Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dopady daňovo-odvodovej reformy na SZČO

Ako sa dotkne daňovo odvodová reforma podnikateľov
Fotobanka Pixmac
26. júla 2011 Tlačiť

Reforma daní a odvodov sa z hľadiska rozsahu zmien najvýraznejšie dotkne samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Kým pri zamestnancoch sa má zaviesť tzv. superhrubá mzda, pri SZČO sa má zvýšiť vymeriavací základ slúžiaci na výpočet zdravotných a sociálnych odvodov.

 

Zvýšenie sumy, z ktorej sa budú platiť odvody, vychádza z nasledovných princípov: 

  • základ pre daň z príjmu fyzických osôb sa už nemá znižovať o zaplatené odvody. SZČO tak nemajú mať v uznateľných daňových nákladoch platby na sociálne a zdravotné poistenie, a to v záujme zjednotenia základov na výpočet daní a odvodov. Bude to znamenať nielen vyšší základ dane, ale aj vyšší vymeriavací základ na platenie odvodov. Vyšší základ dane sa má prvýkrát prejaviť za rok 2012, čiže SZČO sa týmto budú prvýkrát riadiť v roku 2013 pri podávaní daňového priznania za rok 2012. Vyšší vymeriavací základ na platenie odvodov sa prvýkrát uplatní už v januári 2012. 
  • koeficienty 2 a 2,14, ktoré sa používajú pri výpočte vymeriavacích základov, sa majú zrušiť. Pri sociálnom poistení to bude znamenať dvojnásobne vyšší vymeriavací základ (v súčasnosti sa totiž základ dane delí číslom 2) a pri zdravotnom poistení sa vymeriavací základ zvýši 2,14-násobne (základ dane na platenie zdravotných odvodov sa v súčasnosti delí číslom 2,14). Táto zmena sa má uplatňovať už od 1. januára 2012.

 

» Kalkulačka príjmu SZČO pred a po zavedení daňovo-odvodovej reformy

 

Časť SZČO, ktoré v súčasnosti namiesto vedenia si účtovníctva využívajú paušálne výdavky a chcú v režime paušálnych výdavkov naďalej podnikať, výrazne negatívne postihne zavedenie horného limitu pre paušálne výdavky v sume 200 eur mesačne. Paušálne výdavky sa totiž majú zachovať v súčasnej výške 40 % z hrubého príjmu, avšak najviac v sume 200 eur mesačne, resp. 2 400 eur ročne. Všetky SZČO, ktorých mesačný hrubý príjem presahuje 500 eur, tak buď prejdú na vedenie si účtovníctva alebo budú mať paušálne výdavky najviac 200 eur mesačne, čo bude znamenať vyššie dane aj vyšší sociálny a zdravotný odvod.

 

Zo zvýšeného vymeriavacieho základu, ktorý bude totožný so základom dane, budú podnikatelia platiť sociálny a zdravotný odvod. Sadzba pre zdravotný odvod bude rovnako ako pri zamestnancoch a „dohodároch“ predstavovať 9 % namiesto súčasných 14 %. Sadzba pre sociálny odvod by mala tvoriť 13 % namiesto súčasných 33,15 %. Zmena však nastane aj v rozsahu sociálneho poistenia. Kým v súčasnosti 33,15-percentná sadzba pokrýva starobné, invalidné a nemocenské poistenie, sadzba vo výške 13 % má zahŕňať len starobné a invalidné poistenie. SZČO tak po reforme prídu o povinné nemocenské poistenie. O povinné nemocenské poistenie neprídu ľudia v pracovnoprávnom pomere, týka sa to iba SZČO.

 

Čo to pre SZČO znamená, že prídu o povinné nemocenské poistenie? 

Jednoducho povedané, znamená to to, že keď bude SZČO na PN (pracovne neschopná) a nebude dobrovoľne poistená, nedostane nemocenskú dávku. Mamičky nedostanú materskú dávku a rodičia nedostanú ošetrovné (tzv. OČR) v prípade, že je choré ich dieťa.

 

SZČO majú mať povinnosť vypočítať si výšku sociálneho a zdravotného odvodu podľa nových pravidiel už v januári 2012.

