Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kresťanské vianočné pozdravy, priania a vinše

Kresťanské vianočné pozdravy, priania a vinše
Fotobanka Pixmac
11. decembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, MV Tlačiť

Blíži sa čas vianočných sviatkov a pre uľahčenie písania pozdravov prinášame aj zoznam kresťanských vianočných pozdravov, prianí a vinšov. Vianočné vinše, kresťanské blahoželania a priania.

Kresťanské vianočné pozdravy, priania, vinše

Na Vianoce, keď svet stíchne,nech Vám Božie dieťa vdýchne,pokoj, radosť a posilu,nielen v túto svätú chvíľu,ale taktiež v novom roku,nech Vás vedie v každom kroku.

Šťastlivá chvíľa sa nám zjavila,že Panna čistá Syna zrodila,život svätý počatím dala Mária.

Novinu radostnú oznámim vám,že sa nám narodil dnes Kristus Pán,to dieťa krásne, nad slnko jasné,anjeli spievajú, slávu mu vzdávajúpri Betleheme.

Pri jasličkách zriekam sapýchy a márnosti,aby si v jasličkáchmal kúsok radosti.

Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari štastím jasne ako Betlehémska hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú voľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku…

Novinu radostnú oznámim Vám,že sa nám narodil dnes Kristus Pán,to Dieťa krásne, nad slnko jasné.Anjeli spievajú, glória riekajú, tam pribehli.Pastieri betlemskí jak zvedeli,keď nad svojím stádom stráž držali,že je v chudobnej, maštaľke biednej,v jasliach položené,je Pánom a Bohom celej zeme.

Vstupujem do príbytku Vášhoako anjeli k pastierom betlemským,keď nočnú stráž držali nad svojím stádom,tú radostnú novinu vtedy zvestovali:Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom…Tak aj ja, pastier od stáda, k Vám prichodíma v tento radostný čas Vám vinšujem a žiadam,aby ste ho čím najšťastlivejšie sláviť mohli.To vám zo srdca vinšujem!Pochválen Pán Ježiš!

S posolstvom z neba chodím po zemi,zvestujem novinu a teším ľudí.Sľúbený prišiel Mesiáš,Spasiteľ sveta, Ježiš náš.Tomuto domu buď požehnanie,nech Vám ho udelí dieťa narodené.Sláva Bohu na nebi,pokoj ľuďom na zemi.

My, tria králi, prišli sme k Vám,šťastie, zdravie vinšovať Vám.Šťastie, zdravie dlhé roky,zďaleka sú naše kroky.Ďaleká je cesta naša,do Betlema myseľ naša.My sme hviezdu uvidelis Kristom Božím narodeným.Tá hviezda nám zasvietilado samého Betlehema.Keď sme do Betlema prišli,Ježiška sme hneď tam našli.On sa v chudobe narodila sám po spievaní chodil.My tiež, takí ponížení,prosíme si odpustení,že sme prišli Vás unúvaťa Nový rok zavinšovať.Daj Vám Pán Boh zdravie, šťastie,hojné Božské požehnanie.Jak na roli, tak na statku,na lúkach i na pasienku.A po smrti večné nebe,nech vás vezme Pán Boh k sebe.Teraz nás už nezdržujte,čo len chcete, to nám dajte.Sám Pán Boh Vám to odplatí,budeme sa primlúvati,aby vás Pán Boh požehnávala vždy dobré zdravie dával.Ešte raz sa odberáme,do Betlema utekáme.Ostávajte s Pánom BohomAž na veky vekov amen.

V jasličkách na slame, schúlený je tíško,my ho už poznáme, to je náš Ježiško.

Za noci chladnej, keď Betlehem spal,ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:„Sláva na výsostiach Bohu.Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”V maštaľke biednej na slame leží,je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.

Ó, KresťaniaÓ, kresťania, poďme, radostne plesajmea postojme pri jasliach v Betleheme.Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo:[:ó, pozdravme ho vrúcne,:]veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,z pokornej čistej vyvolenej Panny.[:Ó, klaňajme sa Jemu,:]On od Boha je Spasiteľ poslaný.

