Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za február 2015

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za február 2015
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
16. marca 2015 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

Vo februári 2015 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o BOZP

Vláda schválila návrh novely zákona o bezpečnosti a ochranezdravia pri práci. Novela zákona má umožniť získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj fyzickým osobám.

Podnetom na novelizáciu je aj požiadavka aplikačnej praxe, aby výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov mohli zabezpečovať aj iné odborné fyzické osoby, ako len osoby s príslušným preukazom alebo osvedčením na výkon príslušnej činnosti, a aby aj iné odborne spôsobilé osoby vo vzťahu k odbornému zameraniu výchovy a vzdelávania mohli byť školiteľmi.

Na ten účel návrh zákona v porovnaní s doterajším stavom rozširuje okruh odborne spôsobilých fyzických osôb, ktoré môžu získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, prehľadne vymedzuje požiadavky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prax žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, odborného zástupcu a školiteľa.

 • Návrh schválila vláda, pôjde na rokovanie parlamentu.
 • Zákon má navrhnutú účinnosť od 1. júla 2015.
 • Viac tu

Novela zákona o účtovníctve

Vláda schválila návrh novely zákona o účtovníctve. Novelou zákona sa má prevziať eurosmernica o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Vybrané body novely zákona o účtovníctve:

 • subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami budú povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu
 • účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvedú vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov
 • veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami a subjekty  verejného záujmu , ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov budú povinné zostavovať a zverejňovať ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci
 • upravujú sa podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
 • vypúšťa sa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, upravujú sa podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu
 • nadväzne na výsledky III. fázy hodnotenia OECD Slovenskej republiky sa dopĺňa pokuta za nevedenie účtovníctva alebo vedenie účtovníctva v rozpore s týmto zákonom, ak neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku.
 • Návrh schválila vláda, pôjde na rokovanie parlamentu.
 • Zákon má navrhnutú účinnosť od 1. júla 2015, vybrané body potom od 1. januára 2016 a 1. januára 2017.
 • Viac tu

» Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

» Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Štatistický úrad SR predložil do pripomienkového konania návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Register právnických osôb umožní identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do styku s verejnou správou v každom informačnom systéme verejnej správy rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom bude v budúcnosti možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých informačných systémov verejnej správy, na ich základe predvídať nasledujúce životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby, uvádza materiál.

 • K zákonu bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie
 • Zákon má navrhnutú účinnosť 1. októbra 2015, ďalšie body potom od 1. marca 2016

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Novelou by sa mal zaviesť povoľovací proces pre veriteľov. Taktiež by sa mala zaviesť povinnosť nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Dôvodom má byť posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver.

Proces zápisu do registra veriteľov sa nahradí povoľovacím konaním. To bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným povolením závislým od objemu poskytnutých úverov.

Súčasne sa zavedie licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude musieť pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok. 

Cieľom povinnosti nahliadnutia do aspoň jedného registra údajov o spotrebiteľských úveroch je zabezpečiť zo strany veriteľov čo najpresnejšie posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Veriteľ je podľa zákona povinný poskytovať po uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere do aspoň jedného registra zákonom stanovené údaje.

 • Zákon schválili parlament
 • Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015, niektoré body potom 30. septembra 2015.
 • Viac tu

Novela zákona o potravinách

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú balenie, respektíve prebaľovanie potravín z pôvodného obalu do nového obalu,budú musieť túto činnosť vopred nahlásiť štátnej alebo príslušnej veterinárnej a potravinovej správe. Oznámia čas, druh i množstvo prebaľovanej potraviny. Inšpektori budú robiťnáhodné kontroly na dodržiavanie týchto pravidiel.

Novela zároveň držiteľom licencie na prebaľovanie potravín stanovuje, že budú musieť mať v zamestnaneckom pomere odborne spôsobilú osobu, ktorá bude garantom kvality. Garantom môže byť len človek s príslušnou kvalifikáciou v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva. Týkať sa to nebude prvovýrobcov.

 • Novelu schválil parlament a podpísal prezident.
 • Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
 • Viac tu

Iniciatíva za vládu zákona (Rule of Law)

Návrhy na lepšie fungovanie právneho štátu pripravilo štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr, ktoré sú zoskupené v Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law). Podnikatelia pripravili sériu odporúčaní.

V oblasti transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu navrhujú zaviesť systematický prístup v komunikácií s verejnosťou o legislatívnych zmenách a zaviesť do praxe analýzy vplyvov zákonov a regulačných opatrení. Chcú tiež zmeny v procesoch konkurzu a reštrukturalizácie a zvýšiť predvídateľnosť súdnych rozhodnutí.

 • Informáciu o tomto dokumente vláda prerokovala a vzala na vedomie.

———————————————————————————————————————————–

►►►Viacero návrhov zákonov (zrušenie daňových licencií, zmeny v DPH, …) predložili ešte počas februára priamo do parlamentu aj opoziční poslanci a aktuálne o ich osude rokuje zákonodarný zbor. Viac si môžete prečítať v článku Poslancov čakajú zmeny v účtovníctve aj v investičnej pomoci.

———————————————————————————————————————————–

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X