Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zrušiť spoločnosť s ručením obmedzeným a ukončiť podnikanie?

Biely panák pri spínači ON/OFF
Fotobanka Pixmac
5. apríla 2012 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Máte spoločnosť, ktorú nepoužívate, prípadne ste sa rozhodli zavesiť podnikanie na klinec a chceli by ste ju zrušiť? Neviete, kde začať, ako zrušiť s.r.o. a čo to bude odnášať? Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) síce znamená určitú administratívnu a časovú záťaž, ale nie je to nemožné.

Ako úspešne zlikvidovať s.r.o.?

Náročnosť likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným záleží od rozsahu jej podnikateľských aktivít. V prípade aktívnych spoločností, ich likvidácia bude podstatne časovo a administratívne náročnejšia ako pri tzv. mŕtvych spoločnostiach. Zatiaľ čo v prípade „mŕtvych“ spoločností bude likvidácia spočívať len v správnom dodržaní všetkých krokov smerujúcich k výmazu spoločnosti z Obchodného registra a celý proces by nemal trvať dlhšie ako 6 mesiacov, pri aktívnych spoločnostiach sa môže likvidácia predĺžiť, pričom jej úspešné zvládnutie bude záležať aj od schopností likvidátora.

Postup, ako zrušiť eseročku

Pred tým, ako sa do zrušenia a likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným pustíte, je dôležité určiť si presný časový plán a postupnosť krokov, ktoré je potrebné pri likvidácii spoločnosti dodržať.

Prvými krokmi k zrušeniu a likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

 1. Prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia (jediného spoločníka) spoločnosti o jej zrušení. Predmetom tohto rozhodnutia by malo byť určenie dňa, ku ktorému sa spoločnosť zrušuje, vymenovanie likvidátora, určenie výšky jeho odmeny za likvidáciu a spôsobu jeho konania za spoločnosť. Deň zrušenia spoločnosti je dňom, ktorým spoločnosť vstupuje do likvidácie. Spoločnosť je povinná po dobu likvidácie používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.Za likvidátora by mal byť vymenovaný konateľ resp. konatelia spoločnosti. V prípade, že bude likvidátorom tretia osoba, musí byť táto možnosť uvedená v spoločenskej zmluve (zakladateľská listina) spoločnosti. Likvidátor je povinný, odo dňa jeho vymenovania, zastupovať spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi a vykonávať všetky činnosti, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti, t.j. uzatvárať zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov, vrátane ukončenia pracovných pomerov a vypovedania existujúcich zmlúv, uhrádzať záväzky, predávať majetok spoločnosti, atď.,
 2. Vyhotovenie podpisového vzoru likvidátora.
 3. Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny) spoločnosti, kde obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným bude už obsahovať dodatok „v likvidácii“.
 4. Podanie návrhu na zápis zmien do príslušného obchodného registra. Tento návrh by mal obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, zmenu obchodného mena, údaje o likvidátorovi a spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti.

Likvidátor je bez zbytočného odkladu povinný:

 • oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom spoločnosti. Oznámenie by malo byť zaslané formou listu a adresované vždy konkrétnemu veriteľovi, malo by obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, meno likvidátora, oznámenie, kde a kedy je možné prihlásiť svoje pohľadávky,
 • zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Predmetné oznámenie musí obsahovať výzvu na prihlásenie pohľadávok, prípadne iných práv voči spoločnosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Toto oznámenie by taktiež malo obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, identifikáciu likvidátora a miesto, kde si môžu veritelia svoje pohľadávky prihlásiť,
 • do 8 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie, oznámiť túto skutočnosť všetkým príslušným zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni v prípade, že spoločnosť má zamestnancov,
 • do 30 dní oznámiť príslušnému daňovému úradu vstup spoločnosti do likvidácie s menom likvidátora.

Po splnení všetkých vyššie uvedených oznamovacích povinností by sa mal likvidátor začať venovať účtovníckym záležitostiam. Likvidátor je povinný:

 • ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, uzavrieť účtovné knihy a urobiť inventúru, zabezpečiť vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania. Mimoriadna účtovná závierka musí byť schválená valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti a uložená do zbierky listín, a to do 30 dní od jej schválenia. Daňové priznanie musí byť podané na príslušný daňový úrad do 3 mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie,
 • ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, otvoriť účtovné knihy, pripraviť zoznam majetku spoločnosti a vyhotoviť likvidačnú súvahu, ktorú je povinný zaslať spoločníkom spoločnosti, ak o to požiadajú,
 • ku dňu skončenia likvidácie, uzavrieť účtovné knihy, pripraviť konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, zabezpečiť vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania. Konečná správa o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadna účtovná závierka musia byť schválené valným zhromaždením (rozhodnutím jediného spoločníka) spoločnosti a do 30 dní od ich schválenia uložené do zbierky listín. Daňové priznanie musí byť podané na príslušný daňový úrad do 3 mesiacov odo dňa schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky,
 • bez zbytočného odkladu po schválení konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, vyplatiť likvidačný zostatok spoločníkom spoločnosti.

Ak dôjde k splneniu aj vyššie uvedených povinností, likvidácia spoločnosti sa zdarne blíži ku koncu a likvidátora čaká už len splnenie drobností.

 • Ak mala spoločnosť zamestnancov, likvidátor je povinný, do 8 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, oznámiť všetkým príslušným zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, že spoločnosť bola zlikvidovaná a požiadať ich o potvrdenie, že voči nim nemá spoločnosť žiadne nedoplatky.
 • To isté musí urobiť likvidátor aj voči daňovému úradu. Lehota na takéto oznámenie je 30 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky. Likvidátor nesmie zabudnúť na to, že je potrebné požiadať daňový úrad o súhlas s výmazom spoločnosti z Obchodného registra (OR). Súd bez súhlasu daňového úradu spoločnosť z OR nevymaže.

Po splnení týchto všetkých povinností je likvidátor povinný podať, do 90 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, návrh na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra. Po výmaze spoločnosti z obchodného registra netreba zabúdať na to, že všetky dokumenty spoločnosti, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu je potrebné doručiť na Ministerstvo vnútra SR a tie, ktoré nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu uložiť do archívu a jeho miesto oznámiť Ministerstvu vnútra SR.

Autor: Lucia Regecová (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X