Ó, kresťania, vstaňme, Hospodina chváľmea s anjelmi radostne zaspievajme:Sláva buď Pánu Bohu na výsosti[:a ľuďom dobrej vôle,:]buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. Pekné sviatky praje …

Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán.Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám.Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu.Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Prišiel z nebies na zem, k nám,náš Spasiteľ a náš Pán.Príbytkom mu bola maštaľa kolískou jasličky.V chudobe žil a biedu trel, náš Ježiško maličký.

V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky:Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení,ale sa mu radujme a slávu prespevujme,to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé.

Anjeli veselé prespevujú,radostnú novinu ohlasujú.

Dobrý deň vinšujem, ako sa máte?Nesiem vám novinku, nože počúvajte:V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet,aby nám vykúpil celučký celý svet.

Keď zazvonia zvonya oznámia príchod čarovných Vianoc,zahoďte všetky starostia týchto pár krásnych chvíľprežite v šťastí a v radosti.

Až zaznie čaro prekrásnych Vianoc,zabudnite na všetky starostia nech čas vianočnýstane sa vám všetkýmsviatkom pokoja, šťastia a radosti.

V jasličkách Ježiško taký je malýa predsa jemu sa klaňali králi.Taký chudobný v jasličkách drieme,a predsa on je Pán neba i zeme.

Spievajme a radujme sa,dnes Spasiteľ narodil sa -v jasličky je vložený,žiarou hviezd osvietený.

Okolo jasiel’zlatý svit,dnes treba Pána pozdraviť,okolo jasiel’zlatý jas,nebeské dieťa, žehnaj nás!

Vianočný zvon tíško cinká,v Betleheme dieťa spinká.Dobrú pohodu vinšujeme vám,štedrosť a hojnosť vašim chalupám.V Novom roku zdravie pevné,nech vám všetkým slúži verne.

Z jednej strany hájka a z druhej jablonkapod ňou sedia pastuškovia, jedia kašu z hrnka.Priletel k nim anjel a tak im povedal,že sa Kristus Pán narodil, aby každý vedel.

Zvony zvonia, hviezda žiari,všade radosť svätá.Narodil sa pre nás všetkýchVykupiteľ sveta.

V presvätej noci dieťatko znieslo sa z neba,by skúsilo, čo je bieda a spasilo aj teba.

Ó Mária, tvojho Syna radostne tu vítame,že si nám ho porodila, tebe vďaky vzdávame.Božieho si Baránka nám priniesla na svet,radujme sa, veseľme sa!

Radosť veľkú zvestujeme.Narodil sa sveta Pán.Neďaleko Betlehemav chladných jasliach leží sám.

Zvonia všetky zvony svetacingi-lingi-bom!Na svet prišlo drahé dieťabiednym rodičom.Poďte s nami pokloniť saJežiškovi malému,zato, že k nám z neba prišielsvoje srdcia dáme mu.Maštaľka je skromná, tichá,králi do nej náhlia sa.Na dieťatko oslík dýcha,svieti hviezda – stokrása.Počujte, jak na nebesiachanjelici spievajú,sláva Bohu na výsostiach,pokoj ľuďom želajú.

Hodvábnu poduškunechcel si, Bože náš.Od Tvojho zrodeniana slame sa kajáš.

Chytro, chytro do Betlehema, anjel spieva Glória.Zrodila tam Ježiška nám,Matka Božia, Mária.Zoberme mu masla, mliečka,pri jasliach kľaknime.Drahé, zlaté Jezuliatko,všetci sa ti koríme.

Zažiarte hviezdičky,zašumte jedličky,hajaj, búvaj.Poletuj sniežik len,raduj sa celá zem,hajaj, búvaj.Háji, háji, hajičky,náš Ježiško maličký.Pod ochranou Matičkyhajaj, búvaj.

Prišiel z nebies na zem k nám,náš Spasiteľ a náš Pán.Príbytkom mu bola maštaľa kolískou jasličky.V chudobe žil a biedu trel,náš Ježiško maličký.

Bratkovia, rýchle sa poberajme,Ježiška navštíviť nemeškajme.K nemu sa dostavme,pekne ho vítajme,čo ktorý môžeme a čo máme,najlepšie dary mu odovzdáme.

