Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Oplatí sa vystúpiť z druhého piliera?

Oplatí sa vystúpiť z druhého piliera?
Fotobanka Pixmac
7. januára 2013 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Systém starobného dôchodkového sporenia, tzv. druhý dôchodkový pilier, je od začiatku septembra minulého roka do konca januára tohto roka otvorený pre vstup nových sporiteľov a výstup ľudí, ktorí sa účastníkmi tohto systému stali v minulosti.

 

Vyše 1,46 mil. sporiteľov tak dostalo možnosť vrátiť sa z dvojpilierového penzijného systému do výlučne priebežne financovaného dôchodkového systému, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Ak sporiteľ z druhého piliera vystúpi, celú sumu, ktorú si na osobnom účte nasporil, prevedie jeho dôchodková spoločnosť na účet Sociálnej poisťovne. 

 

Rozhodnutie o II. pilieri závisí od viacerých faktorov

Na otázku, či sa oplatí vystúpiť z druhého piliera, sa nedá dať jednoznačná odpoveď. Záleží to totiž nielen od toho, aký má sporiteľ vek a príjem, ale aj od osobných preferencií. Ak sporiteľa na druhom pilieri zaujalo predovšetkým to, že na rozdiel od štátneho priebežného piliera je suma odvedená do druhého piliera vo fáze sporenia po jeho smrti (teda v prípade úmrtia pred odchodom na dôchodok) predmetom dedenia, tak kapitalizačný pilier je pre takúto osobu zaujímavý aj bez ohľadu na to, aké výnosy prostriedky uložené v druhom pilieri dosahujú.  

 
Nič na tom nemení ani to, že v prípade smrti po odchode na dôchodok, teda po zakúpení doživotného dôchodku v niektorej zo životných poisťovní, sa možnosť dedenia končí. Pozostalí po sporiteľoch v druhom pilieri budú totiž rovnako ako pozostalí po tých, ktorí sú len v štátnom systéme, dostávať vdovské, vdovecké, či sirotské dôchodky. Vo výplatnej fáze sa tak druhý dôchodkový pilier z hľadiska výplaty pozostalostných penzií dostane na úroveň prvého piliera.
 

Vek sporiteľa

Z hľadiska veku by mali sporitelia vziať do úvahy dve zákonné obmedzenia. Tým prvým je to, že minimálne obdobie sporenia v druhom pilieri je desať rokov. Ak by sporiteľ získal počas života menej ako desať rokov aktívneho sporenia, nemôže si za nasporenú sumu kúpiť v životnej poisťovni doživotný dôchodok. Usporené prostriedky by tak zostali na jeho účte v dôchodkovej spoločnosti až do jeho smrti a až potom by ich dôchodková spoločnosť vyplatila pozostalým. Takýto sporiteľ by sa tak nedostal k úsporám z druhého piliera a dôchodok z prvého piliera by mal nižší ako penzista, ktorý v druhom pilieri nikdy nebol. Stalo by sa tak preto, že sporiteľ časť svojich odvodov nenechal Sociálnej poisťovni, ale si ich nechal posielať na účet do dôchodkovej spoločnosti.
 

Predčasný dôchodok

Druhé zákonné obmedzenie sa týka nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak si sporiteľ prispieval na svoj účet v dôchodkovej spoločnosti menej ako päť rokov, predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne dostane len vtedy, ak výška jeho predčasnej penzie dosiahne aspoň 1,2-násobok životného minima (233,5 eura). Pre tých, ktorí si v druhom pilieri sporili najmenej päť rokov, platia jemnejšie podmienky pre vznik nároku na predčasnú penziu. Ich predčasný dôchodok musí byť najmenej v sume 0,6-násobku životného minima (116,75 eura). Prísnejšie podmienky pre tých, ktorí si sporia v druhom pilieri menej ako päť rokov, zaviedla vláda Roberta Fica preto, aby ľudia do kapitalizačného piliera nevstupovali špekulatívne len so záujmom získať jemnejšie podmienky nároku na predčasnú penziu.
 

Dôchodky z oboch systémov ešte budú ovplyvňovať rozhodnutia vlády

Pri posudzovaní toho, pri akom príjme sporiteľa sa účasť v druhom pilieri oplatí, môžeme vziať do úvahy len aktuálne nastavenie prvého, priebežného piliera. Dá sa pritom predpokladať, že štátny priebežný pilier prejde vzhľadom na očakávaný nepriaznivý demografický vývoj v nasledujúcich rokoch, resp. desaťročiach výraznejšími zmenami, ktoré povedú k znižovaniu dôchodkových nárokov.
 
