Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za február 2012

Legislatívne zmeny za február 2012
Fotobanka Pixmac
9. marca 2012 Tlačiť

Počas mesiaca február 2012 boli schválené nasledovné zákony, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov.

Vyhláška o vzoroch pre daňové priznania k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Bola prijatá vyhláška MF SR o vzoroch pre daňové priznania k spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Od 1. Marca 2012 je platná novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a preto MF SR prijalo vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, pivo, víno a medzi produkt.

Tlačivá si môžu daňové subjekty sami vytlačiť, keďže sa tieto tlačivá nebudú tlačiť.

Zákon o bezpečnosti hračiek

Zodpovednosť za bezpečnosť hračiek sa prenáša na všetky dotknuté subjekty  ustanovením jasných a primeraných povinností pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov.  Kladú sa nové požiadavky na notifikované osoby a ich spoluprácu a s hospodárskymi subjektmi a orgánmi dohľadu nad trhom.

Zákonom sa zakazuje predaj hračiek, ktoré sú pevnou súčasťou potravinového výrobku z dôvodu nebezpečnosti. Ide o hračky, kde je potrebné najprv výrobok skonzumovať až tak sa dostaneme k hračke. Výnimku tvoria „kindervajíčka“, kde hračka nie je k potravine pevne pripojená.

Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa  predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu.

V prílohe 2 zákona o bezpečnosti hračiek sú uvedené jednotlivé požiadavky na technické vlastnosti hračiek. Ďalej sú upravené povinnosti, ktoré majú dovozcovia, distribútori a výrobcovia hračiek.

Výrobca je povinný:

 1. zabezpečiť, aby hračka spĺňala požiadavky podľa tohto zákona
 2. pripraviť technickú dokumentáciu
 3. vykonať alebo zabezpečiť vykonanie posúdenia zhody
 4. vydať ES vyhlásenie o zhode
 5. umiestniť označenie CE
 6. zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a zohľadniť zmeny návrhu hračky a zmeny v harmonizovanej technickej norme pri sériovej výrobe hračky,
 7. vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje,
 8. prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom, viesť register týchto podnetov, nevyhovujúcich hračiek a hračiek, ktoré boli spätne prevzaté, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje hračka, a informovať o tom distribútora,
 9. uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k hračke,
 10. zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,
 11. prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom,
 12. informovať bezodkladne orgán dohľadu o tom, že hračka predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom, a prijaté nápravné opatrenia
 13. poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
 14. vypracovať analýzu chemických, fyzikálnych, mechanických, elektrických rizík, rizík týkajúcich sa horľavosti, hygieny a rádioaktivity, ktoré môže hračka predstavovať, a posúdiť potenciálne vystavenie týmto rizikám
 15. uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia hračky na trh kópiu ES certifikátu o skúške typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou
 16. identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu splnomocneného zástupcu, distribútora alebo dovozcu, ktorému hračku dodal.

Dovozca je povinný:

 1. uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k hračke,
 2. zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie, sprievodná dokumentácia a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku
 3. zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neovplyvňovali bezpečnostné vlastnosti hračky v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje dovozca,
 4. vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje,
 5. prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom, viesť register týchto podnetov nevyhovujúcich hračiek a hračiek, ktoré boli spätne prevzaté, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje hračka, a informovať o tom distribútora,
 6. prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom,
 7. informovať bezodkladne výrobcu a orgán dohľadu o tom, že hračka predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom, a prijaté nápravné opatrenia
 8. uchovávať kópiu ES vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia hračky na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupniť technickú dokumentáciu k hračke,
 9. poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a na základe žiadosti orgánu dohľadu spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
 10. identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu:1. výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu hračku dodal,2. distribútora, ktorému hračku dodal.

Distribútor je povinný:

 1. zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neohrozovali zhodu hračky s požiadavkamizákona v čase, keď zabezpečuje uskladnenie a prepravu,
 2. prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom, a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo ju prevziať späť, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom,
 3. informovať bezodkladne orgán dohľadu o tom, že hračka predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom, a prijaté nápravné opatrenia
 4. poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku
 5. identifikovať na žiadosť orgánu dohľadu  výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu hračku dodal,
 6. informovať výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať riziko.

ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X