Na jedličke hviezdy svietia,v jasliach leží Božie dieťa.Nech vás jeho láska hreje,žiari i v tmách beznádeje,do sŕdc duší vložíradosť, šťastie, pokoj Boží.

V mestečku Betléme, v jasličkách na slameleží to dieťatko, na ktoré čakáme.Anjelik bez krídel, Boží i človečí,nikto ho nevidel, každý to dosvedčí.A ja mu do diaľkysrdiečko posielam namiesto hrkálky.

Chudoba v maštaľke, chudoba okolo,chudobní pastieri nablízku pásli,toľko však radosti na svete nebolo,koľko je okolo chudobných jaslí.Chudobným blaženosť sľubuje v Písme,vo svojej chudobe my spokojní sme.

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky.Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu,nech vám nikdy nezovšednie, ani v Novom roku.

V tie vianočné sviatkypoviem vám vinš krátky:Pán Kristus je narodený,tak nebuďme zarmútení,ale sa mu radujmea slávu prespevujme.To mu bude premilé,dá nám sviatky šťastlivé.

Vinšujem Vám tieto Vianoce,Krista Pána narodenie,aby Vám dal šťastie, zdravie,hojné božské požehnaniea po smrti kráľovstvo nebeské.

Kus kabáča, kus koláča,donieslo nám dneska vtáčaa to vtáča čiv, čiv, čiv,narodil sa Boží Syn.

Jak radostná to novina,dnes daroval nám Boh Syna.Preto všetci sa radujme,aleluja prespevujme.Do Betlema s mysľou poďmea srdcom sa znovuzrod’meby mal v nás Boh zaľúbenie,plesaj ľudské pokolenie.Pomáhaj nám, Pane Bože,v stálom zdraví s vôľou sladkoudožiť mnoho vianoc sviatkov.

Zasa sme dožili tie radostné sviatkyktoré nám tak sladia tento život krátky,pri tom ja radosť svoju vyslovujem,že Vás všetkých zdravýchv tie Vianočné sviatky pozdravujem.

Ó, dieťatko utešené,z čistej Panny narodené,daj nám svojej milosti,nech sa s tebou uvidíme v radosti.

Radujem sa v tieto sviatkyz narodenia Krista Pána,nech vám on, milí rodičia,všetko dobré z neba dáva.

V jasličkách na slame schúlený je tíško,my ťa už poznáme, to si ty, Ježiško.Nik si ťa nevšíma, nedá ti košieľkua tebe je zima, máš biedu preveľkú.Len dobré detičky o teba majú strach,domček ti maličký pripravia v srdiečkach.

Láska Božia, láska veľkádeťom vkladá do hrdielkapieseň o jasličkách.Dieťa čo sa narodiloradosťou ich obdarilo,zažalo jas v líčkach.

Dobrí ľudia tešia sa dnes tou novinou,že sa narodil ten najlepší zo synov -to nebeské dieťa z lona Boha Otca,ach, všetko by mu daroval zo srdca.Ale ja nič nemám, veď som i ja jeho,tedy si polepším srdiečko pre neho.Tak napraveného vy ma požehnajtea dlho predlho so mnou sa radujte.

Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,za tebou ideme, čuj naše prosbičky.Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,srdce rodičovo nech sa nezarmúti.Zošli požehnania aj do nášho domu,by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.

Slávny skutok boží, stal sa nám tej noci,narodil sa nám Pán, z divnej Božej moci.I vy ste rodičia moji potešení,že nám je Spasiteľ drahý narodený.On nech milosť svoju dá do nášho domu,vieru, lásku, cnosť, po časnom životev tej večnej dobrote i nebeskú radosť.

Prajem vám úprimne zo srdca vrelého,radostné Vianoce a všetko dobrého.

Vinšujem vám tieto vianočné sviatky,Pána Krista narodenia.Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,do duše radosti, do srdca svornosti.Anjel pokoja nech medzi vami prebývaa láska Krista Pána nech u vás spočíva.

Vinšujem vám vianočné hody,aby ste nepili veľa vody.Pre deti radosti,pre gazdinú a gazdu veľa požehnania a milosti.

