Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nové odvodové povinnosti. Na čo v novom roku nezabúdať?

Dane a odvody/aktuality/odvody 2013 zmeny suhrn poistne SZCO dohody
Ilustračné foto SITA
2. januára 2013 Tlačiť

S novými odvodovými povinnosťami dohodárov sú spojené nahlasovacie povinnosti.

 

Zamestnávatelia budú mať v prípade dohodárov rovnaké nahlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni ako pri zamestnancoch. 

Termín prihlášok dohodárov sa líši podľa termínu uzatvorenia dohody

Sociálna poisťovňa

Ak ste ako zamestnávateľ doteraz neboli prihlásený ako platiteľ do Sociálnej poisťovne, ste povinný sa prihlásiť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa. Lehota na prihlásenie je do 8 dní odo dňa, kedy ste začali zamestnávať aspoň jedného dohodára. V skutočnosti sa však musíte prihlásiť súčasne s prihlásením dohodára, pretože Sociálna poisťovňa neprevezme registračný list FO, t.j. prihlášku dohodára, ak ešte nie ste zaregistrovaný.

Každého nového dohodára budete povinný prihlásiť do Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu FO najneskôr pred začatím výkonu jeho činnosti. Ak máte viac ako osem dohodárov a/alebo zamestnancov, ste povinný ich prihlasovanie uskutočňovať elektronicky. 

Lehota na nahlásenie dohodárov sa líši podľa toho, či sa jedná o dohody uzavreté pred 31.12.2012 a trvajúce aj v roku 2013, alebo dohody uzavreté až v roku 2013. V prvom prípade platí pre zamestnávateľov predĺžená lehota na dodatočné prihlásenie dohodárov, a to najneskôr do 31.1.2013. Pre tie dohody, ktoré uzavriete až v roku 2013 uvedená výnimka neplatí a dohodárov nahlasujete klasicky, pred vznikom povinného poistenia a najneskôr do začatia výkonu ich činnosti. 

Zdravotná poisťovňaV prípade, že nie ste prihlásený ako platiteľ poistného za dohodárov v príslušnej zdravotnej poisťovni, ste rovnako ako v prípade Sociálnej poisťovne, povinný prihlásiť sa do registra platiteľov poistného. Prihlášku – oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného, podávate do príslušnej zdravotnej poisťovne do 8 dní od vzniku pracovného pomeru (prihláška Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.).

 

Pre účely nahlásenia zdravotného poistenia dohodárov z dohôd trvajúcich aj v roku 2013 nebola daná žiadna predĺžená lehota. Do príslušnej zdravotnej poisťovne (t.j. poisťovne, v ktorej je dohodár zaregistrovaný) ste povinný oznámiť platenie poistného prostredníctvom formulára – oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tlačivo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.) do 8 pracovných dní od vzniku povinnosti, t.j. od 1.1.2013. Ak zohľadníme víkendy a sviatky, tak na prihlásenie máte čas do 11.1.2013. Lehota 8 pracovných dní sa vás samozrejme týka aj pri dohodách, ktoré uzatvoríte po 1.1.2013.

 

Dohodári a ich odvodové zaťaženie

Hoci sa dohodári potešili novým právam, ktoré im priniesla novela Zákonníka práce, enormné zvýšenie odvodov nevystrašilo len ich, ale aj zamestnávateľov. Doteraz  z príjmu dohodárov platil zamestnávateľ len úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vyplácaného príjmu a garančné poistenie vo výške 0,25 % z vyplácaného príjmu a dohodár neodvádzal do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nič.

 

Po novom sa budú na dohodárov s pravidelným príjmom, ktorí nepatria do žiadnej z nižšie uvedených skupín, vzťahovať kompletné sociálne a zdravotné odvody v celkovej výške 48,6 %. Ak bude mať takýto dohodár nepravidelný príjem, jeho zárobok sa zaťaží 43,8 % odvodmi. Z nepravidelného príjmu sa totiž nebude strhávať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

 

Nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií. 

Študenti, ktorých príjem prekročil 155 EUR, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú z príjmu z dohôd platiť 29,8 % odvody. Tieto odvody zahŕňajú kompletné dôchodkové poistenie a garančné a úrazové poistenie. 

Príjem z dohôd starobných a výsluhových dôchodcov vláda, okrem už doteraz plateného garančného a úrazového poistenia, zaťaží aj starobným poistením a poistením do rezervného fondu solidarity. Ich odvodová sadzba tak bude predstavovať výšku 23,8 %. 

Osobitnou kategóriou budú študenti stredných škôl vo veku do 18 rokov, ktorých príjem neprekročí 66 EUR a študenti vo veku od 18 do 26 s príjmom do 155 EUR. Výška odvodov sa pre nich nemení a zostáva vo výške 1,05 %. 

