Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňovo-odvodová reforma v praxi. Čo to urobí s našími čistými príjmami?

Daňovo odvodová reforma v praxi
Fotobanka Pixmac
25. júla 2011 Tlačiť

Od začiatku budúceho roka majú nastať výrazné zmeny v daniach a odvodoch. Návrh týchto zmien už predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Ide o návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, ktorým sa má kvôli daňovo-odvodovej reforme zmeniť viac ako sto zákonov. Návrh vychádza z koncepcie reformy daňovo-odvodového systému, ktorú schválila vláda v polovici mája tohto roka. Keďže na definitívnej podobe zmien v daniach a odvodoch stále neexistuje vo vládnej koalícii zhoda, ide len o návrh, ktorý môžu poslanci parlamentu koncom tohto roka či už viac alebo menej výrazne zmeniť.

 

Predložený návrh reformy daní a odvodov má zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť systém a vytvoriť podmienky na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov. Je založený na týchto základných predpokladoch:

 • základom pre výpočet daní a odvodov sa má v prípade zamestnancov stať tzv. superhrubá mzda (ide o súčasnú hrubú mzdu zamestnanca zvýšenú o odvody zamestnávateľa okrem poistného na úrazové poistenie)
 • zavedenie jedného zdravotného a jedného sociálneho odvodu (v súčasnosti existuje šesť druhov sociálneho poistenia)
 • stanovenie jednotného vymeriavacieho základu pre platenie daní a odvodov (daň z príjmov, zdravotný odvod a sociálny odvod sa majú vypočítavať z rovnakého základu).

 

Nižší výber odvodov, vyšší výber daní

Daňovo-odvodová reforma má spôsobiť celkovo nižší výber sociálnych odvodov, ktorý má kompenzovať vyšší výber dane z príjmov. Štát plánuje vybrať od občanov viac peňazí na dani z príjmov kvôli týmto opatreniam: 

 • základ, z ktorého sa počíta daň z príjmu, sa nemá znižovať o zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie, a to kvôli zámeru zaviesť jednotný vymeriavací základ pre výpočet daní a odvodov
 • ročná suma, ktorá sa nezdaňuje, má klesnúť z 19,2-násobku životného minima na 18-násobok životného minima. Kým v roku 2011 sa nezdaňuje suma 3 559,3 eura, v budúcom roku má ísť o 3 416,94 eura. Znamenalo by to, že v budúcom roku kvôli tejto zmene zaplatia pracujúci ľudia (s výnimkou niektorých podnikateľov, ktorí majú nižší základ dane alebo sú v strate) na dani z príjmov o približne 27 eur viac.
 • možnosť využitia nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku sa má obmedziť len na prípady, kedy sa nepracujúci manžel alebo manželka stará o nezaopatrené dieťa (naďalej pôjde aj o rodičov detí, ktoré študujú základnej, strednej alebo vysokej škole). Základ dane si tak nebude môcť znížiť daňovník na nepracujúcu manželku alebo manžela, ak ide o bezdetné manželstvo alebo o rodičov, ktorých deti už pracujú.

Dopady daňovo-odvodovej reformy na zamestnancov

Od roku 2011 by sa mala na Slovensku zaviesť superhrubá mzda. Pôjde o súčasnú hrubú mzdu zamestnanca zvýšenú o odvody zamestnávateľa okrem poistného na úrazové poistenie. Superhrubá mzda tak bude takmer totožná s celkovou cenou práce, teda sumou, ktorú zamestnávateľa stojí zamestnanec. Celkovú cenu práce už v súčasnosti vidí zamestnanec na svojej výplatnej páske. Jedinou položkou, ktorá má zostať mimo superhrubej mzdy, má byť úrazové poistenie.

 

Tri spôsoby prepočtu mzdy na superhrubú mzdu

Na prepočítanie súčasnej výšky mzdy na superhrubú mzdu majú mať zamestnávatelia k dispozícii tri rôzne spôsoby. Spôsob, ktorý nakoniec použijú, si zvolia podľa typu pracovného pomeru a podľa výšky mzdy. 

