Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Dane v podvojnom účtovníctve

Dane v podvojnom účtovníctve
Dane v podvojnom účtovníctve
11. decembra 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtovanie daní v podvojnom účtovníctve predpisuje § 48 ods. 1 písm. d) Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania v PÚ). Na základe daného opatrenia sa dane účtujú v účtovnej skupine 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.

341 – Daň z príjmov

Na tomto účte sa účtuje o dani z príjmov, kedy poplatníkom tejto dane je účtovná jednotka. Na ťarchu účtu sa účtujú jednotlivé preddavky na daň platené v priebehu účtovného obdobia, v prospech účtu sa účtuje podľa daňového priznania výsledná daňová povinnosť. Zostatkom tohto účtu pred zaúčtovaním daňovej povinnosti musí zodpovedať výške zaplatených preddavkov v sledovanom účtovnom období. Po zaúčtovaní daňovej povinnosti by mal zostatok účtu zodpovedať pohľadávke prípadne záväzku voči daňovému úradu z titulu dane z príjmov.

Účtovný prípad MD D
Preddavky na daň z príjmov hradené z bankového účtu 341 221
Zaúčtovanie daňovej povinnosti na základe daňového priznania 591 341
Úhrada nedoplatku dane z bankového účtu 341 221

 V prémiovej časti nájdete množstvo účtovných prípadov z týchto oblastí:

 • 342 – Ostatné priame dane
 • 343 – Daň z pridanej hodnoty
 • Pravidlá pre účtovanie DPH
 • 345 – Ostatné dane a poplatky

342 – Ostatné priame dane

Na rozdiel od účtu 341, ktorý sa používa v prípadoch, kedy je účtovná jednotka súčasne aj platiteľom aj poplatníkom dane z príjmov, účet 342 sa používa pri zúčtovanie dane z príjmov v prípade, kedy účtovná jednotka je platcom ale poplatníkom je iný subjekt. Jedná sa napríklad o platenie dane z príjmov zamestnancov alebo dane vyberanej zrážkou.

Účtovný prípad MD D
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti
–          zamestnanci 331 342
–          spoločníci 336 342
Priznaný daňový bonus
–          zamestnanci 342 331
–          spoločníci 342 336
Odvod preddavkov na daň z bankového účtu 342 221

343 – Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je jednou z nepriamych daní. Nepriame dane sú charakteristické tým, že v dodávateľsko-odberateľskom reťazci ich pre štát vyberajú platitelia dane, no v konečnom dôsledku sú hradené až v cenách nakupovaných výrobkov a služieb koncovým spotrebiteľom.

Platitelia dane z pridanej hodnoty (v prípade, že nakupujú u platiteľov dane z pridanej hodnoty) túto uhradenú daň dodávateľovi uplatní v daňovom priznaní ako nárok na odpočet voči daňovému úradu (daňová pohľadávka, účet 343 na strane MD) a naopak zo svojich výrobkov, predaja tovaru a poskytovaných služieb, tj. výstupov sú povinní vymerať odberateľovi daň z pridanej hodnoty na výstupe a uviesť ju v daňovom priznaní ako dať na výstupe (daňová povinnosť – záväzok, účet 343 na strane Dal).

V daňovom priznaní sa potom zistí porovnaní daní na vstupe a výstupe a vyčísli sa celková výška buď daňového záväzku alebo daňovej pohľadávky (tzv. nadmerný odpočet) za zdaňovacie obdobie.

