Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov v júli 2011

Legislatívne zmeny pre podnikateľov, júl 2011
Fotobanka Pixmac
5. augusta 2011 Tlačiť

Počas mesiaca júl 2011 boli schválené nasledovné zákony, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov.

 

Životné minimum

K 1. júlu 2011 sa Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  zmenila výška životného minima. Životné minimum sa zvýšilo o 2,4%. Sumy životného minima sú od 1.7.2011 nasledovné: 
 
 • 189,83  € pre plnoletú fyzickú osobu,
 • 132,42 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 86,65 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa. 

 

Životné minimum ovplyvňuje výšku daňového bonusu a niektoré dávky a príspevky /dávky a príspevky v hmotnej núdzi, minimálne výživné, náhradné výživné, predčasný starobný dôchodok/. Ovplyvňuje aj príspevok na absolventskú prax, ktorý sa poskytuje vo výške životného minima a iné. Zmena sa týka aj príspevkov na asistenciu či opatrovanie pre náhradných rodičov, či zdravotne postihnutých občanov.
 
 
Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa s účinnosťou od 1. júla 2011 zvyšuje zo sumy 20,02 EUR na sumu 20,51 EUR mesačne. Zvýšenú suma mesačného daňového bonusu sa bude týkať na júlovej mzdy, vyplatenej v auguste. 
 
 

Novela Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce sa týka viacerých bodov. 
 
 • Upravuje sa napríklad práca v skúšobnej dobeSkúšobná doba sa môže predĺžiť až na šesť mesiacov a doteraz bola skúšobná doba tri mesiace.  U vedúcich pracovníkov sa môže predĺžiť až na deväť mesiacov. Vedúci pracovníci sa definujú ako  zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.  V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť. 
 • Upravuje sa aj odstúpenie od pracovnej zmluvyZamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, aleboc) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.Odstúpiť od pracovnej zmluvy možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.Ak sa zamestnancovi majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou. Zamestnanec má zároveň právo na odstupné. 
 • Upravuje sa brigádnická prácaDohody o brigádnickej práci má obsahovať potvrdenie štatútu študenta. Pre prípad, že chce pracovať po ukončení štúdia na strednej škole alebo pred zápisom do ďalšieho ročníka vysokej školy, bude mať možnosť pracovať aj bez potvrdenia o štúdiu a to najneskôr do konca októbra. 
 • Upravuje sa práca na dobu určitúZmluva na určitý čas sa môže dohodnúť najdlhšie na tri roky. Dnes je to na dva roky.  Zmluva sa môže opakovať na tri razy za tri roky. V súčasnosti je obmedzená na dva razy za dva roky. 
 • Bol odsúhlasený dlhší pracovný časDlhší pracovný čas môžu mať manažéri, zdravotníci a ostatní vedúci zamestnanci. Priemerný týždenný pracovný čas za štyri mesiace môže byť až 56 hodín. Ďalej ak zamestnanec súhlasí, môže mať po týždni nočnej služby ďalší týždeň nočnej služby.Zamestnávateľ mohol nariadiť najviac 150 hodín nadčasov ročne, ale z vážnych dôvodov mohol dohodnúť ďalších 250 hodín. Zmení sa to, že vážne dôvody nebudú odteraz potrebné. Zamestnanec môže odpracovať nadčas najviac 400 hodín. Rozdiel bude aj v tom, že podľa kolektívnej zmluvy mu možno nariadiť až 250 hodín.Ďalšia zmena sa týka iba vedúcich zamestnancov. Na rozdiel od ostatných môžu mať 550 hodín nadčasov za rok. Lekárovi, zdravotnej sestre ani inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý dovŕšil 50 rokov, nebude možné nariadiť prácu nadčas. Ak však bude chcieť, bude môcť pracovať nadčas. Sestra alebo pôrodná asistentka, ktorá mala 50 rokov, bude pod väčšou ochranou aj v prípade práce v noci. Bude nevyhnutný jej súhlas. Za nadčas bude môcť zamestnanec dostať mzdové zvýhodnenie, alebo si vziať náhradné voľno, podľa toho ako sa so zamestnávateľom dohodne. Náhradné voľno musí zamestnávateľ poskytnúť do dvanástich mesiacov. 
 • Po novom bude platiť flexikonto, čo znamená, že ak z prevádzkových dôvodov zamestnanci nemôžu pracovať, môžu dostať pracovné voľno, počas ktorého budú dostávať základnú mzdu a potom ho musia odpracovať dodatočne. 
 • Po veku 33 rokov bude mať každý nárok na dovolenku päť týždňov a nemusí zamestnávateľovi dokazovať, že odpracoval 15 rokov. 
 • Celozávodné voľno sa môže z vážnych prevádzkových dôvodov po novom predĺžiť až na tri týždne, ale zamestnancom sa to musí oznámiť najmenej šesť mesiacov dopred. 
 • Skracuje sa minimálna výpovedná lehota a to z dvoch mesiacov na jedenAvšak ak nastáva výpoveď z dôvodu organizačného alebo z dôvodu zrušenia firmy, odvíja sa výpovedná lehota od dĺžky pracovného pomeru. Ak trval najmenej jeden a menej ako päť rokov, výpovedná lehota bude dva mesiace a ak bol dlhší, bude výpovedná lehota tri mesiace. Ak zamestnanec dostane výpoveď z iného dôvodu, bude mať výpovednú lehotu dva mesiace, iba ak odpracoval najmenej rok. Doteraz platilo, že pri zrušení pracoviska dostal zamestnanec odstupné. Po novom dostane zamestnanec odstupné iba ak sa pracovný pomer skončí dohodou. Výška odstupného bude určená podľa priemerného platu zamestnanca a počtu mesiacov nevyužitej výpovednej lehoty.  
 • Upravilo sa aj hromadné prepúšťanieO hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou počas 30 dnía) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako100 a menej ako 300 zamestnancov,c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.Keď zamestnávateľ chce dať niekomu výpoveď alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer, nebude povinný vopred to prerokovať so zástupcami zamestnancov. 
 • Zamestnávateľ môže vytvoriť tzv. delené pracovné miestoDelené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto. Ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril dohodu o zaradení na delené pracovné miesto nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času alebo pracovnej náplne, určí ich zamestnávateľ. 
 • Odborové organizácie  budú musieť preukázať že majú najmenej 30 percent ľudí vo firme, až vtedy budú môcť zastupovať ľudí vo firme
 
 
 
 
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X