Vymeriavací základ na platenie odvodov by si určili tak, že by si k základu dane pripočítali výdavky na zdravotné a sociálne odvody (keďže zaplatené odvody už nemajú znižovať vymeriavací základ). Z takto vypočítanej sumy by 9 % tvoril zdravotný odvod a 13 % sociálny odvod.

 

Zmeny majú nastať aj pri určovaní minimálneho a maximálneho základu na platenie poistného. V súčasnosti sa minimálny vymeriavací základ určuje ako 44,2 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo aktuálne predstavuje 329,06 eura. Od začiatku budúceho roka má najnižší možný vymeriavací základ tvoriť 3,3-násobok životného minima, čo bude 626,44 eura. Minimálny sociálny a zdravotný odvod by tak mal klesnúť z tohtoročných 155,13 eura na 137,82 eura.

 

Maximálny základ pre odvody sa má nahradiť maximálnym poistným. Určia sa dve maximálne sumy poistného zvlášť na sociálne poistenie a zvlášť na zdravotné poistenie, ktoré poistenec zaplatí za jeden rok. Maximálne ročné poistné na sociálne poistenie má byť na rok 2012 približne 8 965 eura a na zdravotné poistenie 4 241 eura.

 

Reforma predpokladá aj zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. To by mal prvýkrát v roku 2013 za rok 2012 za SZČO vykonať novovzniknutý Finančný úrad. V súčasnosti sa na Slovensku ročne zúčtováva len zdravotné poistenie. Od roku 2013 by sa pritom malo zaviesť jednotné daňovo-odvodové ročné zúčtovanie. S tým súvisí aj ďalšia zmena, podľa ktorej sa poistné na sociálne poistenie zaplatené po 1. januári bude považovať len za preddavok, ktorý sa v ďalšom roku zúčtuje podľa reálne dosiahnutého základu dane.

 

Významná zmena postihne aj ľudí, ktorí začínajú so samostatnou zárobkovou činnosťou. Kým v súčasnosti povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vzniká najskôr od 1. júla nasledujúceho roka po začatí podnikania (ak hrubý príjem SZČO za minulý rok presiahol 3 948,72 eura), podľa zámeru ministerstva práce a sociálnych vecí by povinné dôchodkové poistenie malo vznikať spätne odo dňa registrácie. Podmienkou bude, že hrubý príjem SZČO presiahne 21,5-násobok životného minima, čo bude budúci rok 4 081 eur.

 

PríkladAk SZČO začne podnikať od 1. marca 2012 a za rok 2012 dosiahne hrubý príjem 4 500 eur, podľa súčasných pravidiel jej povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vznikne od 1. júla 2013, pričom nemusí doplácať poistné spätne za predchádzajúce mesiace. Od marca 2012 do júna 2013 je tak SZČO oslobodená od platenia sociálnych odvodov.Podľa pravidiel, ktoré navrhuje ministerstvo práce, vznikne tejto SZČO povinné platenie sociálnych odvodov spätne k 1. marcu 2012. Odvody spätne ku dňu registrácie podnikateľ doplatí v rámci ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

 

Vplyvy na SZČO podľa Ministerstva financií SR

Podľa analýzy Ministerstva financií SR by sa mal časti SZČO (116,6 tisíc osôb) s ročným základom dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) do výšky približne 4 823 eur čistý príjem zvýšiť v priemere o 96,2 %, čiže o 216 eur ročne.

Približne 180,4 tisíc SZČO sa má čistý príjem znížiť v dôsledku zvýšenia vymeriavacieho základu na úroveň zamestnancov (zrušenie konštánt 2 a 2,14). Tento krok rezort financií zdôvodňuje tým že odstraňuje neodôvodnenú exkluzivitu v zdaňovaní SZČO a uzatvára nožnice medzi zdaňovaním zamestnancov a SZČO.

 

  • zhruba 116,5 tisíc podnikateľom s ročným základom dane od 4 823 eur do 7 966 eur (hranica, po ktorú SZČO ešte stále platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu) má príjem klesnúť v priemere o 2,7 %, teda o 118,2 eur ročne,
  • 54,4 tisíc SZČO s ročným základom dane od 7 966 eur do 23 175 eur sa má čistý príjem znížiť v priemere o 7 %, čiže o 615,7 eur ročne,
  • 8,3 tisíca podnikateľom s ročným základom dane od 23 175 eur do 93 702 eur má čistý príjem klesnúť v priemere o 7,2 %, teda o 1 786 eur ročne,
  • zvyšným 1,3 tisíca osobám so základom dane nad 93 702 eur sa má čistý príjem znížiť v priemere o 0,4 %, teda o 317,7 eur ročne.