 

Prehľad odvodov za dohodárov platných od 1.1.2013

 

Žiaci strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme maximálne 66 EUR mesačne a študenti vo veku od 18 do 26 rokov pri príjme maximálne 155 EUR

  zamestnávateľ zamestnanec
garančné poistenie 0,25 % 0 %
úrazové poistenie 0,8 % 0 %
starobné poistenie
rezervný fond
invalidné poistenie
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
poistenie v nezamestnanosti
celkom 1,05 % 0 %

 

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov, ak odmena prevyšuje 155 EUR

 

  zamestnávateľ zamestnanec
garančné poistenie 0,25 % 0 %
úrazové poistenie 0,8 % 0 %
starobné poistenie 14 % 4 %
rezervný fond 4,75 % 0 %
invalidné poistenie 3 % 3 %
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
poistenie v nezamestnanosti
celkom 22,8 % 7 %

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek

 

  zamestnávateľ zamestnanec
garančné poistenie 0,25 % 0 %
úrazové poistenie 0,8 % 0 %
starobné poistenie 14 % 4 %
rezervný fond 4,75 % 0 %
invalidné poistenie
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
poistenie v nezamestnanosti
celkom 19,8 % 4 %

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom

 

  zamestnávateľ zamestnanec
garančné poistenie 0,25 % 0 %
úrazové poistenie 0,8 % 0 %
starobné poistenie 14 % 4 %
rezervný fond 4,75 % 0 %
invalidné poistenie 3 % 3 %
zdravotné poistenie 10 % 4 %
nemocenské poistenie
poistenie v nezamestnanosti
celkom 32,8 % 11 %

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom

 

  zamestnávateľ zamestnanec
garančné poistenie 0,25 % 0 %
úrazové poistenie 0,8 % 0 %
starobné poistenie 14 % 4 %
rezervný fond 4,75 % 0 %
invalidné poistenie 3 % 3 %
zdravotné poistenie 10 % 4 %
nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
celkom 35,2 % 13,4 % 

 

 

Odvody pre SZČO po novom

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Minimálny vymeriavací základ sa tak zvýši z 339,89 EUR na 393 EUR a minimálne odvody na sociálne poistenie zo súčasných 112,66 EUR vzrastú na 130,27 EUR. Nové sumy poistného budú prvýkrát splatné 8.2.2013. 

Smerom hore sa posúva aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie na päťnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, t.j. na 3.930 EUR. Zjednocuje sa tak rozdielny maximálny vymeriavací základ, ktorý platil doteraz (pre rok 2012 štvornásobok priemernej mzdy, ktorá bola vykázaná pred dvoma rokmi na platenie dôchodkového postenia vo výške 3.076 EUR a jedenapolnásobok priemernej mzdy, ktorá bola vykázaná pred dvoma rokmi na platenie nemocenského poistenia vo výške 1.153,5 EUR). Maximálne poistné pre SZČO za obdobie od 1. januára 2013 sa zvýši z 935,1 EUR na 1 302,79 EUR.

Zmeny nastanú aj vo výpočte vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Podľa súčasnej právnej úpravy je vymeriavacím základom zisk podnikateľa znížený o zaplatené odvody a delený koeficientom 2 pre sociálne poistenie a koeficientom 2,14 pre zdravotné poistenie. Podľa nového by sa výška koeficientu pre výpočet vymeriavacieho základe pre platenie odvodov mala meniť postupne v troch časových intervaloch, a to od 1. júla 2013 na koeficient vo výške 1,9, od 1. júla 2014 na koeficient vo výške 1,6 a od 1. júla 2015 na koeficient vo výške 1,486. Vzhľadom na skutočnosť, že koeficientom sa delí príjem z podnikania, tak čím bude koeficient nižší, tým bude vyšší vymeriavací základ, a teda aj výška odvodov .

 

Dividendy a zdravotné poistenie

Zvýšenie odvodov z vyplatených podielov na zisku taktiež neodolalo zmenám. Vymeriavací základ sa už nebude znižovať, teda odvody sa budú platiť z celej sumy dividend. 

Osobitne je pre dividendy stanovený maximálny vymeriavací základ, a to až 120-násobok priemernej mesačnej mzdy. V roku 2013 bude takýto maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend v sume 94 320 EUR (120 x 786 EUR). Maximálna výška zdravotných odvodov z dividend tak v roku 2013 dosiahne sumu 13 204,80 EUR. 

Autori: Lucia Regecová, Danica Valentová, Glatzová & Co., s.r.o.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X