Pravidlá pre účtovanie DPH

 1. Na účte 343 sa účtuje podľa daňových dokladov, pričom daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré ustanovuje zákon o dani z pridanej hodnoty
 2. Nárok na odpočet sa účtuje na ťarchu účtu 343 súvzťažne s príslušným účtom záväzkov v účtovnej triede 3 (napríklad pri nákupe v tuzemsku účet 321), pri nákupoch v hotovosti v prospech účtu 211
 3. Daňová povinnosť sa účtuje v prospech účtu 343 súvzťažne s účtom odberatelia (311), prípadne na ťarchu iných pohľadávok, pri predaji v hotovosti na ťarchu účtu 211
 4. Odvod DPH daňovému úradu sa účtuje n a ťarchu účtu 343 (343/221), vrátenie nadmerného odpočtu v prospech účtu 343 (221/343)
 5. V praxi je potrebné pre účet DPH zvoliť vhodnú analytickú evidenciu, pri ktorej sa vychádza z konkrétnych podmienok daného podnikateľského subjektu.
 Účtovný prípad MD D
Prijatá faktúra za nákup tovaru
–          cena bez DPH 131 321
–          DPH 20% 343.001 321
Vystavená faktúra za predaj tovaru
–          cena bez DPH 311 604
–          DPH 20% 311 343.002
Zúčtovanie DPH po skončení zdaňovacieho obdobia
–          DPH na vstupe 343.099 343.001
–          DPH na výstupe 343.002 343.009
Úhrada daňovej povinnosti z bankového účtu 343.099 221

Základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. U novo registrovaných platiteľov je toto zdaňovacie obdobie povinné po dobu 12 kalendárnych mesiacov podnikania. Po prekročení tejto doby si môže platiteľ stanoviť za určitých podmienok zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok.

Daňové priznanie sa podáva do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia (napr. za november do 25.decembra, apod.). V rovnakom termíne musí byť aj vypočítaná daňová povinnosť uhradená.

345 – Ostatné dane a poplatky

Na tomto účte sa účtujú:

 • spotrebné dane, pri ktorých je účtovná jednotka platiteľ,
 • dane z nehnuteľností, dane z motorových vozidiel,
 • miestne dane a poplatky

Spotrebné dane majú podobný charakter ako daň z pridanej hodnoty, sú tiež nepriamymi daňami, tzn. účtovná jednotka je platiteľ dane ale poplatník je spotrebiteľ.

Spotrebnej dani podliehajú najmä tieto výrobky: tabakové výrobky, lieh a liehoviny, pivo, víno, minerálne oleje (pohonné hmoty).

Platitelia dane sú všetky právnické aj fyzické osoby, ktoré v tuzemsku dané výrobky vyrábajú alebo ktorým majú byť vyvážané alebo dovážané vybrané výrobky prepustené.

Spotrebná daň je väčšinou stanovená absolútnou čiastkou na jednotku množstva. Na rozdiel od dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a väčšiny ostatných daní, ktorých správcom je daňový úrad, správcom spotrebných daní sú colné úrady.

Účtovanie spotrebných daní je podobné ako pri DPH, tzn. platiteľ spotrebné dane na vstupe preukazuje na strane Má Dať  a na strane dal spotrebné dane na výstupe.

Účtovný prípad MD D
Spotrebná daň na vstupe (prijatá faktúra  za tovar)
–          cena tovaru 131 321
–          spotrebná daň 345.001 321
–          DPH 343.001 321
Spotrebná daň na výstupe (vystavená faktúra za tovar)
–          cena tovaru 311 604
–          spotrebná daň 311 345.002
–          DPH 311 343.002
Zúčtovanie spotrebnej dane
–          na vstupe 345.099 345.001
–          na výstupe 345.002 345.099
Úhrada daňového záväzku zo spotrebných daní z bankového účtu 345.099 221

Daň z motorových vozidiel a daň z nehnuteľností sa účtujú na účte 345 súvzťažne na ťarchu príslušného účtu v účtovnej skupine 53, to znamená, že tieto dane sú súčasťou nákladov.

Účtovný prípad MD D
Daňová povinnosť k:
–          dani z motorových vozidiel 531 345
–          dani z nehnuteľností 532 345
Úhrada dane z motorových vozidiel z bankového účtu 345 221
Úhrada dane z nehnuteľnosti v hotovosti 345 211

Miestne dane a poplatky sa účtujú na účte 345 súvzťažným zápisom na účet 538 – Ostatné dane a poplatky. Podobne ako daň z motorových vozidiel a daň z nehnuteľností aj tieto dane sú súčasťou nákladov účtovnej jednotky.

Účtovný prípad MD D
Daňová povinnosť k:
–          ostatným miestnym daniam a poplatkom 538 345
Daň za ubytovanie vyberaná od ubytovaných v hotovosti 211 345
Odvod dane za ubytovanie z bankového účtu na účet príslušnej obce 345 221
Úhrada miestnych poplatkov z bankového účtu 345 221

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X