Keď slávime toto Krista narodenie,i ja vám kresťanskénesiem pozdravenie,s vinšom, aby z darov podiel ste dostali,ktoré všemu svetunesie Ježiš malý.On je sám ten darca pokoja, radosti,i duši spasenia vo vekoch večnosti.Kto sa jeho drží,k tomu sa on kloní,citom neslýchanýmsrdce mu obnoví.Preto sa ho chopme vierou v tej časnosti,aby nám daroval slávu do večnosti.

Dočkali sme sa slávnosti,v tej veľkej radosti.Dočkali sme sa Krista Pána,porodila ho svätá Panna,v mestečku Betleme,v jasličkách na slame.Sláva, sláva na nebi,pokoj ľuďom na zemi,my sa tomu radujme,Krista Pána vítajme.Vitaj, vitaj Boží Synku,priniesli sme vám radostnú novinku.Pochválený buď Ježiš Kristus.

Nech trvá táto noc naveky vo svojom krásnom čare.Čo v láske roznáša cvengot zvončekov dobrej vôle.A každé miesto na zemi nech sa premení na jednu veľkú rodinu.

V tieto vianočné sviatky, poviem vám vinš krátky:Pán Ježiš je narodený, takže nie sme zarmútení,ale sa tu radujme a sláva prespevujme.

Vinšujem vám šťastlivé Vianoce i Nový rok,aby ste boli zdraví a veselí vospolok po celý rok.

Ježiškova ručička nech vás požehná,Ježiškova Matička nech vám pomáha,anjeli z neba nech vám spievajú,radostné Vianoce nech vám volajú.

Višujem vám, vinšujem, tieto slávne sviatky,Krista Pána narodenia,aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastiaa hojného božského požehnania -a po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnuť. Amen.

Čože vám mám zavinšovať v tejto svätej chvíli,keď Ježiško dolu z neba k nám sa na zem schýlil.Nech vám on len zdravie dáva, spokojnosť a siluv láske, svornosti a šťastí, žite každú chvíľu.

Až sa rozžiari stromček blikavým svetlom sviec,spomeňte si, že i ja vám prajem šťastie, zdraviea lásky ešte viac.

Keď slávime toto Krista Pána narodeniei ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.S vinšom, aby z darov podiel ste dostali,ktoré celému svetu nesie Ježiško malý.

Ja vám vinšujem na to Božie narodenie,spokojnejšie, zdravšie rokom prežiť,ako ste prežili.Od Pána Boha lásku, susedom príhodu,doma zlahodu, na poli úrodu.A ešte vám vinšujem, čo si od milého Pána Boha žiadate:šťastie, zdravie, hojné božské požehnaniea nech vás tak Pán Boh žehná ako z neba rosa padá.

Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem,z úprimného srdca toto vám vinšujem:aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,vašim dobrým radcom a dobrým priateľom.A tiež od nerestí, ktorých bude dosti,uchovaj dom tento, ty nebeský hosti!

Dobrý deň vinšujem, ako sa máte?Nesiem vám novinku, nože počúvajte:V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet,aby nám vykúpil celučký celý svet.

Vianoce lásky a pokoja,nech vám bolesť zahoja.S Ježiškom malým tešte sa spolu,keď budete sadať k štedrovečernému stolu.

Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,zabudnite na všetky starostia prežite ich v láske a radosti!

Príchod malého Ježiška, nech vás naplní úprimnou radosťou,potechou, pokojom, dá zabudnúť na všetky starosti životaa umožní vám radostný vstup do Nového roku.Z úprimného srdca vám želám požehnané sviatky.

Vetvičky z jedličiek, pod tiažou jagavých ozdôb sa klonia,z kostolných veží zvonov hlas, radostnú pieseň zvonia.Dnes sa narodil Kristus Pán, ja šťastné sviatky prajem vám.

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu,modlitbou vianočnou potešte sa spolu.Ježiško maličký, nech rozdá balíčkya ostane s vami navždycky.

Vinšujem Vám tieto výročité sviatky, Krista Pána narodenia.Aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia hojného božieho požehnaniaa po smrti kráľovstvo nebeské.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Relax

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X