Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Môže dávku v nezamestnanosti dostávať aj živnostník?

Môže dávku v nezamestnanosti dostávať aj živnostník?
Fotobanka Pixmac
14. septembra 2015 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na rozdiel od zamestnancov nie sú povinne poistené v nezamestnanosti. Povinné sociálne poistenie pre SZČO totiž pozostáva len z dôchodkového a nemocenského poistenia. Povinne dôchodkovo a nemocensky poistené SZČO sa však môžu v Sociálnej poisťovni prihlásiť na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a po splnení podmienok čerpať zo Sociálnej poisťovne nezamestnaneckú dávku.

Podmienky na získanie dávky v nezamestnanosti pre živnostníkov (SZČO)

Ak SZČO nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená (ešte len začala podnikať alebo má nízky hrubý príjem) a má záujem o poistenie v nezamestnanosti, nemôže sa v Sociálnej poisťovni prihlásiť len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Môže byť dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, avšak len v kompletnom poistnom balíku spolu s dôchodkovým a nemocenským poistením.

Pri najnižšom možnom vymeriavacom základe, ktorý je v tomto roku stanovený na 412 eur, by minimálne mesačné poistné na takýto kompletný balík poistenia dosiahlo 144,81 eura. Pre zaujímavosť môžeme spomenúť aj cenu kompletného balíka dobrovoľného sociálneho poistenia pri maximálnom vymeriavacom základe vo výške 4 120 eur (5-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013). Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 1 448,18 eura mesačne.

Prihláška na poistenie v nezamestnanosti

SZČO sa na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti prihlasuje vyplnením Registračného listu FO a Vyhlásenia dobrovoľne poistenej osoby. V tomto vyhlásení deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte Európskej únie, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia. Obe vyplnené tlačivá odovzdá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo ich na pobočku poisťovne odošle poštou.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý potom SZČO uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci mesiac – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Vymeriavací základ na platenie poistného

Vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti si určuje samotná SZČO s tým, že musí rešpektovať zákonom stanovený minimálny a maximálny vymeriavací základ.

Najnižší možný vymeriavací základ na platenie poistného je v tomto roku 412 eur a maximálny vymeriavací základ je na úrovni 4 120 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti dosahuje 2 % z určeného vymeriavacieho základu. Minimálne poistné na poistenie v nezamestnanosti (samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti pre povinne poistené SZČO) tak predstavuje 8,24 eura mesačne a maximálne poistné je na úrovni 82,4 eura mesačne.

Sadzba poistenia v nezamestnanosti Najnižší VZ Najvyšší VZ Najnižšie poistné Najvyššie poistné
2% 412 € 4 120 € 8,24 € 82,40 €

Neoplatí sa však platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti z vymeriavacieho základu vyššieho ako dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku.

Maximálny základ pre výpočet najvyššej možnej dávky v nezamestnanosti je totiž dvojnásobkom priemernej mzdy na Slovensku. Od začiatku júla tohto roka do konca júna budúceho roka ide o dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2014, čo je suma 1 716 eur. Vymeriavaciemu základu v sume 1 716 eur pritom prislúcha poistné vo výške 34,32 eura mesačne.

Zmena vymeriavacieho základu

Ak si SZČO ako dobrovoľne poistená osoba stanoví vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, môže si ho zmeniť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jeho posledného určenia. Zo zmeneného vymeriavacieho základu pritom začne SZČO platiť poistné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Odhlásiť sa možno kedykoľvek

Ak SZČO nemá záujem platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Vyplniť treba tlačivo Registračný list FO – ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú je možné zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Aby SZČO vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, musí získať najmenej dva roky, teda 730 dní dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a mať toto dobrovoľné poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti nepresahuje 5 eur.

Výška dávky v  nezamestnanosti + príklady

Dávku v nezamestnanosti môže dobrovoľne poistená osoba dostávať šesť mesiacov. Denná dávka v nezamestnanosti predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Maximálny denný vymeriavací základ je od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka vo výške 54,4165 eura. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, tak dosahuje 846,30 eura. V mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní, je do konca júna budúceho roka najvyššia dávka v nezamestnanosti v sume 874,50 eura.

Pri neplatení dobrovoľné poistenie zaniká

Ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné na dobrovoľné sociálne poistenie za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, od 1. januára minulého roka sa to považuje za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Zaviedla to novela zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je predchádzať vzniku a narastaniu nedoplatkov u dobrovoľne poistených osôb.

