Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nežiadať o jednorazovú dávku v nezamestnanosti môže byť výhodné

Tabuľka s logom Sociálnej poisťovne
Ilustračné foto SITA
5. mája 2014 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Jednorazová dávka dosahuje 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť nevyčerpaného podporného obdobia. Oplatí sa pre vyplatenie nevyčerpanej podpory v nezamestnanosti?

Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca

Ľudia, ktorí dostávali zo Sociálnej poisťovne dávku v nezamestnanosti a našli si prácu skôr, ako využili celé tzv. podporné obdobie poberania nezamestnaneckej dávky (trvajúce 6, resp. 4 mesiace), majú nárok na vyplatenie jednorazovej dávky v nezamestnanosti.

Podmienky nároku na jednorazovú dávku

Podmienkou pre vyplatenie dávky v nezamestnanosti je to, aby osoba bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky a nezamestnaneckú dávku dostávala najmenej 3 mesiace. Jednorazová dávka pritom dosahuje 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť nevyčerpaného podporného obdobia.

Podporné obdobie

Podporné obdobie je obdobím, počas ktorého môže osoba dostávať dávku v nezamestnanosti. Môže ísť o obdobie 6 alebo 4 mesiacov.

  • Na 6-mesačné obdobie poberania dávky majú nárok tí nezamestnaní, ktorí splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  • Maximálne 4-mesačné obdobie poberania nezamestnaneckej dávky sa vzťahuje na tých nezamestnaných, ktorí získali 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Žiadosť o jednorazovú dávku

O vyplatenie jednorazovej dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia treba písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá dávku v nezamestnanosti priznala. Slúži na to tlačivo Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti, ktoré treba doručiť na pobočku poisťovne osobne alebo poštou.

Ak osoba požiada o jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti, ďalší nárok na dávku v nezamestnanosti jej vznikne až po tom, ako  splní podmienku poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 3 rokoch pred zaevidovaním sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak v období kratšom ako 2 roky bude takáto osoba opätovne zaradená do evidencie nezamestnaných, nárok na dávku v nezamestnanosti jej nevznikne.

Opätovná evidencia dávku zníži

Pre ľudí, ktorí sa obávajú, že po 2 rokoch po nájdení si práce sa opäť ocitnú v evidencii nezamestnaných, môže byť výhodnejšie, ak o jednorazovú dávku v nezamestnanosti nepožiadajú. Ak sa, totiž, do 2 rokov vrátia na úrad práce, budú mať nárok na príspevok v nezamestnanosti v rovnakej sume, v akej dostávali predchádzajúcu dávku, a to do konca zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

Výhoda je v tom, že dávku v nezamestnanosti dostanú tieto osoby za zvyšnú časť podporného obdobia v plnej výške a nie v polovičnej sume, ako je tomu pri jednorazovej dávke v nezamestnanosti.

Výška dávky v nezamestnanosti

Vyplácanie podpory v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca. Výška dávky sa určuje z hrubých príjmov, dosahovaných v období 2 rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Maximálny základ na výpočet dávky v nezamestnanosti sa od začiatku minulého roka znížil z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred 2 rokov na jej 2-násobok.

Maximálny denný vymeriavací základ je od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 vo výške 52,9316 eur. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, tak dosahuje 794 eur. V mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní, je najvyššia dávka v nezamestnanosti v sume 820,50 eur.

Príklady

Príklad 1:

Osoba požiadala 1. novembra 2013 o dávku v nezamestnanosti. Keďže splnila podmienku trvania poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných, má nárok na poberanie dávky počas šiestich mesiacov. Jej hrubý príjem v posledných dvoch rokoch predstavoval 600 eur mesačne. Dennú dávku v nezamestnanosti určíme tak, že spočítame hrubý príjem (vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné) žiadateľa za posledné dva roky, vydelíme počtom dní v danom období (730) a výslednú sumu vydelíme dvomi (dávka predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu).

Ide o tento výpočet:

(600×24)/730 x0,5 = 9,86 eura.

Denná dávka v nezamestnanosti tejto osoby dosahuje 9,86 eura.

Za 30-dňový november dostala osoba dávku v nezamestnanosti v sume 295,8 eura a za december a január, ktoré majú 31 dní, dávka predstavovala 305,66 eura.

Od 1. februára 2014 si osoba našla zamestnanie, a preto ju úrad práce k tomuto dňu vyradil z evidencie nezamestnaných. Osoba spĺňa podmienky nároku na jednorazovú dávku v nezamestnanosti, keďže dávku dostávala tri mesiace (november 2013-január 2014) a bola vyradená z evidencie nezamestnaných počas poberania dávky.

