Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sponzoring v športe ako daňový výdavok 2017

Soccer
Thinkstock
18. apríla 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Sponzorstvo v športe sa riadi podľa nových ustanovení v zákone o dani z príjmov od začiatku roka 2016.

Zákon výrazným spôsobom upravil sponzorské ako daňový výdavok u sponzora a takisto zdanenie na strane príjemcu sponzorského. Vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že táto úprava išla správnym smerom a do športu môže priniesť viac peňazí transparentnou cestou.

V tomto článku sa zameriame na daňový pohľad sponzorského pre sponzora, ako aj pre prijímateľa.

Zákon o dani z príjmov nájdete tu.

V prémiovej časti nájdete:

 • definíciu sponzorského,
 • vysvetlenie, komu sa poskytuje sponzorské,
 • čo musí obsahovať sponzorská zmluva,
 • sponzorstvo a dane – sponzoring ako daňový výdavok,
 • zdanenie z pohľadu sponzorovaného,
 • článok obsahuje aj dva riešené príklady.

Komu sa poskytuje sponzorské

Definícia sponzorského je ukotvená v § 50 zákona o športe. Sponzorské je priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, ktoré sa sponzor zaväzuje poskytnúť športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii.

Za takéto poskytnuté plnenie má sponzor nárok spájať svoje meno a svoje podnikanie so športovým účinkovaním prijímateľa sponzorského.

Sponzor tak má nárok na to, aby jeho meno alebo názov nosil sponzorovaný športovec napríklad na drese, alebo nejakým iným spôsobom propagoval meno sponzora. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.

Sponzorské môže byť poskytnuté len na základe zmluvy o sponzorstve, ktorá musí mať písomnú formu. Zmluva musí obsahovať nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje zmluvných strán,
 • obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského,
 • spôsob zániku zmluvy,
 • účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
 • podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia.

Zmluva uzatvorené medzi sponzorom a prijímateľom musí byť evidovaná v informačnom systéme športu, inak sa na ňu nevzťahujú ustanovenia v zákone.

V tomto systéme sa takisto budú zverejňovať informácie, akým spôsobom bolo prijaté plnenie použité. Momentálne je informačný systém športu ešte len v štádiu prípravy, preto zatiaľ stačí, aby takéto zmluvy boli zverejnené napríklad na webovej stránke športovej organizácie.

Sponzor má takisto právo na informáciu, akým spôsobom bolo sponzorské použité. Sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

Daňový výdavok pre sponzora

Najvýznamnejšou zmenou oproti stavu do roku 2016 je fakt, že sponzoring na základe zákona o športe, môže byť pre sponzora daňovým výdavkom a teda si týmto môže znížiť základ dane.

Sponzoring je de facto darom sponzora prijímateľovi a dary sú podľa zákona o dani z príjmov nedaňovým výdavkom. V minulosti sa tento problém riešil tým, že poskytnuté prostriedky boli označené ako reklamné výdavky, ktoré daňovými výdavkami sú.

Každopádne, táto zmena priniesla vyššiu transparentnosť do vzťahov medzi sponzorom a sponzorovaným.

Na to, aby sponzorské bolo daňovým výdavkom však musí byť splnených niekoľko podmienok:

 • sponzorské musí byť skutočne zaplatené,
 • sponzor musí vykázať kladný základ dane (prípadná úprava základu dane v daňovom priznaní sa uvádza až po zahrnutí všetkých pripočítateľných aj odpočítateľných položiek),
 • sponzorské bolo reálne použité na úhradu nákladov sponzorovaného, o čom existujú dostatočné záznamy a evidencia,
 • sponzorské je poskytnuté profesionálnemu športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii na základe zmluvy o športe, ktorá má písomnú formu.

Príklad:

Spoločnosť poskytla športovej organizácii sponzoring v celkovej výške 5 000 €. Športová organizácia celú sumu sponzorského použila na úhradu svojich nákladov.

Výsledok hospodárenia firmy pri výpočte dane z príjmov bol v kladnej výške 20 000 €.

Suma pripočítateľných položiek bola v celkovej výške 30 000 €, odpočítateľné položky spoločnosť nemala. Upravený základ dane tak bol záporný vo výške – 10 000 €.

Spoločnosť tak musí k základu dane pripočítať aj sponzorské. Za zdaňovacie obdobie tak spoločnosť nemôže uplatniť sponzorské ako daňový výdavok.

Upozornenie Podnikam.sk:

Pri poskytovaní sponzorského je potrebné skúmať, o akého športovca ide. V prípade amatérskeho športovca, ktorý šport vykonáva bez zmluvy alebo len na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, sponzorské pre takého športovca nie je pre sponzora daňovým výdavkom.

Zdanenie z pohľadu sponzorovaného

V prvom kroku je potrebné si určiť, kto je vlastne prijímateľom sponzorského. V zásade si prijímateľom sponzorského môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:

 • fyzická osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o športe a zdaňuje príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e),
 • fyzická osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o športe a spadá pod kategóriu zamestnanca v športovej organizácii,
 • amatérsky športovec,
 • športová organizácia.

Prvá kategória osôb prijaté sponzorské zdaňuje ako súčasť príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zdanenie sa uskutoční podaním daňového priznania na konci zdaňovacieho obdobia.

Druhá kategória osôb, ktorí spĺňajú znaky zamestnancov, zdaňujú sponzorské prostredníctvom daňového priznania, podľa § 8 ostatné príjmy. Ich zamestnávateľ má na starosti výplatu mzdy z bežnej činnosti, pričom pokiaľ takýto športovec prijme sponzorské, má povinnosť podať daňové priznanie. V tomto prípade nestačí, aby mu zamestnávateľ urobil len ročné zúčtovanie.

V prípade, že ide o amatérskeho športovca, ten takisto zdaňuje sponzorské ako ostatný príjem podľa § 8. Ako sme už vyššie spomínali, platí, že pri poskytnutí sponzorského amatérskemu športovcovi, nepôjde u sponzora o daňový výdavok.

V prípade športových organizácií, ktoré prijali sponzorské, toto je súčasťou ich príjmov z vykonávanej činnosti.

Zdanenie v súvislosti s výdavkami

Zákon o dani z príjmov presne určuje, akým spôsobom sú príjmy zahrňované do základu dane. Zjednodušene platí, že príjem sa do základu dane zahrnie vtedy, keď k takémuto príjmu vznikne súvisiaci výdavok.

Príjem by mal byť z pohľadu prijímateľa teda daňovo neutrálny. V prípade, že k príjmu nevznikne daňový výdavok, zahrnie sa príjem do základu dane v tom období, kedy ho sponzorovaný prijal.

Príjem použitý na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku.

Príklad:

Športová organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, prijala od sponzora sponzorské vo výške 10 000 €. Čiastku v sume 5 000 € použila v priebehu roka 2017 na úhradu svojich výdavkov. Zvyšnú sumu plánuje použiť v roku 2018.

Športová organizácia zahrnie do svojich zdaniteľných príjmov za rok 2017 príjem vo výške 5 000 €.

Na strane sponzora je však takisto daňovým výdavkom len 5 000 €, aj keď reálne uhradil 10 000 €.

Zvyšná suma bude daňovým výdavkom u sponzora vtedy, keď ju prijímateľ použije.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahsponzorstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X