 

 

 

Príklady na ďalšej strane.

 

 

Príklad č. 1

SZČO podnikala celý rok 2010 a vykázala základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 6 000 eur. Mesačný základ dane tak predstavuje 500 eur. Do výdavkov za rok 2010 si SZČO započítala zaplatené poistné na sociálne poistenie v sume 1 162,8 eur a na zdravotné poistenie 537 eur.

OdvodyMesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie bude na druhý polrok 2011 predstavovať polovicu mesačného základu dane, teda 250 eur. Keďže je tento vymeriavací základ nižší ako minimálny, pri výpočte odvodov sa budeme riadiť minimálny základom 329,06 eura. Tomu zodpovedá poistné na sociálne poistenie v sume 109,07 eura mesačne.

Vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov podľa súčasných pravidiel určíme tak, že k mesačnému základu dane 500 eur pripočítame mesačné odvody na zdravotné poistenie (537/12, čo je 44,75 eura) a výslednú sumu vydelíme číslom 2,14 (544,75/2,14). Výsledok bude 254,56 eura, čo je menej ako minimálny vymeriavací základ 329,06 eura. Opäť bude SZČO platiť odvody z minimálneho základu, ktorému zodpovedá minimálne poistné na zdravotné poistenie 46,06 eura.

V januári 2012 si bude musieť SZČO vypočítať podľa nových pravidiel jednotný vymeriavací základ a s použitím nových sadzieb vyrátať nové výšky odvodov. Jednotný vymeriavací základ si určí tak, že k mesačnému základu dane za rok 2010 (500 eur) si pripočíta zaplatené sociálne a zdravotné odvody v mesačnom vyjadrení (96,9 eura na sociálne poistenie a 44,75 eura na zdravotné poistenie). Tak sa dopracuje k vymeriavaciemu základu 641,65 eura. Z tejto sumy bude 9 % tvoriť zdravotný odvod, čo predstavuje 57,75 eura. Sociálny odvod (13 %) bude SZČO platiť vo výške 83,41 eura.

 

DaňZa rok 2011 si SZČO podá daňové priznanie podľa v súčasnosti platného zákona o dani z príjmov. To znamená, že medzi daňovo uznateľnými výdavkami bude mať poslednýkrát aj zaplatené odvody. Základ dane pred zaplatením odvodov rovnako ako v roku 2010 dosiahne 7 699,8 eura (6000+1 162,8+537), čo je mesačne 641,65 eura. Zaplatené odvody na sociálne poistenie budú za rok 2011 predstavovať (pre zjednodušenie výpočtu platí SZČO rovnakú výšku odvodov celý rok) 1308,84 (109,07×12). Výdavky na zdravotné poistenie SZČO vykáže na úrovni 552,72 eura (46,06×12). Základ dane po započítaní výdavkov na odvody tak za rok 2011 bude 5 838,24 eura, čo je v mesačnom vyjadrení 486,52 eura.

 

Ročný základ dane 5 838,24 eura si zníži o nezdaniteľnú sumu 3 559,3 eura a výsledok zdaní 19-percentnou sadzbou dane. Daň tak bude (daňovník si neuplatňuje daňový bonus na dieťa, ani nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu manželku, resp. manžela) predstavovať 433 eur. Čistý ročný príjem SZČO po odrátaní odvodov a dane tak tvorí 5 405,24 eura, čo je mesačne 450,44 eura.

Za rok 2012 sa má daňové priznanie prvýkrát podávať podľa nových pravidiel. Základ dane sa tak nemá znižovať o zaplatené odvody a nezdaniteľná časť základu dane klesne z 19,2-násobku na 18-násobok životného minima. Základ dane by tak tvoril 7 699,8 eura, teda 641,65 eura mesačne. Tento základ dane sa zníži o nezdaniteľnú sumu 3 416,94 eura. Daň by tak vyšla 813,74 eura. Čistý ročný príjem tejto SZČO by po zaplatení daní a odvodov (141,16×12) tvoril 5 192,14 eura, čiže 432,68 eura.