Rozhodne sa využiť nárok na jednorazovú dávku a preto príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiada o vyplatenie tejto dávky. Zvyšné podporné obdobie, počas ktorého osoba nevyčerpala dávku v nezamestnanosti, je tri mesiace. Sociálna poisťovňa preto určí výšku jednorazovej dávky ako polovicu z celkovej sumy dávky, ktorú by žiadateľ dostával počas zvyšných troch mesiacov.

Za február 2014 by osoba dostala dávku v sume 276,08 eura (9,86×28 dní), za marec 2014 by dávka dosiahla 305,66 eura (9,86×31 dní) a za apríl 2014 by dávka predstavovala 295,8 eura (9,86×30).  Spolu by tak osoba za tieto tri mesiace dostala 877,54 eura.

Jednorazová dávka v nezamestnanosti, ktorú Sociálna poisťovňa vyplatí, bude predstavovať 50 % z tejto sumy, teda 438,77 eura.

Ďalší nárok na dávku v nezamestnanosti tejto osobe  jej vznikne až po tom, ako  splní podmienku poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaevidovaním sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak v období kratšom ako dva roky bude opätovne zaradená do evidencie nezamestnaných, nárok na dávku v nezamestnanosti jej nevznikne.

Príklad 2:

Osoba požiadala 1. októbra 2013 o dávku v nezamestnanosti. Keďže splnila podmienku trvania poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných, má nárok na poberanie dávky počas šiestich mesiacov. Jej hrubý príjem v posledných dvoch rokoch predstavoval 700 eur mesačne. Dennú dávku v nezamestnanosti určíme tak, že spočítame hrubý príjem (vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné) žiadateľa za posledné dva roky, vydelíme počtom dní v danom období (730) a výslednú sumu vydelíme dvomi (dávka predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu).

Ide o tento výpočet:

(700×24)/730 x0,5 = 11,51 eura.

Denná dávka v nezamestnanosti tejto osoby dosahuje 11,51 eura.

Za 31-dňový október dostala osoba dávku v nezamestnanosti v sume 356,8 eura, za 30-dňový november dávka predstavovala 345,3 eura a za december a január, ktoré majú 31 dní, dávka dosiahla opäť 356,8 eura.

Od 1. februára 2014 si osoba našla zamestnanie, a preto ju úrad práce k tomuto dňu vyradil z evidencie nezamestnaných.

Osoba spĺňa podmienky nároku na jednorazovú dávku v nezamestnanosti, keďže dávku dostávala štyri mesiace (október 2013-január 2014) a bola vyradená z evidencie nezamestnaných počas poberania dávky.

Rozhodne sa však nevyužiť nárok na jednorazovú dávku v nezamestnanosti. Od 1. apríla 2014 príde v skúšobnej dobe o prácu, a preto sa opäť prihlási do evidencie nezamestnaných a požiada o dávku v nezamestnanosti. Keďže nežiadala o jednorazovú dávku v nezamestnanosti, vzniká jej nárok na dávku v nezamestnanosti počas zvyšného podporného obdobia v trvaní dvoch mesiacov (prvý raz zo šiestich mesiacov čerpala dávku len štyri mesiace) a v rovnakej dennej výške, v akej čerpala dávku v nezamestnanosti v októbri 2013 až januári 2014.

Za 30-dňový apríl tak osoba dostane dávku v nezamestnanosti v sume 345,3 eura a za 31-dňový máj dávka v nezamestnanosti dosiahne 356,8 eura.

Príklad 3:

Osoba požiadala 1. novembra 2013 o dávku v nezamestnanosti. Keďže pracovala výlučne v pracovnom pomere na dobu určitú a splnila podmienku trvania poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných, má nárok na poberanie dávky počas štyroch mesiacov.

Jej hrubý príjem v posledných dvoch rokoch predstavoval 400 eur mesačne. Dennú dávku v nezamestnanosti určíme tak, že spočítame hrubý príjem (vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné) žiadateľa za posledné dva roky, vydelíme počtom dní v danom období (730) a výslednú sumu vydelíme dvomi (dávka predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu).

Ide o tento výpočet:

(400×24)/730 x0,5 = 6,57 eura.

Denná dávka v nezamestnanosti tejto osoby dosahuje 6,57 eura.

Za 30-dňový november dostala osoba dávku v nezamestnanosti v sume 197,1 eura,  za december a január, ktoré majú 31 dní, dávka predstavovala 203,67 eura a za 28-dňový február dávka dosiahla 183,96 eura.

Od 1. marca 2014 sa osoba zamestnala. Keďže však využila celé 4-mesačné podporné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti (november 2013-február 2014) a z evidencie uchádzačov o zamestnanie bola vyradená až po ukončení poberania dávky, nevzniká jej nárok na vyplatenie jednorazovej dávky v nezamestnanosti.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X