 1. Pri súkromnom type pracovného pomeru si zamestnávateľ bude môcť vybrať, či zamestnancovi s nízkou mzdou (nižšou ako 1,5-násobok priemernej mzdy, teda do sumy 1117 eur) prepočíta príjem jednoduchým, ale menej presným spôsobom tak, že súčasnú mzdu vynásobí koeficientom 1,344. Tento koeficient vychádza z toho, že zamestnávateľ za zamestnanca platí odvody v celkovej výške 34,4 % z jeho hrubej mzdy. Následkom toho sa má hrubá mzda zamestanca zvýšiť o 34,4 %, teda vynásobiť koeficientom 1,344. Druhý, presnejší, tzv. statusový spôsob zohľadňuje, či je zamestnanec napríklad pracujúcim starobným alebo invalidným dôchodcom a platí nižšie odvody. Napríklad pracujúcemu starobnému dôchodcovi by sa hrubá mzda vynásobila koeficientom 1,304 (keďže za neho zamestnávateľ neplatí invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti). 
 2. Zamestnancom s mzdou nad 1,5-násobok priemernej mzdy sa má zárobok prepočítavať podľa vzorca, ktorý zohľadňuje súčet pôvodnej mzdy a poistného firmy. Samostatný vzorec potrebujú preto, lebo v súčasnosti neplatia odvody z celej svojej hrubej mzdy, ale len z časti vzhľadom na existenciu odvodového stropu. 
 3. Pri verejnom type pracovnoprávneho vzťahu zamestnávatelia nebudú mať možnosť vybrať si. Budú musieť prepočítať mzdy najpresnejšie, teda podľa statusového koeficientu, so zohľadnením zákonných nárokov. Pokiaľ plat určujú tabuľky, tie sa vydajú nové už s prepočítanými sadzbami.

 

Z takto určenej superhrubej mzdy sa bude podľa nových pravidiel platiť zdravotný a sociálny odvod, pričom zasielať odvody bude do poisťovní (od roku 2013 do finančného úradu) za zamestnanca aj naďalej zamestnávateľ. Reforma tak žiadnym spôsobom administratívne nezaťaží zamestnancov. Zo superhrubej mzdy bude zamestnanec platiť: 

 • zdravotný odvod vo výške 9 % namiesto súčasného 14-percentného odvodu počítaného z hrubej mzdy (4-percentný odvod v súčasnosti platí zamestnanec a 10-percentný odvod zamestnávateľ)
 • sociálny odvod vo výške 19 % namiesto súčasného 33,8-percentného odvodu rátaného z hdubej mzdy (9,4-percentný odvod v súčasnosti platí zamestnanec a 24,4-percentný odvod zamestnávateľ).
 • daň z príjmu vo výške 19 %.

 

Vplyvy na zamestnancov podľa Ministerstva financií SR

Podľa prepočtov Ministerstva financií SR sa majú tieto zmeny pozitívne dotknúť 99,5 % zamestnancov, keďže sa im má zvýšiť čistý príjem. Zamestnancov rezort financií z hľadiska dopadov rozdelil do viacerých kategórií:

 • približne 149 tisíc zamestnancov s hrubým príjmom do 328,1 eura v roku 2012 (majú príjem len počas časti roka alebo majú skrátený pracovný úväzok) má mať v priemere o 7,9 % vyšší čistý mesačný príjem, teda o 10,3 eura.
 • vyše 1 miliónu zamestnancov s hrubým príjmom od 328,1 eura po priemernú mzdu 844,38 eura sa má čistý mesačný príjem zvýšiť v priemere o 0,52 %, resp. o 2,69 eura.
 • približne 469 tisíc zamestnancov s hrubým príjmom od 844,38 eura po 2 684 eura má mať čistý mesačný príjem v priemere vyšší o 0,8 %, čiže o 7,31 eura.
 • ďalších 23 tisíc zamestnancov s hrubým príjmom nad 3 055 eura má v budúcom roku získať priemerne o 0,32 % viac, čo predstavuje 10,65 eura mesačne.

 

Čistý príjem sa má po daňovo-odvodovej reforme znížiť približne 8,3 tisíca zamestnancom, ktorí v hrubom zarábajú od 2 684 eura po 3 055 eura. Ich čisté mesačné príjmy majú klesnúť o 0,4 %, teda o 7,68 eura.

 

Príklady na ďalšej strane.

 

Príklad č.1Zamestnanec v súčasnosti zarába v hrubom 500 eur. Z tejto sumy mu zamestnávateľ strhne odvody na zdravotné a sociálne poistenie v sume 67 eur (13,4 %, z čoho 4 % tvorí starobné poistenie, 3 % invalidné poistenie, 4 % zdravotné poistenie, 1,4 % nemocenské poistenie a 1 % poistenie v nezamestnanosti). Daň z príjmu bude predstavovať 25,92 eura (19 % zo základu dane, ktorý tvorí hrubá mzda znížená o odvody a nezdaniteľnú časť základu dane). Čistý príjem zamestnanca tak dosiahne 407,08 eura.

