebnú daň, daň z príjmu a DPH) celú hodnotu predaja. Potreba dokladov je teda „vynútená“ až po prvotného výrobcu, či poskytovateľa služby. Celý reťazec je vysoko motivovaný, aby vykazoval svoje tržby a následne platil z nich dane (spotrebné, dane z príjmu, DPH, clá, iné dane a poplatky). Viac prostriedkov pre zdravotníctvo, školstvo, kultúru prispievaním všetkých. 
 • evidencia v účtovníctve 
 • platbu daní a odvodov do štátneho rozpočtu

 

Kde sa to takto najviac robí?

 • Reštauračné zariadenia, maloobchodné prevádzky predávajúce tovar a poskytujúce služby rôzneho druhu.

 

Prečo sa to takto robí?

 • Reštaurácie pracujú s vysokou maržou, čo by znamenalo vysoké dane. Vzhľadom na to, že väčšina prenajímateľov obchodných priestorov nie je platcom DPH, vznikajú týmto podnikateľov privysoké náklady, ktoré by mohli ich prevádzky položiť. Obchodník si nemôže odpočítať DPH za prenájom. 
 • Vzhľadom na špecifickosť podnikateľského zamerania v reštauračných zariadeniach je cena práce (personálu) neodpočítateľnou položkou z pohľadu DPH, tzn. podnikateľ si nemôže odpočítať DPH za zamestnancov. Náklady na odvody by pokryli značnú časť jeho marže (zisku). Aj z tohto dôvodu je väčšinou personál odmeňovaní minimálnou mzdou a zvyšok je dorovnaný hotovosťou z čiernych peňazí. 
 • Predajcovia častokrát nedokážu vydokladovať nakúpený tovar najmä zo zahraničia (prípadne vyrobený v tuzemsku). 
 • Ospravedlňovaním sa podnikateľov, že sa „udržuje zamestnanosť“

 

 

Príklady krátenia tržieb na registračnej pokladnici a ich možné riešenie fiškálnymi pokladnicami

 

Príklad 1

Doklad ma stále rovnaké číslo. Pokladnica netlačí text „neplatný doklad“ kvôli jej zmanipulovaniu. Všetky tržby z týchto dokladov sa nezapočítavajú do obratu a tým sa z toho obratu neplatí DPH, podnikateľ sa vyhýba registrácii za platiteľa DPH, neplatí spotrebné dane, atď.Po novom: Pokladnice podľa nového zákona majú neodstrániteľne vo fiškálnej pamäti uložený znak MF, ktorý je vytlačený len na doklade zahrnutom do dennej uzávierky. Nie je možná manipulácia. 

Príklad 2

Neplatný doklad je používaný na fingovaný tréning a takýto doklad je vydávaný zákazníkovi. Počas dňa je 60% dokladov neplatných a subjekt sa obhajuje, že trénuje pol roka. Opäť ide o tržby, ktoré sa nezapočítavajú do celkového dosiahnutého obratu.

Po novom: Nový zákon vyžaduje tlač textu „neplatný doklad“ na každom treťom riadku a teda nie je možné, aby si kupujúci nevšimol vydanie neplatného dokladu. Navyše každý neplatný doklad musí byť archivovaný 1 rok od vydania takže nemôže byť vydaný zákazníkovi. 

Príklad 3

Podnikateľ má druhú „čiernu“ pokladnicu a vykonáva účtovanie na evidovanej pokladnici aj na čiernej pokladnici. Duplicita pokladníc sa nedá preukázať podľa súčasnej vyhlášky. Zákon vyžaduje uvedenie do prevádzky autorizovanou servisnou organizáciou. Podnikateľ obdrží od servisnej organizácie plomby a podnikateľ ich rozdelene nalepí na pravú aj čiernu pokladnicu. Keď príde kontrola, ukáže iba jednu. Vo väčšine prípadov sa kniha pokladnice na prevádzke nenachádza.Po novom: Podnikateľ si na rozdiel od súčasného stavu nie je schopný sám uviesť pokladnicu do prevádzky a nemôže zasahovať do vnútra pokladnice keďže pokladnica je chránená ochrannou plombou. Prostredníctvom elektronického kontrolného záznamu ukladaného do pamäti a kontrolného kódu uloženého vo fiškálnej pamäti je možné preukázať, či doklad pochádza z pravej pokladnice. 

Príklad 4

V pokladničných sieťach vo väčších prevádzkach, kde je navzájom prepojených viacero pokladníc je žurnál v zlom nečitateľnom formáte resp. čiastočne alebo úplne chýba žurnál z niekoľkých pokladníc. To znamená, že kontrola sa nevie spätne dopátrať reálnej výške tržby za daný deň/mesiac.Po novom: Nový zákon neumožňuje vôbec používanie pokladničných sietí a verifikovateľnosť a čitateľnosť elektronického kontrolného záznamu je plne zabezpečená. 

