Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Hranica príjmov, od ktorej sa musí podávať daňové priznanie za rok 2011

Hranica príjmov, od ktorej sa musí podávať daňové priznanie za rok 2011
Fotobanka Pixmac
6. februára 2012 Tlačiť
Suma, od ktorej sa musí podávať daňové priznanie za rok 2011
 
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2012 (za rok 2011) je 1779,65€/rok. Ide o 50% nezdaniteľnej časti základu dane. 
 

Čo sa nezapočítava do príjmov

Do sumy, od ktorej sa musí podať daňové priznanie sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov). Rovnako sa do tejto sumy nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 a nebude si uplatňovať nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou. 
 
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ak:
 
 • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,
 • plynú zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov, ak daňovník má príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ, alebo príjmy podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie, alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43pods. 7,
 • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň, keďže ide o nepeňažné príjmy,
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej ročné zúčtovanie) alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania,
 • poberal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • poberal iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy), vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7,
 • poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a po uplynutí zdaňovacieho obdobia si uplatní nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou (§ 43 ods. 6, 7).
 
 

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa predchádzajúcich odsekov alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo zo závislej činnosti, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR, ak je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebozo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ alebo ktoré sú od dane oslobodené.
 
Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ak má 
 
 • okrem príjmov zo závislej činnosti len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené, alebo sa daň vyberá zrážkou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7,
 • len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. prijaté pôžičky, úvery),
 • zdaniteľné príjmy zahŕňané do základu dane v celkovej výške nepresahujúcej 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a nevykazuje daňovú stratu.

 

10 Základných informácií o podaní daňového priznania

 
 1. Podľa § 49 zákona o dani z príjmov daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.  
 2. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje. 
 3. Daňové priznanie sa podáva na vopred určenom tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá MF SR.  
 4. Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne alebo poštou. Daňové priznanie možno podať aj elektronickými prostriedkami.  
 5. Pred uplynutím doby na podanie daňového priznania v prípade, že nájdeme v daňovom priznaní chybu sa podáva opravné daňové priznanie. 
 6. Po uplynutí doby na podanie daňového priznania sa podáva dodatočné daňové priznanie. 
 7. Ak daňovník uplatňuje k dosiahnutým príjmom z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti skutočne vynaložené výdavky, predloží spolu s daňovým priznaním prílohu, ktorou je účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch). Prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania. 
 8. Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie. 
 9. Daňové priznanie je však povinný podať každý, ak ho na podanie vyzve daňový úrad. 
 10. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia sa táto lehota predlžuje na základe oznámenia podaného miestne príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze, alebo o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto neovej lehote je daň aj splatná. 
 
 
Príklad č.1:
Pán Marián Sympatický dosiahol za rok 2011 príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 1500€, preto nie je povinný podať daňové priznanie za rok 2011.Príklad č.2:Pán Marián Sympatický dosiahol za rok 2011 príjmy zo závislej činnosti vo výške 7000€  a príjem z dohody vo výške 1000 €, avšak svojmu zamestnávateľovi nepredložil všetky potrebné doklady do 15. februára. Je preto povinný podať daňové priznanie sám.Príklad č.3:Pán Marián Sympatický dosiahol za rok 2011 príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti  vo výške 1600 € a príjmy z dohody vo výške 500 €, z ktorej zaplatil daň vo výške 100€. Preto pán Marián Sympatický podá daňové priznanie sám a požiada o vrátenie dane vo výške 100 €.
 
 
ph
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X