Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Musíte platiť DPH za reklamu na Facebook či Google?

Musíte platiť DPH za reklamu na Facebook či Google?
Fotobanka Pixmac
7. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Pri objednávaní reklamy zo zahraničia môžu podnikateľom vzniknúť povinnosti na základe zákona o DPH.

Prijatie reklamných služieb od dodávateľa zo zahraničia

Internetovú reklamu na webových stránkach využívajú v súčasnosti veľké firmy i malí podnikatelia (napr. Google AdWords, LinkedIn, Facebook). Pri objednávaní takejto reklamy zo zahraničia môžu však podnikateľom vzniknúť povinnosti na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., o ktorých by mali vedieť ešte pred jej objednaním.

Z hľadiska DPH je potrebné si zodpovedať nasledovné otázky:

Kto je objednávateľom reklamy

 • tuzemský podnikateľ registrovaný pre DPH (podľa § 4 zákona o DPH,
 • tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH v tuzemsku.

Kto je dodávateľom reklamnej služby

 • podnikateľ z iného členského štátu EÚ,
 • podnikateľ z tretieho štátu.

Určiť miesto zdaniteľného obchodu

Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. V prípade, keď zahraničná osoba poskytne slovenskému zákazníkovi reklamnú službu, miestom zdaniteľného plnenia je miesto, kde má zákazník sídlo, t. j. Slovenská republika. DPH v tomto prípade prizná a odvedie slovenský zákazník.

1. Ak reklamnú službu poskytuje dodávateľ z iného členského štátu EÚ podnikateľovi, ktorý nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v SR

 • miesto dodania služby je tuzemsko  (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
 • osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).

Povinnosti podnikateľa bez IČ DPH

 • zaregistrovať sa pre DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím služby,

(Pozn.: Podľa § 7a ods. 3 zákona o DPH je daňový úrad povinný v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň prideliť identifikačné číslo pre daň.)

 • objednať reklamnú službu z iného členského štátu EÚ  pod prideleným IČ DPH,
 • dodávateľ z iného členského štátu účtuje službu bez DPH,
 • podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s poskytnutím služby a v rovnakej lehote zaplatiť daň,

(Pozn.: Do sumy 5 € sa daň neplatí.)

 • nevzniká nárok na odpočítanie tejto dane,
 • viesť záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Pozn.: V prípade, ak by sa prijímateľ služby nezaregistroval pre DPH, nemohol by dodávateľovi služby predložiť svoje identifikačné číslo DPH, preto by mu dodávateľ služby z iného členského štátu EÚ vystavil faktúru s DPH príslušného štátu. Slovenský podnikateľ (príjemca služby) by sa vystavil riziku:

» dvojitého zdanenia daňou z pridanej hodnoty, pretože DPH by bola uplatnená aj dodávateľom služby,  no zároveň by vznikla podnikateľovi povinnosť zdaniť príjem služby z iného členského štátu EÚ v tuzemsku,

» uloženia pokuty správcom dane za nesplnenie registračnej povinnosti pre DPH v zmysle zákona o DPH.

2. Ak reklamnú službu poskytuje dodávateľ z iného členského štátu EÚ podnikateľovi, ktorý je registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona o DPH

Povinnosti podnikateľa – platiteľa DPH

 • objednať reklamnú službu z iného členského štátu EÚ  pod prideleným IČ DPH,
 • dodávateľ z iného členského štátu účtuje službu bez DPH,
 • podať daňové priznanie k DPH do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, ktoré je kalendárny štvrťrok alebo kalendárny mesiac,
 • má nárok na odpočítanie tejto dane, daňová povinnosť z hľadiska DPH bude nulová.

3. Ak reklamnú službu dodá dodávateľ z tretieho štátu podnikateľovi, ktorý nie je registrovaný pre DPH v SR

 • miesto dodania služby je tuzemsko  (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
 • osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).

Povinnosti podnikateľa bez IČ DPH

 • ak tento podnikateľ nie je registrovaný pre DPH v SR, nevzniká mu povinnosť registrácie pre DPH,
 • má však povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti,
 • povinnosť zaplatiť DPH z prijatej reklamnej služby od dodávateľa z tretieho štátu do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti,
 • nemá nárok na odpočítanie tejto dane.

Príklady

Príklad č. 1:
Slovenský podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH si objednal od českej firmy reklamnú službu, ktorú prijal 8. 4. 2014. Hodnota služby bola 10 000 CZK bez DPH. Aký bude postup z hľadiska DPH? Kto má povinnosť platiť DPH?
 • Miesto dodania služby sa určí na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH, na základe ktorého sa služba zdaní v krajine odberateľa, t. j. zdaní ju slovenský podnikateľ.
 • Výška DPH sa určuje zo základu 10 000 CZK. Je potrebné ju prepočítať na slovenskú menu EUR. Na prepočet sa použije kurz zo dňa predchádzajúcemu dňu vzniku daňovej povinnosti, t. j zo dňa 7. 4. 2014. 
Prepočet základu dane na EUR: 
10 000 CZK : 27,444 = 364,38 €.
Základ dane prepočítaný na menu EUR sa uvedie do r. 11 daňového priznania k DPH.
Výpočet DPH: 
364,38 x 20 % = 72,88 €. 
Vypočítanú DPH vo výške 72,88 € uvedie do r. 12 daňového priznania k DPH. 
Keďže slovenský podnikateľ je len registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, nie je platiteľom DPH, preto nemá nárok na odpočítanie DPH. Vypočítanú DPH vo výške 72,88 € musí preto v plnej výške zaplatiť. 
Príklad č. 2:
Slovenský podnikateľ je platiteľom DPH na základe § 4 zákona o DPH.  Od českej firmy si objednal reklamnú službu, ktorú prijal 8. 4. 2014. Hodnota služby bola 10 000 CZK bez DPH. Aký bude postup z hľadiska DPH? Kto má povinnosť platiť DPH?
Základný postup platiteľa DPH bude rovnaký ako v príklade č. 1.
 • Miesto dodania služby sa určí na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH, na základe ktorého sa služba zdaní v krajine odberateľa, t. j. zdaní ju slovenský podnikateľ.
 • Výška DPH sa určuje zo základu 10 000 CZK. Je potrebné ju prepočítať na slovenskú menu EUR. Na prepočet sa použije kurz zo dňa predchádzajúcemu dňu vzniku daňovej povinnosti, t. j zo dňa 7. 4. 2014. 
Prepočet základu dane na EUR: 
10 000 CZK : 27,444 = 364,38 €.
Základ dane prepočítaný na menu EUR sa uvedie do r. 11 daňového priznania k DPH.
Výpočet DPH: 
364,38 x 20 % = 72,88 €. 
Vypočítanú DPH vo výške 72,88 € uvedie do r. 12 daňového priznania k DPH. 
Rozdiel v porovnaní s príkladom č. 1: 
Keďže slovenský podnikateľ je platiteľom DPH, má nárok na odpočítanie DPH z prijatej služby. Môže si ju odpočítať v plnej výške 72,88 €. Sumu 72,88 €  uvedie do r. 21 daňového priznania k DPH (toto platí, ak podnikateľ neuplatňuje pomerné odpočítavanie dane).  
Podnikateľovi na základe uvedeného nevzniká povinnosť platiť DPH z prijatej reklamnej služby zo zahraničia (DPH na vstupe – DPH na výstupe = 0).  

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPodnikám na internetePodnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X