Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac júl 2013

Legislatívne zmeny za mesiac júl 2013
Ilustračné foto: Fotobanka Pixmac
11. augusta 2013 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť
V júli 2013 boli predložené, prerokovávané alebo schválené viaceré zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.
 

Novela Obchodného zákonníka

Novelou Ochodného zákonníka sa  zavedie povinnosť zakladateľa (osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom) splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve zaväzujú. „Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013,“ uvádza sa v novele.
 
Podľa novely sa bude musieť priložiť konkrétny výpis z účtu v banke len k jednému návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra. S peňažnými prostriedkami zo splatených peňažných vkladov alebo ich časti vedenými na osobitnom  samostatnom účte v banke nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne.
 
Ďalej sa zvyšuje sadzba súdneho poplatku  za prvý zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registru zo súčasnej sadzby 33,- € na sadzbu 165,50 €, ktorá je jednotná so sadzbou za prvý zápis (slovenskej) fyzickej osoby podnikateľa do obchodného registra.
 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. II, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu a tu.
 

Novela zákona o dani z príjmov

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa má zvýšiť už existujúca sadzba dane vyberanej zrážkou z 19 na 35 % a zabezpečiť daň pri platbách plynúcich daňovníkom z krajín,  s ktorými nemá Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia. Taktiež by sa  malo zjednodušiť poukazovanie  2  %  podielu  zaplatenej  dane zamestnancami.
 
Novela  tiež  obsahuje  zjednodušenie  a  zjednotenie evidencie  preukázateľných  príjmov  a  výdavkov  pre  podnikateľov, zrušenie oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho platby v hotovosti, či zjednotenie spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb. 
 
Novela má podľa ministerstva financií zabezpečiť:
 • odstránenie administratívnej náročnosti pre daňové subjekty:
–   zjednodušením a zjednotením evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov,
–   zrušením oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho platby v hotovosti,
–   zrušením oznamovacej povinnosti začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov,
–   zjednotením spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb,
–   zjednodušením poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa,
 
 • boj proti daňovým únikom:
–   zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom,
 
 • zvýšenie právnej istoty daňovníkov a atraktivity podnikateľského prostredia:
–   úpravou základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely,
–   zjednotením podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane,
–   úpravou oblasti finančného prenájmu v nadväznosti na ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania,
–   paušalizáciou výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku,
–   obmedzenou daňovou povinnosťou pri spôsobe výpočtu základu dane z príjmov.
 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.
 

 

Novela zákona o DPH

Od začiatku budúceho roka sa má zaviesť pre platiteľov dane povinnosť predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz. Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov.
 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť na prelome rokov 2013 a 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.
 

Novela zákona o správe daní

Podľa tejto novely sa má pri registračnom konaní vypustiť oznamovanie niektorých údajov, ktoré bol daňový subjekt pri registrácii povinný uvádzať. Ďalej sa upravuje, aby správca dane mohol vrátiť alebo preúčtovať platbu, ktorú zaplatil daňový subjekt na účet iného daňového subjektu, ak o to daňový subjekt požiada.
 
Ďalej sa navrhuje lehota, v ktorej je daňový subjekt povinný podať dodatočné daňové priznanie, ktorým sa opravujú údaje potrebné pre daň z pridanej hodnoty, alebo ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný.
 
Navrhovanou úpravou sa zavádza nový inštitút záväzného stanoviska, ktoré sa navrhuje vydávať k uplatneniu daňových zákonov, ktorých rozsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom financií. 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2013, vybrané body potom 1. januára 2014 a 1. septembra 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.
 

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Rezort financií chce zaviesť také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc, pre podnikateľov ako aj pre servisné organizácie, ktoré umožnia  ontrolným orgánom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici a uľahčia kontrolu používania elektronických registračných pokladníc.
 

 
Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia majú predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici.
 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.
 

Novela zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Navrhovanou úpravou sa zavádza definícia daňového poradenstva, ktorá doteraz v zákone chýbala. Novela navrhuje zrušiť podmienku, aby bolo daňové poradenstvo poskytované výlučne komanditnými spoločnosťami a verejnými obchodnými spoločnosťami. Daňové poradenstvo tak po novom bude možné poskytovať aj prostredníctvom napr. spoločnosti s ručením obmedzeným.
 
 • Novelu zákona schválila vláda a čaká ju prerokovanie parlamentom.
 • Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X