Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie právnických osôb

ThinkstockPhotos 495701818
Close up of female accountant or banker making calculations
19. februára 2016 Tlačiť

Daňové priznanie právnických osôb je odlišné od daňového priznania pre fyzické osoby, pričom ale niektoré črty sú pri zdaňovaní oboch typov osôb podobné. Aj v tomto prípade je zdaňovacím obdobím spravidla kalendárny rok a aj v tomto prípade je dôležitý posledný marcový deň ako dátum pre podanie daňového priznania aj zaplatenie dane. Niektoré veci sú ale odlišné.

Najčastejšie sa síce tento typ daňového priznania podáva ako daňové priznanie pre s.r.o. spoločnosti, čiže spoločnosti s ručením obmedzeným, ale zákon pod týmto pojmom pozná aj iné formy subjektov. Daňové priznanie slúži samozrejme ale aj v tomto prípade na zistenie dane, pričom príjem právnickej osoby (PO) môže byť iný ako príjem fyzickej osoby a k tomuto porovnaniu je dôležité si povedať najdôležitejšie rozdiely. Tie sú platné nielen pre spoločnosti sro, ale aj pre iné právnické osoby.

Kto je právnická osoba

Právnickou osobou je podľa Občianskeho zákonníka združenie fyzických a právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty ustanovené zákonom. Právnickými osobami tak môžu byť rôzne podnikateľské subjekty, ale napríklad aj rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, mestá, obce, rôzne iné neziskové organizácie a osobitnou skupinou právnických osôb z pohľadu zákona o dani z príjmov sú daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie a ktorí definovaní v príslušnej časti Zákona o dani z príjmov.

Najčastejšie sa však pod právnickými osobami myslia podnikateľské a obchodné subjekty, ktoré môžu mať viacero foriem. Môže ísť o:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejnú obchodnú spoločnosť
 • Komanditnú spoločnosť
 • Akciovú spoločnosť
 • Družstvo
 • Právnickú spoločnosť založenú podľa práva EÚ

Predmet dane a zdaňované príjmy

Čo sa týka samotného zdaňovania, tak predmet dane právnickej osoby je príjem alebo výnos z činnosti a z nakladania s majetkom právnickej osoby, okrem osobitne vymedzených výnimiek. Ak právnická osoba nebola založená na podnikanie, zákon rozumie predmetom dane príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa zisk dosiahnuť dá. Samostatne sú ale vyčlenené zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú zároveň od dane oslobodené podľa zákona.

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane? Ide najmä o:

 • Príjmy získane z podielu zaplatenej dane
 • Príjmy získané darovaním okrem zákonom vymenovaných výnimiek
 • Podiel na zisku (dividenda) v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka, vyplácajúceho tento podiel na zisku
 • Podiely na výsledku podnikania vyplácané po zdanení tichému spoločníkovi,
 • Vyrovnávajúci podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti,
 • Príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov
 • Príjem plynúci z dôvodu výmeny akcií a podielov pri zrušení daňovníka bez likvidácie

A ktoré príjmy sú oslobodené od dane? Oslobodený môže byť len taký príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň je vymedzený v Zákone o dani z príjmov. Ide napríklad o:

 • Príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa
 • Príjmy obcí a VÚC z prenájmu a predaja ich majetku
 • Príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty
 • Výnosy z kostolných zbierok a cirkevných úkonov
 • Členské príspevky podľa zákona
 • Úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane

Daňové priznanie pre právnické osoby

Daňové priznanie právnických osôb sa podáva cez špeciálne tlačivo, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR a to pre každý rok, čiže aj pre rok 2016. Tieto tlačivá sú dostupné aj online alebo aj v klasickej podobe na každom daňovom úrade. Formulár pre daňové priznanie PO sa dá vyplniť jednoducho krok po kroku a tlačivo je možné vyplniť jednak ručne, ale aj priamo v počítači a vytlačiť si ho. Pomocou zaručeného elektronického podpisu alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní je možné ho podať aj elektronicky.

Čo sa týka prílohy daňového priznania právnických osôb, tak pre s.r.o. ale aj iné právnické osoby platí, že prílohy sa dajú podať elektronicky ale aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt v tomto prípade nemá povinnosť posielať prílohy len elektronicky. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, ktoré sú aj platiteľmi dane z pridanej hodnoty, však musia podať toto daňové priznanie elektronicky. Zdaňovacie priznanie je spravidla kalendárny rok, ale môže to byť aj hospodársky rok.

Zdaňovacie obdobie môže byť pre rôzne situácie mierne odlišné:

 • Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, obdobie sa končí deň pred vstupom do likvidácie, čomu treba prispôsobiť aj daňové priznanie sro alebo inej právnickej osoby v likvidácii
 • Ak daňovník vstupuje do likvidácie, zdaňovacie obdobie začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie
 • Ak je daňovník pred vyhlásením konkurzu, končí zdaňovacie obdobie deň pred vyhlásením konkurzu
 • Ak na daňovníka bol vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí dňom zrušenia konkurzu

Čo sa týka podania daňového priznania, to sa musí podať a aj daň sa musí zaplatiť do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže spravidla je tento dátum do konca marca u tých právnických osôb, ktoré majú ako zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Prípadné predĺženie lehoty je možné najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace ale len z dôvodov, ktoré vymedzuje zákon. Opravné daňové priznanie možno podať len pred uplynutím lehoty na podanie daňové priznanie, čo sa týka dodatočného, tam termíny presne určuje zákon. Podať je treba napríklad aj nulové daňové priznanie sro spoločnosti alebo inej právnickej osoby a to aj so súvahou.

Sadzby dane a daňová licencia – ako to ovplyvňuje daňové priznanie

Čo sa týka právnických osôb, tak sadzba dane na rozdiel od fyzických osôb je jednotná a to vo výške 22% zo základu dane zníženého o daňovú stratu vykázanú za predošlé zdaňovacie obdobie. Daň môže byť vyberaná aj zrážkami, pričom obvyklá miera je 19%, avšak môže to byť aj 35% v prípade, ak sú príjmy zdaňované zrážkou sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu. Pri právnických osobách ale existuje aj pojem daňová licencia, ktorý zasahuje tiež do daňového priznania.

Čo to daňová licencia je?

 • Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani po započítaní dane zaplatenej v zahraničí
 • Platí sa za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňovník vykázal daňovú stratu, nulovú daňovú povinnosť alebo daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška daňovej licencie

Výška daňovej licencie má tri úrovne:

 1. Daňová licencia vo výške 480 € – týka sa právnických osôb, ktoré dosiahnu obrat nie viac ako 500.000 € a nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty
 2. Daňová licencia vo výške 960 € – týka sa právnických osôb, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a majú obrat do 500.000 €
 3. Daňová licencia vo výške 2.880 € – týka sa právnických osôb s obratom vyšším ako 500.000 € bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty

V praxi to teda znamená, že ak aj právnickej osobe v daňovom priznaní vychádza nulová daň alebo daň nižšia ako je výška daňovej licencie, musí zaplatiť minimálnu daň vo výške daňovej licencie podľa toho, ktorá úroveň sa právnickej osoby dotýka podľa obratu a platenia DPH.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

05dec8:30Zadávanie zákaziek na stavebné práce vo verejnom sektore8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing,Verejné obstarávanie-uchádzač

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X