Terajšie nastavenie priebežného piliera nám však môže dať aspoň približný obraz o tom, pre koho je druhý pilier jednoznačne výhodný. Ide o ľudí, ktorí zarábajú nad 1,25-násobok priemernej mzdy (982 eur). Týmto osobám sa totiž už v súčasnosti pri výpočte dôchodku uznáva len 84 % zo sumy prevyšujúcej 1,25-násobok priemernej mzdy do 3-násobku priemernej mzdy, v budúcnosti to však bude len 60 % z tejto sumy. Ešte výhodnejší je druhý pilier pre tých, ktorých príjem je vyšší ako 3-násobok priemernej mzdy (2 358 eur). Hoci sa dôchodkové odvody budú od začiatku budúceho roka platiť najviac zo sumy 5-násobku priemernej mzdy (3 930 eur), pri výpočte penzie z prvého piliera sa zohľadní najviac 3-násobok priemernej mzdy.

Výstupy zatiaľ nie sú masové

K polovici decembra tohto roka otvorenie sporivého piliera využilo 7,6 tisíca osôb, ktoré sa stali novými klientmi dôchodkových správcovských spoločností a ďalších 13,1 tisíca ľudí druhý pilier opustilo. Sociálna poisťovňa požaduje, aby jej dôchodkové správcovské spoločnosti za vystupujúcich sporiteľov vrátili na jej účet takmer 42 miliónov eur. Zatiaľ sa tak príliš nenapĺňajú odhady vlády Roberta Fica, ktorá očakáva, že ku koncu prvého mesiaca budúceho roka z druhého piliera odíde 60 tisíc sporiteľov a jeho novým účastníkom sa stane 10 tisíc osôb.  Otvorenie kapitalizačného piliera má v budúcom roku zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne o 229,1 mil. eur.

 

 

Názory odborníkov

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

„Kvôli častým legislatívnym zmenám, chýbajúcej anuitnej novele, aj kvôli neistej situácii na finančných trhoch nie je možné s dostatočnou presnosťou predpovedať výšku dôchodkov a teda z pohľadu jednotlivca ani výhodnosť druhého piliera v porovnaní s prvým. Vzhľadom na vládou presadzované oslabovanie zásluhovosti sa sporenie v druhom pilieri stáva výhodnejšie najmä pre ľudí s vyšším než priemerným príjmom.“ 

 
Radovan Ďurana, INESS

„Každý sa musí rozhodnúť sám, pričom rozhodnutie by malo zohľadňovať viacero aspektov. Vek, súčasný príjem, pomer príjmu k priemernej mzde, predpokladaný budúci príjem, možnosť dedenia, ale hlavne hodnotenie politického rizika. Prvý pilier aj po reforme generuje a bude generovať straty a je pravdepodobné, že sa bude ďalej meniť, miera náhrady sa bude znižovať. Práve politická neistota oboch pilierov je najväčšou prekážkou zodpovedného rozhodnutia. Sporitelia by sa nemali výhradne spoliehať na príjem z verejných systémov, ale mali by sa na dôchodok zabezpečovať aj inými spôsobmi. Úsporami, investíciami, či funknčnou rodinou.“

 

Príklady:

1. Osoba zarába 1 500 eur. Ak v budúcnosti požiada o dôchodok z prvého piliera, pri výpočte dôchodku sa jej zohľadní v plnej miere len 1,25-násobok priemernej mzdy, teda 982 eur. Zo zvyšných 518 eur sa vezme do úvahy len 60 %, teda 310,8 eura. Tejto osobe sa tak pri dôchodku zohľadní zárobok v sume 1 292,8 eura, hoci odvody do Sociálnej poisťovne platila z 1 500 eur. Preto je pre tohto človeka lepšie, ak je v druhom pilieri, pretože druhý pilier je v plnej miere zásluhový a nároky z neho sa nebudú zákonom okresávať tak, ako v štátnom pilieri.
 
2. Osoba zarába 3 000 eur. Ak v budúcnosti požiada o dôchodok z prvého piliera, pri výpočte dôchodku sa jej zohľadní v plnej miere len 1,25-násobok priemernej mzdy, teda 982 eur. Zo sumy nad 1,25-násobok priemernej mzdy (982 eur) do 3-násobku priemernej mzdy ( 2 358 eur) sa vezme do úvahy 60 %. Z čiastky 1 376 eur sa teda pri výpočte dôchodku zohľadní 60 %, čo je 825,6 eura. Zárobok nad 3-násobok priemernej mzdy sa pri výpočte dôchodku do úvahy neberie. Výsledkom teda je, že človeku zarábajúcemu 3 000 eur sa pri výpočte penzie z prvého piliera vezme do úvahy len 1 807,6 eura. Pre túto osobu je tak výhodné, aby si časť svojich dôchodkových odvodov nechala zasielať na účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, teda do druhého piliera.
 
