Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne odvody od 1.7. 2021 – ktorých SZČO (živnostníkov) sa týka zmena?

odvody szčo
odvody szčo Foto: Getty Images
1. marca 2021 Tlačiť

Od začiatku júla tohto roka sa časti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) mení výška odvodov, ktoré platia do Sociálnej poisťovne. Ďalším podnikateľom povinnosť platiť sociálne odvody od júla zanikne, resp. im takáto povinnosť vznikne. Ak vás zaujímajú odvody SZČO v roku 2021, minimálny a maximálny vymeriavací základ, či výpočet poistného, to všetko a oveľa viac sa dočítate v príspevku.

To, či sa vás zmena sumy mesačných sociálnych odvodov týka, závisí od toho, aký hrubý príjem a aký základ dane z príjmov (bez odpočítania zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov) ste za rok 2020 vykázali v daňovom priznaní.

Ak daňové priznanie za rok 2020 podáte po 31. marci tohto roka, teda si podanie daňového priznania odložíte, júlový termín zmeny odvodov sa vás netýka. Výška vašich sociálnych odvodov, ako aj prípadný vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody, sa vám prehodnotí podľa vlaňajšieho základu dane až k 1. októbru tohto roka.

Kto je SZČO?

To, či je niekto samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), podľa pravidiel platných od 1. júla 2014, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO má osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto zmena sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade. Aj bez daňovej registrácie majú postavenie SZČO v prípade, ak majú príjmy z podnikania.

S touto zmenou súvisí aj zánik povinnosti platiť sociálne poistenie. Autori a umelci sa v Sociálnej poisťovni odhlasujú z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Komu sa sociálne odvody od júla nemenia
 • Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody?
 • Prihlasovacia ani odhlasovacia povinnosť nie je
 • Postup pri určení novej sumy odvodov
 • SZČO s odloženým daňovým priznaním
 • Minimálny vymeriavací základ
 • Maximálny vymeriavací základ
 • Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie
 • Príklady

Komu sa sociálne odvody od júla nemenia

Ak za obdobie od začiatku januára tohto roka platíte minimálne poistné na sociálne poistenie v sume 180,99 eura (minimálne odvody do Sociálnej poisťovne v súčasnosti platí 80 % SZČO, teda asi 150-tisíc podnikateľov), do istej sumy ročného základu dane sa vám výška odvodov od júla nemení.

V tomto roku ide o sumu 9 736,27 eura.

Pozor! Táto čiastka predstavuje základ dane, ktorý nie je znížený o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Dopracujete sa k nej teda tak, že k základu dane ako k rozdielu medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami pripočítate zaplatené zdravotné a sociálne odvody. Z takéhoto základu dane sa totiž určuje vymeriavací základ SZČO.

Ak by ste mali takýto základ dane za vlaňajšok vyšší ako 9 736,27 eura, váš vymeriavací základ na platenie odvodov bude od júla nad úrovňou minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 546 eur) a vaše sociálne odvody budú vyššie ako 180,99 eura mesačne.

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie za celý minulý rok predstavovali 2 865,60 eura.

To znamená, že aj po 1. júli tohto roka budete platiť minimálne sociálne odvody v prípade, že váš základ dane, znížený o zaplatené odvody, za vlaňajšok predstavuje najviac 6 870,67 eura (9 736,27 – 2 865,60). Ide o základ dane, ktorý uvádzate v daňovom priznaní ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Ak patríte do tejto kategórie SZČO, budete za druhý polrok tohto roka naďalej platiť sociálne odvody v najnižšej možnej sume 180,99 eura mesačne.

Keďže sa vám odvody nemenia, Sociálna poisťovňa vás o tom listom informovať nebude (list o zmene výšky minimálnych odvodov posiela poisťovňa v januári vzhľadom na to, že minimálne odvody sa menia raz ročne, vždy k 1. januáru).

Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody?

Kto je povinný platiť sociálne poistenie? Ak v súčasnosti povinné sociálne odvody ako SZČO neplatíte a váš hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 6 552 eur (12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 546 eur), za obdobie od 1. júla tohto roka vám vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát zaplatíte odvody za júl 2021 so splatnosťou do 9. augusta 2021.

Ak v súčasnosti platíte poistné do Sociálnej poisťovne povinne a váš hrubý príjem v minulom roku nepresiahol 6 552 eur, za obdobie od 1. júla tohto roka vám povinnosť platiť poistné zaniká. Poslednýkrát zaplatíte odvody za jún 2021 so splatnosťou do 8. júla 2021.

V prípade, že povinné odvody do Sociálnej poisťovne v súčasnosti platíte a váš vlaňajší hrubý príjem prekročil 6 552 eur, pokračujete v platení poistného aj naďalej.

Prihlasovacia ani odhlasovacia povinnosť nie je

SZČO nemajú pri platení sociálnych odvodov prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody totiž podnikateľom oznamuje Sociálna poisťovňa. Poisťovňa takisto podnikateľovi oznamuje sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Sociálna poisťovňa nad rámec zákona o sociálnom poistení oznamuje SZČO aj zánik jej povinného sociálneho poistenia.

List s takýmito informáciami má SZČO dostať najneskôr do 20 dní od vzniku, resp. zániku povinného poistenia, teda do 21. júla tohto roka.

Postup pri určení novej sumy odvodov

Novú sumu poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie vám Sociálna poisťovňa určí podľa základu dane za rok 2020. Nanovo vypočítané poistné za júl je splatné najneskôr do 9. augusta 2021. Určenú sumu sociálnych odvodov budete platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

SZČO s odloženým daňovým priznaním

Ak do konca marca tohto roka nepodáte daňové priznanie, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia, ako aj nová výška odvodov sa vám bude podľa vlaňajších príjmov posudzovať až k 1. októbru tohto roka.

