Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne poistenie počas rodičovskej dovolenky

Fotobanka Pixmac
22. júla 2015 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

SZČO je počas rodičovskej dovolenky krytá poistením v nezamestnanosti len v prípade, že si pred odchodom na rodičovskú dovolenku platila aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Poistné na dôchodkové poistenie platí počas rodičovskej dovolenky štát

Zamestnanec je počas rodičovskej dovolenky v plnej miere krytý sociálnym poistením. Tým, že nastúpi na rodičovskú dovolenku, tak z hľadiska sociálneho poistenia nič netratí. Naopak, menej zarábajúce ženy (prípadne aj málo zarábajúci muži, ak na rodičovskú dovolenku nastúpili namiesto ženy) môžu z hľadiska budúceho dôchodku na období rodičovskej dovolenky len získať.

Iná situácia je pri samostatne zárobkovo činnej osobe. Ak samostatne zárobkovo činná osoba pred odchodom na rodičovskú dovolenku povinne platila sociálne odvody, je počas rodičovskej dovolenky krytá dôchodkovým a nemocenským poistením.

Keďže poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné, tak je SZČO počas rodičovskej dovolenky krytá poistením v nezamestnanosti len v prípade, že si pred odchodom na rodičovskú dovolenku okrem povinného dôchodkového a nemocenského poistenia platila aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

V prípade, že SZČO pred rodičovskou dovolenkou nebola sociálne poistená, je počas rodičovskej dovolenky len dôchodkovo poistená štátom.

Dôchodkové poistenie

Poistné na dôchodkové poistenie platí za ženy na rodičovskej dovolenke štát. Ženy sú pritom poistenkyňami štátu, ak nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne alebo samostatne zárobkovo činné osoby, až do šiestich rokov veku dieťaťa.

Vymeriavacím základom, z ktorého platí štát poistné, je 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.  V tomto roku tak ide o sumu 494,4 eura (60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013).

Znamená to, že zamestnankyne s hrubou mzdou nižšou ako 494,4 eura a samostatne zárobkovo činné ženy s vymeriavacím základom pod 494,4 eura získajú počas rodičovskej dovolenky väčší dôchodok, ako keby zostali pracovať.

Ak je žena účastníčkou druhého dôchodkového piliera, štát jej v tomto roku počas rodičovskej dovolenky posiela každý mesiac na jej účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevok na dôchodkové sporenie v sume 19,73 eura (ide o 3,99 % z vymeriavacieho základu 494,4 eura, zvyšných 0,25 % zo sumy príspevku (5 centov), čo je 0,01 % z vymeriavacieho základu, smeruje do správneho fondu Sociálnej poisťovne).

Dôchodok z prvého, štátneho penzijného piliera, za jeden rok rodičovskej dovolenky vypočítame tak, že vymeriavací základ štátu v danom roku vydelíme priemernou mzdou na Slovensku v rovnakom roku a výsledné číslo vynásobíme aktuálnou dôchodkovou hodnotou pre daný rok.

Tak sa dopracujeme k výške dôchodku v prípade, ak žena nie je sporiteľkou v druhom dôchodkovom pilieri. Ak je žena sporiteľka v druhom penzijnom pilieri, tak jej dôchodok z prvého piliera budeme krátiť o 2/9 (ide o pomer príspevkovej sadzby do druhého piliera (4 %) voči sadzbe na starobné poistenie-18  %).

Vlani dosiahla priemerná mzda na Slovensku 858 eur, pričom medziročne stúpla o 4,1 %. Ak by sa takýto nárast priemernej mzdy zachoval aj v tomto roku, bola by priemerná mzda za rok 2015 na úrovni 893 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa používa pri výpočte dôchodku v danom roku, pre tento rok predstavuje 10,6865 eura. (Aktuálna dôchodková hodnota sa pravidelne zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka o mieru rastu priemernej mzdy na Slovensku).

Potenciálny dôchodok ženy z prvého piliera za jeden rok rodičovskej dovolenky potom za tento rok vypočítame takto: 494,4/893 x 10,6865 = 5,92 eura

Žene, ktorá je sporiteľkou v druhom pilieri, by sa suma dôchodku z prvého piliera krátila o 2/9. Predstavovala by tak 4,61 eura (5,92-0,222×5,92).

Nemocenské poistenie

Žena počas rodičovskej dovolenky síce nie je nemocensky poistená štátom (štát platí za ženu len dôchodkové poistenie), avšak obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok sa jej započítava pri posúdení nároku na materskú dávku ako obdobie poistenia.

Znamená to, že hoci žena nebola počas rodičovskej dovolenky nemocensky poistená (nepracovala popri poberaní rodičovského príspevku), podľa zákona o sociálnom poistení sa ako keby považuje za nemocensky poistenú a bude mať nárok na materský príspevok aj pri nástupe na ďalšiu materskú dovolenku.

Výška materskej dávky sa v tomto prípade určí z tzv. predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné. V zásade ide o hrubú mzdu zamestnankyne, resp. vymeriavací základ SZČO pred nástupom na predchádzajúcu rodičovskú dovolenku.

Ak žena napríklad v roku 2012 mala vymeriavací základ 700 eur mesačne, v roku 2012 odišla na materskú dovolenku a v roku 2015 nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku s druhým dieťaťom, tak sa jej materská dávka vypočíta rovnako ako v roku 2012 z vymeriavacieho základu 700 eur.