 

Tabuľka č. 1 – porovnanie príjmu SZČO, v eurách

Rok Mesačný základ dane Čistý príjem pred zaplatením daní a odvodov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie Odvody spolu Daň mesačne Čistý mesačný príjem
2011 486,52 641,65 109,07 46,06 155,13 36,08 450,44
2012 641,65 641,65 57,75 83,41 141,16 67,81 432,68 (-17,76)

 

Príklad č. 2SZČO podnikala celý rok 2010 a vykázala základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 12 000 eur. Mesačný základ dane tak predstavuje 1 000 eur. Vo výdavkoch za rok 2010 si SZČO zahrnula zaplatené poistné na sociálne poistenie v sume 1 824 eur a na zdravotné poistenie 840 eur.

 

OdvodyMesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie bude na druhý polrok 2011 predstavovať polovicu mesačného základu dane za predchádzajúci rok, teda 500 eur. Poistné na sociálne poistenie z toho bude tvoriť 33,15 %, čo je 165,75 eura.

Vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov určíme tak, že k mesačnému základu dane pripočítame mesačné odvody na zdravotné poistenie (840/12, čo je 70 eur) a výslednú sumu vydelíme číslom 2,14. Výsledok je 500 eur. Z tejto sumy bude poistné na zdravotné poistenie tvoriť opäť 70 eur.

V januári 2012 si bude musieť SZČO vypočítať podľa nových pravidiel jednotný vymeriavací základ a s použitím nových sadzieb vyrátať nové výšky odvodov. Jednotný vymeriavací základ si určí tak, že k mesačnému základu dane za rok 2010 (1 000 eur) si pripočíta zaplatené sociálne a zdravotné odvody v mesačnom vyjadrení (152 eur na sociálne poistenie a 70 eur na zdravotné poistenie). Tak sa dopracuje k vymeriavaciemu základu 1 222 eur. Z tejto sumy bude 9 % tvoriť zdravotný odvod, čo predstavuje 109,98 eura. Sociálny odvod (13 %) bude SZČO platiť vo výške 158,86 eura.

 

DaňZa rok 2011 bude mať SZČO medzi daňovo uznateľnými výdavkami poslednýkrát aj zaplatené odvody. Základ dane pred zaplatením odvodov rovnako ako v roku 2010 dosiahne 14 664  eur (12 000+1 824+840), čo je mesačne 1 222 eur. Zaplatené odvody na sociálne poistenie budú za rok 2011 predstavovať (pre zjednodušenie výpočtu platí SZČO rovnakú výšku odvodov celý rok) 1 989 eur (165,75×12). Výdavky na zdravotné poistenie SZČO vykáže na úrovni 840 eur (70×12). Základ dane po započítaní výdavkov na odvody tak za rok 2011 bude 11 835 eur, čo je v mesačnom vyjadrení 986,25 eura.

Ročný základ dane 11 835 eur si SZČO zníži o nezdaniteľnú sumu 3 559,3 eura a výsledok zdaní 19-percentnou sadzbou dane. Daň tak bude (daňovník si neuplatňuje daňový bonus na dieťa, ani nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu manželku, resp. manžela) predstavovať 1 572,38 eura. Čistý ročný príjem SZČO po odrátaní odvodov a dane tak tvorí 10 262,62 eura, čo je mesačne 855,22 eura.

Za rok 2012 sa základ dane už nemá znižovať o zaplatené odvody a nezdaniteľná časť základu dane klesne z 19,2-násobku na 18-násobok životného minima. Základ dane by tak tvoril 14 664  eur, čo je mesačne 1 222 eur. Tento základ dane sa zníži o nezdaniteľnú sumu 3 416,94 eura. Daň by tak vyšla 2 136,94 eura. Čistý ročný príjem tejto SZČO by po zaplatení daní a odvodov (268,84×12) tvoril 9 300,98 eura, teda mesačne 775,08 eura.