Príklad 5

Podnikateľ manipuluje s elektronickým žurnálom a tržbou pokladnice. Pozmenenie elektronického žurnálu sa nedá preukázať. Využívajú sa techniky:

 

 1. Kde prostredníctvom externého programu (v PC alebo na externom médiu) si podnikateľ spustí a upraví si celodennú tržbu podľa potreby. Ako keby predával všetkým zákazníkom za výrazné zľavy. Samozrejme, cieľom je zníženie obratu. 
 2. Softvér má definované hodiny, kedy má tlačiť nefiškálne doklady (s rovnakým číslom), ktoré vyzerajú identicky ako pravé. 
 3. Zaplatené pokladničné bloky, ktoré si klienti nezoberú má personál prevádzky povinnosť zbierať a na konci dňa odovzdať podnikateľovi. Ten potom jednoducho bloky vystornuje alebo poskytne dodatočnú zľavu, čím si podnikateľ upraví výšku obratu podľa potreby.

Po novom:  Nový zákon zavádza kontrolný kód kontrolného záznamu, pomocou ktorého je možná jednoznačná identifikácia pravosti kontrolného záznamu celého dňa. Je vylúčená možnosť manipulácie s kontrolným záznamom alebo z už zaevidovanej tržby bez jej zistenia. 

Príklad 6

U obchodníka končil predajný deň o druhej poobede. Do 18.00 mu chodili zákazníci a mal tržby. Večer si obchodník spustil špeciálny program, ktorým vymazal časť dokladov, tak aby dosiahol požadovanú tržbu. Napr.  od dokladu kedy dosiahol stanovenú dennú tržbu, sa už bloky nezapočítavali do denného žurnálu. Najmä za účelom vyhnutia sa registrácie DPH po splnení obratu. Tým docielil zníženie dennej tržby na hodnotu, ktorou nesplní stanovený limit na registráciu DPH. Bola používaná PC pokladnica so softvérovým fiškálnym modulom. Obchodník svoje nízke tržby ľahko obháji keď „musel“ skorej o druhej zatvoriť prevádzku.Po novom: Nový zákon ruší možnosť softvérových fiškálnych modulov umožňujúcich krátenie tržieb a zavádza fiškálne tlačiarne, ktorými výrobca pri certifikácii garantuje evidenciu tržieb zo všetkých dokladov vydaných fiškálnou tlačiarňou. 

Príklad 7

Pri ambulantnom predaji dochádza k vynulovaniu pokladníc za niekoľko dní až týždňov predaja a opätovnému naúčtovaniu krátených tržieb so zmenou dátumu a času.Po novom: Nový zákon vyžaduje ukladanie uzávierok za každý kalendárny deň do neprepisovateľnej fiškálnej pamäti a neumožní vydávanie ďalších dokladov ak nebola vykonaná uzávierka po 24.00 hodine. Zároveň, nie je možné meniť dátum a čas v pokladnici alebo fiškálnej tlačiarni na skorší, ako dátum poslednej uzávierky a nie je možné vynulovať pokladnicu bez porušenia plomby a záznamu vo fiškálnej pamäti. 

Príklad 8

Daňoví úradníci majú problém pri kontrole kontrolných záznamov, pretože tie nemusia byť nijako triedené a trávia kontrolou neúmerne veľa času.

 

 • Pracovníci nie sú dostatočne vyškolení.
 • Nemajú vhodné čítacie zariadenia pre každý typ fiškálnej pokladnice
 • Nevedia zistiť z akého média (hard disk alebo fiškálna pamäť) číta údaje daný softvér

Po novom: Nový zákon zavedením kontrolného záznamu umožní rýchle a efektívne vyhľadávanie dokladov v elektronických súboroch a daňoví kontrolóri budú na tú istú kontrolu potrebovať len cca 1/10 času. Na prehľadávanie záznamov je možné použiť bežné voľne dostupné programy, ktoré sú súčasťou výbavy každého počítača s akýmkoľvek operačným systémom. 

Príklad 9

Pri opakovaných sumách na dokladoch obchodník vydáva duplikát posledného dokladu (napr. na parkoviskách, v kinách) a nie je možné zistiť pravosť dokladu.

Po novom: Nový zákon zakazuje tlač duplikátneho dokladu so znakom MF, takže takýto doklad nemôže byť použitý ako originálny doklad.

 

V článku boli použité informácie a obrázky zo zdroja:  

Pavol Timkovič – SKTech  a ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

dl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X