Ak ste mali ako SZČO vlani hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 6 552 eur, k 1. októbru tohto roka vám Sociálna poisťovňa prepočíta výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok.

Za obdobie od júla do septembra tohto roka platíte sociálne odvody v rovnakej výške, ako za obdobie do konca júna tohto roka. Prípadnú vyššiu alebo nižšiu sumu odvodov zaplatíte prvýkrát za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.

Aj pri odloženom daňovom priznaní vám vznik alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody, ako aj zmenu sumy odvodov oznámi  Sociálna poisťovňa. List so sumou vymeriavacieho základu, výškou poistného, ktoré máte začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného dostanete v takomto prípade do 21. októbra tohto roka.

Minimálny vymeriavací základ

Ako SZČO nesmiete zabúdať na to, že pre vás existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by vám Sociálna poisťovňa vypočítala vymeriavací základ na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musíte platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu.

Ten je do konca tohto roka na úrovni  546 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 180,99 eura.

Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4 %) v hodnote 24,02 eura a zvyšných 156,97 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 18% + invalidné poistenie 6 % + rezervný fond solidarity 4,75 % = sadzba 28,75 %).

Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ je od 1. januára tohto roka do 31. decembra tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške 7 644 eur.

Ak vám Sociálna poisťovňa teoreticky vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platíte poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 7 644 eur.

Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 2 533,98 eura.

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Postupuje sa podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (riadok 43 v daňovom priznaní-príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm). K tomuto základu dane sa pripočíta suma zaplatených povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie (do konca roka 2012  pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov).

Výsledný súčet základu dane a zaplatených odvodov sa nevydelí počtom mesiacov podnikania danej osoby v minulom roku, ale celkovým počtom mesiacov v roku.

Koeficient, ktorý sa používa pri výpočte vymeriavacieho základu SZČO,  predstavuje 1,486.

Do vymeriavacieho základu SZČO sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou. Ide o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa tak zníži o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu SZČO.

Vymeriavací základ SZČO vypočítame tak, že spočítame základ dane (uvedený v riadku 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020) a sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie v roku 2020 (Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-uvedené v daňovom priznaní pod Tabuľkou č. 1 za VI. Oddielom-výpočet základu dane z príjmov z podnikania).

Výsledný súčet týchto dvoch súm vydelíme dvanástimi (počtom mesiacov v roku) a koeficientom 1,486. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ = (základ dane + zaplatené sociálne a zdravotné odvody)/12/1,486

Samotné sociálne odvody tvoria spolu 33,15 % z určeného vymeriavacieho základu, z toho 4,4 % tvorí sadzba na nemocenské poistenie a zvyšných 28,75 % je sadzba na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie a sadzba do rezervného fondu solidarity)

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2021 je v tvare 072021).

Pozor:

Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.

Príklady

Príklad č. 1:

SZČO začala podnikať od 1. augusta 2020. Za päť mesiacov podnikania v roku 2020 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem (príjem pred odpočítaním výdavkov) v sume 9 741,30  eura,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v hodnote 2 638,11 eura, na zdravotných odvodoch zaplatila 354,55  eura, sociálne odvody neplatila.

Jej hrubý príjem vo výške 9 741,30 eura prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, ktorá je od 1. júla 2021 v sume 6 552  eur.

Táto SZČO tak bude povinná za obdobie od 1. júla 2021 začať platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sociálna poisťovňa zašle podnikateľovi najneskôr 21. júla tohto roka list, v ktorom mu oznámi vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody, sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486.

2 638,11+354,55/12/1,486

 

čo je 167,82 eura

 

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 167,82 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten na rok 2021 dosahuje 546 eur.

Táto SZČO preto musí za obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2021 platiť poistné zo základu 546 eur.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

 • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 24,02 eura,
 • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 546 eur =  98,28 eura,
 • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 32,76 eura,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 25,93  eura.

Za obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 tak platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 180,99 eura mesačne.

Poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 9. augusta 2021.

Príklad č. 2:

SZČO začala podnikať ešte v roku 2010 a v súčasnosti platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Za rok 2020 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume  15 182,10  eura,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) 5 245,87  eura, na sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila 2 698,90 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 15 182,10 eura prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je na rok 2021 v sume 6 552  eur.

Táto SZČO tak bude pokračovať v povinnom platení sociálnych odvodov aj po 1. júli tohto roka.

Vymeriavací základ jej Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486.

5 245,87+2 698,90/12/1,486 čo je 445,53  eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 445,53 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ.

Ten pre rok 2021 dosahuje 546 eur. Táto SZČO preto musí za obdobie do konca tohto roka platiť poistné zo základu 546 eur.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

 • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 24,02 eura,
 • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 546 eur =  98,28 eura,
 • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 32,76 eura,,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 546 eur = 25,93  eura.

Za obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 tak platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 180,99 eura mesačne.

Príklad č. 3:

SZČO začala podnikať v roku 2009 a od 1. júla 2020 platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Za rok 2020 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 6 452,20 eura, základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v sume  1 850,70 eura a na povinných sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila vlani 2 865,78 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 6 452,20 eura podliezol hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je od júla tohto roka v sume 6 552  eur.

Tejto SZČO tak za obdobie od 1. júla 2021 zaniká povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. Posledné povinné sociálne odvody tak SZČO zaplatí za jún so splatnosťou do 8. júla tohto roka. Zánik povinnosti platiť sociálne odvody podnikateľovi oznámi Sociálna poisťovňa listom, a to najneskôr do 21. júla tohto roka.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howodvody do sociálnej poisťovnePrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X