Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňová licencia za rok 2016. Aké povinnosti majú právnické osoby?

Thinkstockphotos 591416780.jpg
Thinkstock
23. novembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

S účinnosťou od 1. januára 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený inštitút daňovej licencie, ktorý sa bude uplatňovať v tomto roku už po tretíkrát.  

V článku sa zameriame na povinnosti právnických osôb, ktoré im v súvislosti s daňovými licenciami vznikajú v roku 2016. Prezradíme vám tiež, či platíte daňovú licenciu v prvom roku podnikania a ako je to s preddavkami na daň.

 

Čo je daňová licencia? A kto má povinnosť ju platiť?

Ďaňová licencia predstavuje minimálnu daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí.

Povinnosť platiť ju má právnická osoba, ktorá vykázala daňovú stratu, alebo ktorej na základe daňového priznania vyšla nižšia daňová povinnosť, ako je stanovená výška daňovej licencie.

 

Výška daňovej licencie

Odpoveď na to, čo všetko ovplyvňuje výšku daňovej licencie nájdete v uzamknutej časti. Zároveň vám ponúkame prehľadnú tabuľku.

Výšku daňovej licencie ovplyvňuje:

 • výška ročného obratu daňovníka posudzovaná k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňová licencia platí,
 • či je alebo nie je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňová licencia platí.

Kto platí daňovú licenciu

Výška daňovej licencie

Daňová licencia v polovičnej výške *)

daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a jeho ročný obrat je nižší ako 500 000 €

480 €

240 €

daňovník, ktorý je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a jeho ročný obrat je nižší ako 500 000 €

960 €

480 €

daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia dosiahol ročný obrat vyšší ako 500 000 €

2 880 €

1 440 €

*) TIP Podnikam.sk: Ak daňovník zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím, pričom priemerný evidenčný počet týchto zamestnancov z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 %, má výšku daňovej licencie zníženú na polovicu.

Splatnosť daňovej licencie

Daňová licencia za príslušné zdaňovacie obdobie je splatná v rovnakej lehote, ako je splatná daňová povinnosť právnickej osob.

Daňová licencia pri kratšom zdaňovacom období

Platí sa v pomernej výške v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia. Vypočíta sa vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Kto neplatí daňovú licenciu

O tom, koho sa daňová licencia netýka sa dočítate v uzamknutej časti, ktorá je prístupná pre členov klubu:

Daňovú licenciu neplatí:

 • novovzniknutý daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, toto sa však nevzťahuje na právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie,
 • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie,  verejná obchodná spoločnosť a NBS,
 • daňovník v konkurze a likvidácii,
 • daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie (§ 68 ods. 6 Obchodného zákonníka),
 • pozemkové spoločenstvo.

 

Zápočet daňovej licencie

Nárok na zápočet daňovej licencie

Daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu,  má možnosť započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. A to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

 

Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní a zaplatenou daňovou licenciou počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Nárok zaniká tiež ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, či ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

Daňová licencia a zaplatené preddavky na daň

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období platil preddavky na daň, pričom zaplatené preddavky sú vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:

 • vyššia ako daňová licencia, potom daňovník nie je povinný platiť daňovú licenciu a rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné použiť na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
 • nižšia ako daňová licencia, daňovník je povinný zaplatiť minimálnu výšku dane (daňovú licenciu), pričom:
  • kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňovou licenciou sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníka vráti a súčasne,
  • kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a vyčíslenou daňou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť v bezprostredne nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach.

Daňová licencia a podiel zaplatenej dane

Daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu, má právo poukázať podiel zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi z celej výšky zaplatenej daňovej licencie.

Príklad č. 1:

Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR v zdaňovacom období 2016 nevykonávala činnosť. Je povinná zaplatiť za rok 2016 daňovú licenciu?

Riešenie príkladu nájdete v zamknutej časti:

Na základe § 46b ods. 1 zákona o dani z príjmov je daňovník povinný zaplatiť daňovú licenciu za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je jeho daňová povinnosť na základe daňového priznania nižšia ako výška daňovej licencie.

Z uvedeného vyplýva, že aj obchodná spoločnosť, ktorá nevykonáva činnosť a v podanom daňovom priznaní vykáže nulovú daňovú povinnosť, je povinná za zdaňovacie obdobie roka 2016 zaplatiť daňovú licenciu.

Príklad č. 2:

Obchodná spoločnosť, neplatiteľ DPH, vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2016 daň vo výške 2 300 eur. Dosiahla obrat vo výške 760 000 eur. Akú výšku daňovej licencie má zaplatiť?

Riešenie príkladu nájdete v zamknutej časti:

Daňová licencia stanovená pre túto skupiny daňovníkov je vo výške 2 880 eur. Keďže daňová povinnosť spoločnosti je nižšia, ako výška daňovej licencie, má spoločnosť povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2 880 eur.

Ak by táto spoločnosť v nasledujúcich troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vykázala vyššiu daňovú povinnosť, ako je výška daňovej licencie, môže si započítať na daňovú povinnosť rozdiel medzi stanovenou sumou daňovej licencie a vyčíslenou daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 580 eur (2 880 – 2 300).

Príklad č. 3:

Obchodná spoločnosť má v Maďarsku organizačnú zložku. Ročný obrat spoločnosti zahŕňa výnosy (príjmy) zo zdrojov v Slovenskej republike a tiež zo zdrojov v Maďarsku a za rok 2016 presiahol sumu 500 000 eur. Daň vykázaná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 2 100 eur, daň zaplatená v zahraničí je vo výške 1 700 eur. Musí táto spoločnosť platiť daňovú licenciu?

Riešenie príkladu nájdete v zamknutej časti:

Na základe § 46b ods. 2 zákona o dani z príjmov platí spoločnosť v prípade, ak jej ročný obrat je vyšší ako 500 000 eur, daňovú licenciu vo výške 2 880 eur. Daňovou licenciou je minimálna daň po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí.

Z uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť spoločnosti po zápočte dane zaplatenej v zahraničí je vo výške 400 eur (2 100 eur – 1 700 eur), čo je suma nižšia, ako je suma daňovej licencie. Spoločnosť je preto povinná za zdaňovacie obdobie roka 2016 zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2 880 eur.

Ak by táto spoločnosť v nasledujúcich troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vykázala vyššiu daňovú povinnosť, ako je výška daňovej licencie, môže si započítať na daňovú povinnosť rozdiel medzi stanovenou sumou daňovej licencie a vyčíslenou daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 2 480 eur (2 880 – 400).

Príklad č. 4:


Obchodná spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 1. 10. 2016. Do 31. marca 2017 má povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2016. Vznikne tejto spoločnosti povinnosť zaplatiť daňovú licenciu?

Riešenie príkladu nájdete v zamknutej časti:

Na novovzniknutú spoločnosť sa vzťahuje ustanovenie § 46b ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého spoločnosť za prvé zdaňovacie obdobie nebude platiť daňovú licenciu. Daňovú licenciu prvýkrát zaplatí až v zdaňovacom období, ktoré začne 1. 1. 2017.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňová licencia 2016Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X