Poistné treba platiť aj pri čerpaní dávky

Dobrovoľne poistená osoba je povinná platiť poistné aj v období, v ktorom dostáva dávku v nezamestnanosti. Zákon totiž vylučuje povinnosť platiť poistné na dobrovoľné poistenie len v prípade, ak dobrovoľne poistená osoba poberá materskú dávku, ošetrovné pri OČR alebo nemocenskú dávku.

Príklad č.1:

Živnostník začal podnikať 1. júla 2015. Má záujem o poistenie v nezamestnanosti. Keďže neplatí povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, k dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti si musí pribrať aj dobrovoľné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Prihlási sa od 1. septembra 2015 v Sociálnej poisťovni na platenie kompletného balíka sociálneho poistenia.  Zvolí si minimálny vymeriavací základ 412 eur a preto začne platiť poistné v sume 144,81 eura mesačne. Od 1. januára 2016 sa minimálny vymeriavací základ zvyšuje na 429 eur, a preto kompletný balík dobrovoľného poistenia bude v roku 2016 stáť 150,79 eura mesačne.

Od 1. júla 2016 živnostníkovi na základe príjmov za rok 2015 vznikne povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie. Keďže nechce platiť súbežne poistné aj povinne, aj dobrovoľne, k 1. júlu 2016 sa odhlási z kompletného balíka dobrovoľného poistenia a ako povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO sa prihlási len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti si určí minimálny vymeriavací základ 429 eur (platný v roku 2016).  Bude preto platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v sume 8,58 eura mesačne (2 % zo 429 eur). Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti živnostník splní 1. septembra  2017, kedy získa dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch.

Za dva roky na samotné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatí približne 206 eur. Ak by po tomto termíne ukončil živnosť a išiel sa zaevidovať ako nezamestnaný na úrad práce, môže zo Sociálnej poisťovne pol roka dostávať dávku v nezamestnanosti. Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2017 ešte nie je známy (závisí od priemernej mzdy na Slovensku v roku 2015), výšku dávky v nezamestnanosti nie je v súčasnosti možné presne určiť. V zásade by však dávka v nezamestnanosti dosiahla niečo vyše 210 eur mesačne, teda polovicu z určeného vymeriavacieho základu. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak živnostníkovi vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Príklad č.2:

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Prihlási sa k 1. septembru 2015 a určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 500 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 10 eur (2 % z 500).

Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 240 eur (10x24mesiacov). Nárok na dávku v nezamestnanosti by tejto SZČO vznikol 1. septembra 2017, kedy by získala dva roky poistenia. Ak by ukončila podnikanie a išla sa evidovať na úrade práce ako nezamestnaná, mala by šesť mesiacov nárok na čerpanie nezamestnaneckej dávky.

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Výpočet dennej dávkyIde o tento výpočet:

(500×24)/730/2 = 8,22 eura

kde:

  • 500 – vymeriavaci základ SZČO pre dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
  • 24 – mesiacov poistenia
  • 730 – počet dní poistenia (2 roky).
  • 2 – jedná sa o 50 % z denného vymeriavacieho základu

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 246,6 eura a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 254,82 eura. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Príklad č. 3:

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Prihlási sa k 1. septembru 2015 a určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 450 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 9 eur (2 % zo 450). Za február a marec 2016 však nezaplatí načas do Sociálnej poisťovne poistné na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, následkom čoho jej dobrovoľné poistenie zanikne spätne od 1. februára 2016.

Príde do Sociálnej poisťovne a opäť podá prihlášku na platenie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, a to k 1. aprílu 2016 pri vymeriavacom základe 450 eur a poistnom 9 eur mesačne.

Dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch by táto SZČO splnila 1. novembra 2017. Jej prvé poistenie totiž trvalo päť mesiacov, od 1. septembra 2015 do 31. januára 2016, a druhé poistenie bolo v dĺžke 19 mesiacov, v období od 1. apríla 2016 do 31. októbra 2017.

Ak by táto SZČO k 1. novembru 2017 ukončila podnikanie a išla na úrad práce, mohla by pol roka dostávať dávku v nezamestnanosti. Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 216 eur (9x24mesiacov).

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Výpočet dennej dávky

Ide o tento výpočet: (450×24)/730/2 = 7,40 eura

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 222 eur a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 229,4 eura. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X