 

Tabuľka č. 2 – porovnanie príjmu SZČO, v eurách

Rok Mesačný základ dane Čistý príjem pred zaplatením daní a odvodov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie Odvody spolu Daň mesačne Čistý mesačný príjem
2011 986,25 1 222 165,75 70 235,75 131,03 855,22
2012 1 222 1 222 158,86 109,98 268,84 178,08 775,08 (-80,14)

 

Príklad č. 3SZČO podnikala celý rok 2010 a vykázala základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 18 000 eur. Mesačný základ dane tak predstavuje 1 500 eur. Vo výdavkoch za rok 2010 si SZČO zahrnula zaplatené poistné na sociálne poistenie v sume 2 736 eur a na zdravotné poistenie 1 260 eur.

OdvodyMesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie bude na druhý polrok 2011 predstavovať polovicu mesačného základu dane za predchádzajúci rok, teda 750 eur. Poistné na sociálne poistenie z toho bude tvoriť 33,15 %, čo je 248,63 eura.

Vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov určíme tak, že k mesačnému základu dane pripočítame mesačné odvody na zdravotné poistenie (1 260/12, čo je 105 eur) a výslednú sumu vydelíme číslom 2,14. Výsledok je 750 eur. Z tejto sumy bude poistné na zdravotné poistenie tvoriť opäť 105 eur.

V januári 2012 si bude musieť SZČO vypočítať podľa nových pravidiel jednotný vymeriavací základ a s použitím nových sadzieb vyrátať nové výšky odvodov. Jednotný vymeriavací základ si určí tak, že k mesačnému základu dane za rok 2010 (1 500 eur) si pripočíta zaplatené sociálne a zdravotné odvody v mesačnom vyjadrení (228 eur na sociálne poistenie a 105 eur na zdravotné poistenie). Tak sa dopracuje k vymeriavaciemu základu 1 833 eur. Z tejto sumy bude 9 % tvoriť zdravotný odvod, čo je 164,97 eura. Sociálny odvod (13 %) bude SZČO platiť vo výške 238,29 eura.

DaňZa rok 2011 bude mať SZČO medzi daňovo uznateľnými výdavkami poslednýkrát aj zaplatené odvody. Základ dane pred zaplatením odvodov rovnako ako v roku 2010 dosiahne 21 996 eur (18 000+2 736 +1 260), čo je mesačne 1 833 eur. Zaplatené odvody na sociálne poistenie budú za rok 2011 predstavovať (pre zjednodušenie výpočtu platí SZČO rovnakú výšku odvodov celý rok) 2 983,56 eur (248,63×12). Výdavky na zdravotné poistenie SZČO vykáže na úrovni 1 260 eur (105×12). Základ dane po započítaní výdavkov na odvody tak za rok 2011 bude 17 752,44 eura, čo je v mesačnom vyjadrení 1 479,37 eura.

Ročný základ dane 17 752,44 eura si SZČO zníži o nezdaniteľnú sumu 3 559,3 eura a výsledok zdaní 19-percentnou sadzbou dane. Daň tak bude (daňovník si neuplatňuje daňový bonus na dieťa, ani nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu manželku, resp. manžela) predstavovať 2 696,70 eura. Čistý ročný príjem SZČO po odrátaní odvodov a dane tak tvorí 15 055,74 eura, čo je mesačne 1 254,64 eura.

Za rok 2012 sa základ dane už nemá znižovať o zaplatené odvody a nezdaniteľná časť základu dane klesne z 19,2-násobku na 18-násobok životného minima. Základ dane by tak tvoril 21 996 eur, čo je mesačne 1 833 eur. Tento základ dane sa zníži o nezdaniteľnú sumu 3 416,94 eura. Daň by tak vyšla 3 530,02 eura. Čistý ročný príjem tejto SZČO by po zaplatení daní a odvodov (403,26×12) tvoril 13 626,86 eura, teda mesačne 1 135,57 eura.

 

Tabuľka č. 3 – porovnanie príjmu SZČO, v eurách

Rok Mesačný základ dane Čistý príjem pred zaplatením daní a odvodov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie Odvody spolu Daň mesačne Čistý mesačný príjem
2011  1 479,37 1 833 248,63 105 353,63 224,73 1 254,64
2012 1 833 1 833 238,29 164,97 403,26 294,17 1 135,57 (-119,07)

 

is

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X