Denná suma materskej dávky v súčasnosti dosahuje 65 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už predložilo návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého by mala od začiatku budúceho roka denná suma materskej dávky stúpnuť na 70 % z denného vymeriavacieho základu. 

Má sa to týkať aj tých materských dávok, ktoré začne Sociálna poisťovňa vyplácať pred 1. januárom budúceho roka, pričom tieto dávky sa majú zvýšiť na 70 % z vymeriavacieho základu od 1. januára 2016 (napríklad od 15. novembra 2015 do 31. decembra 2015 bude materská dávka v sume 65 % z vymeriavacieho základu a od 1. januára  2016 sa zvýši na 70 % z vymeriavacieho základu).

Poistenie v nezamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti aj obdobie, počas ktorého mala zamestnankyňa prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ide teda o rovnaký princíp ako pri nemocenskom poistení.

Žena síce nie je počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa (SZČO sa to netýka, keďže tie nie sú povinne poistené v nezamestnanosti) poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Výsledkom je to, že žena bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti aj v tom prípade, ak ju jej zamestnávateľ prepustí hneď po návrate z rodičovskej dovolenky.

eBooky: 

Výška dávky v nezamestnanosti sa v tomto prípade určuje z hrubej mzdy za obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Ak teda žena nastúpila na rodičovskú dovolenku napríklad v júli 2012 a jej zamestnávateľ ju v júli 2015 po návrate z rodičovskej dovolenky okamžite prepustil, suma dávky v nezamestnanosti sa určí z hrubej mzdy zamestnankyne, ktorú dosahovala v období od júla 2010 do júla 2012.

Príklady

Príklad 1:

Žena ako zamestnankyňa v roku 2011 zarábala v hrubom 650 eur mesačne. V septembri 2012 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku. Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok (2011) vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

Denný vymeriavací základ = 650×12/365 = 21,37 eura

Denná materská dávka  v roku 2012 z tejto sumy tvorí 65 % z denného vymeriavacieho základu, čo predstavuje 13,89 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci je materská dávka vo výške 416,70 eura a pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 430,59 eura.

Žena v júli 2015, teda počas rodičovskej dovolenky, porodila ďalšie dieťa a odišla na ďalšiu materskú dovolenku. Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom v júli 2015 vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v septembri 2012. Do konca roka 2015 bude pri 30-dňovom mesiaci opäť na úrovni 416,70 eura  a pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 430,59 eura.

Od 1. januára 2016 (ak parlament na jeseň tohto roka schváli novelu zákona o sociálnom poistení) denná materská dávka stúpne na 70 % z denného vymeriavacieho základu, teda na 14,96 eura.

Za január 2016 (31 dní) by tak materská dávka dosiahla 463,76 eura a za február (28 dní) by predstavovala 418,88 eura.

Príklad 2:

Žena ako samostatne zárobkovo činná osoba v roku 2011 platila poistné na nemocenské poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 329,06 eura.

V októbri 2012 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku. Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok (2011) vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

Denný vymeriavací základ = 329,06×12/365 = 10,82 eura

Denná materská dávka v roku 2012 z tejto sumy tvorila 65 % z denného vymeriavacieho základu, čo predstavuje 7,03 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci bola materská dávka vo výške 210,9 eura a pri 31-dňovom mesiaci predstavovala 217,93 eura.

Žena v júli 2015, teda počas rodičovskej dovolenky, porodila ďalšie dieťa a odišla na ďalšiu materskú dovolenku. Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom v júli tohto roka vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v októbri 2012.

Do konca tohto roka pri 30-dňovom mesiaci preto opäť dosiahne 210,9 eura a pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 217,93 eura.

Od 1. januára 2016 (ak parlament na jeseň tohto roka schváli novelu zákona o sociálnom poistení) denná materská dávka stúpne na 70 % z denného vymeriavacieho základu, teda na 7,57 eura.

Za január 2016 (31 dní) by tak materská dávka dosiahla 234,67 eura a za február (28 dní) by predstavovala 211,96  eura.

Príklad 3:

Zamestnankyňa odišla v auguste 2012 (6 týždňov pred pôrodom) na materskú a následne na rodičovskú dovolenku. V deň návratu z rodičovskej dovolenky v septembri 2015 (dieťa dovŕšilo tri roky) ju zamestnávateľ prepustí. Žena síce nebola počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Žena má tak nárok na dávku v nezamestnanosti aj po prepustení po návrate z rodičovskej dovolenky.

Výška dávky v nezamestnanosti sa jej určí z jej hrubých zárobkov za posledné dva roky pred odchodom na rodičovskú dovolenku. Ide teda o zárobky v období od augusta 2010 do augusta 2012.

 Žena mala v tom čase hrubú mzdu 800 eur. Denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že spočítame hrubú mzdu zamestnankyne za dva roky a vydelíme počtom dní počas dvoch rokov (730 dní). Ide o tento výpočet:

800×24/730 = 26,30 eura

Denná výška dávky v nezamestnanosti bude tvoriť 50 % z denného vymeriavacieho základu, teda 13,15 eura. Pri 30-dňovom mesiaci bude dávka v nezamestnanosti vo výške 394,5 eura a pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 407,65 eura.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X