 
3. Človek má príjem 500 eur. Pri výpočte jeho budúceho dôchodku sa mu vezme do úvahy celý tento jeho príjem a okrem toho sa mu zvýši o 22 % zo sumy, ktorá mu chýbala do dosiahnutia priemernej mzdy na Slovensku. Do priemerného zárobku tejto osobe chýbalo 286 eur, z čoho 22 % predstavuje 63 eur. Pri výpočte dôchodku sa tak človeku zarábajúcemu 500 eur zohľadní fiktívny zárobok 563 eur. 
 
Tak, ako sa v prvom dôchodkovom pilieri okresávajú dôchodkové nároky lepšie zarábajúcich ľudí, tak sa umelo zvyšujú penzijné nároky ľudí s príjmom nižším ako priemerná mzda na Slovensku (786 eur).  Kým v súčasnosti sa týmto ľuďom dôchodky vyrátavajú podľa ich príjmov a ešte sa im k tomu pridá 16 % zo sumy, ktorá im chýbala do dosiahnutia priemernej mzdy, táto hodnota navyšujúca dôchodok sa bude postupne zvyšovať až na úroveň 22 %. Títo ľudia tak nebudú mať z prvého piliera dôchodok, ktorý zodpovedá ich príjmom počas aktívneho života, ale ich penzia sa v záujme solidarity umelo zvýši. Výhodnosť takéhoto umelého solidárneho navýšenia je však závislá od toho, koľko sporiteľovi chýba do dosiahnutia priemernej mzdy, pri ktorej solidárne navyšovanie dôchodkov končí. 
 

Chronológia druhého dôchodkového piliera

 
1.1. 2005
Druhá vláda Mikuláša Dzurindu zaviedla na Slovensku druhý dôchodkový pilier a dala tak ľuďom možnosť, aby si svoje dôchodkové úspory rozdelili medzi štátny, priebežný pilier a kapitalizačný pilier, ktorý budú spravovať dôchodkové správcovské spoločnosti. Pre sporivý dôchodkový pilier zaviedla vláda 9-percentnú príspevkovú sadzbu.
 
30.6. 2006
Skončilo obdobie možnosti dobrovoľného vstupu do druhého piliera. Klientom dôchodkových správcovských spoločností sa za 1,5 roka stalo 1,5 milióna ľudí. Pre mladých ľudí, ktorí sa prvýkrát zamestnajú, je sporenie v kapitalizačnom pilieri aj po tomto termíne povinné.
 
1.1.2008
Vláda Roberta Fica prvýkrát otvára druhý dôchodkový pilier pre vstup aj výstup. Súčasne zavádza dobrovoľný vstup do tohto systému pre mladých ľudí, ktorí sa prvý raz zamestnajú. Mladí ľudia dostávajú možnosť rozhodnúť sa, či vstúpia do druhého piliera v období šiestich mesiacov od prvého zamestnania sa.
 
30.6.2008
Končí sa obdobie prvého otvorenia sporivého piliera. Tento pilier za pol roka opustilo 106 tisíc sporiteľov a jeho účastníkom sa stalo takmer 23 tis. nových sporiteľov.
 
 
 
15.11.2008
Kabinet Roberta Fica druhý raz umožňuje sporiteľom v druhom pilieri, aby z tohto systému odišli a dáva možnosť vstupu nových sporiteľov do druhého piliera.
 
30.6.2009
Skončilo sa druhé obdobie otvorenia systému starobného dôchodkového sporenia pre vstup aj výstup. V tomto období druhý pilier opustilo 66 tis. sporiteľov a vstúpilo do neho 14,5 tisíca nových sporiteľov.
 
1.4.2012
Vláda Ivety Radičovej zavádza automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s tým, že do dvoch rokov od vstupu môžu tento systém opustiť. 
 
1.9.2012
Vláda Roberta Fica otvára druhý dôchodkový pilier pre vstup aj výstup tretí raz. Súčasne znižuje príspevkovú sadzbu do kapitalizačného piliera z 9 % na 4 % z hrubej mzdy sporiteľa.
 
1.1.2013
Automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu sa ruší a namiesto toho sa zavádza dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov.
 
31.1.2013
Skončí sa obdobie tretieho otvorenia systému starobného dôchodkového sporenia.  
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X