 

V roku 2012 bude zamestnávateľ povinný prepočítať hrubú mzdu zamestnanca na superhrubú mzdu. Sumu 500 eur teda zvýši o 34,4 % na 672 eur. Z tejto superhrubej mzdy bude sociálny odvod tvoriť 19 % a zdravotný odvod 9 %, teda spolu 28 %, čo predstavuje 188,16 eura (672×0,28). Základ dane sa podľa nových pravidiel už nemá znižovať o zaplatené poistné, a preto daň z príjmu vypočítame tak, že superhrubú mzdu 672 eur znížime o nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre rok 2012 v mesačnej sume 284,75 eura. Daň z príjmov tak bude 73,58 eura ((672-284,75)x0,19). Čistý príjem zamestnanca sa dostane na 410,26 eura. Oproti roku 2011 sa tak zvýši o 3,18 eura.

Tabuľka č.1 – porovnanie čistého príjmu, v eurách

  Hrubá mzda Superhrubá mzda Odvody zamestnanca Odvody zamestnávateľa Odvody spolu Daň Čistý príjem
Rok 2011 500 67 172 239 25,92 407,08
Rok 2012 672 188,16 188,16 73,58 410,26 (+3,18)

 

Príklad č. 2

Zamestnanec má v súčasnosti hrubú mzdu 1 000 eur. Jeho odvody na zdravotné a sociálne poistenie tvoria 134 eur (13,4 % z hrubej mzdy). Daň z príjmu dosahuje 108,19 eura ((1000-134-296,6)x0,19). Čistý príjem tohto zamestnanca je tak na úrovni 757,81 eura.

 

Po reforme daní a odvodov bude musieť zamestnávateľ hrubú mzdu prepočítať na supehrubú mzdu, a to koeficientom 1,344 (34,4 % predstavujú odvody platené zamestnávateľom). Mzda 1 000 eur sa tak upraví na 1 344 eur. Zo superhrubej mzdy sa vypočíta zdravotný a sociálny odvod (spolu 28 %), ktorý bude tvoriť 376,32 eura. Základ dane stanovíme ako superhrubú mzdu zníženú o nezdaniteľnú čiastku 284,75 eura, čo je 1 059,25 eura. Z tejto sumy bude tvoriť daň 19 %, teda 201,26 eura. Čistá mzda, teda superhrubá mzda znížená o zaplatené odvody a daň, bude predstavovať 766,42 eura. Oproti stavu pred reformou vzrastie o 8,61 eura.

 

Tabuľka č. 2 – porovnanie čistého príjmu, v eurách

  Hrubá mzda Superhrubá mzda Odvody zamestnanca Odvody zamestnávateľa Odvody spolu Daň Čistý príjem
Rok 2011 1000 134 344 478 108,19 757,81
Rok 2012 1344 376,32 376,32 201,26 766,42 (+8,61)

Príklad č. 3

Hrubá mzda zamestnanca v roku 2011 predstavuje 1 500 eur. Z tejto sumy sa mu vypočítajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Poistné na nemocenské poistenie dosiahne maximálny možný odvod na úrovni 15,63 eura mesačne (maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie je približne 1 117 eur). Zvyšné poistné na sociálne a zdravotné poistenie bude tvoriť 12 % z hrubej mzdy, čo je 180 eur. Spolu teda odvody zamestnanca dosiahnu 195,63 eura. Daň z príjmu sa tomuto zamestnancovi určí zo základu, ktorý tvorí hrubá mzda znížená o zaplatené odvody a nezdaniteľnú sumu. Ide o čiastku 1 007,77 eura, z čoho 19-percentná daň tvorí 191,48 eura. Čistý príjem tak dosiahne 1 112,89 eura.

 

V roku 2012 by mal zamestnávateľ tomuto zamestnancovi prepočítať hrubú mzdu na superhrubú, teda zvýšiť ju o odvody, ktoré za zamestnanca platí. V tomto prípade hrubú mzdu vynásobí koeficientom 1,33 (bez sadzby poistného na nemocenské poistenie) a k tomu pripočíta maximálny odvod na nemocenské poistenie (keďže zamestnanec presiahol najvyší možný vymeriavací základ). Superhrubá mzda tak dosiahne 2 010,63 eura. Zdravotný a sociálny odvod (v súhrnnej výške 28 %) bude tvoriť 562,98 eura a daň z príjmu 327,92 eura. Čistý príjem zamestnanca tak bude na úrovni 1 119,73 eura. V porovnaní s rokom 2011 by sa tak mal zvýšiť o 6,84 eura.

 

 

Tabuľka č. 3 – porovnanie čistého príjmu, v eurách

  Hrubá mzda Superhrubá mzda Odvody zamestnanca Odvody zamestnávateľa Odvody spolu Daň Čistý príjem
Rok 2011 1500 195,63 510,63 706,26 191,48 1112,89
Rok 2012 2010,63 562,98 562,98 327,92 1119,73 (+6,84)

 

Ako sa dotkne daňovo-odvodová reforma podnikateľov (SZČO) a ľudí pracujúcich na dohodu, prinesieme v najbližších dňoch.

 

is

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X